ခနဇဝ

ခနဇဝ

兼六園

နာဂမာခ်ိဆာမူရိုင္းအိမ္ခန္းမ်ားအပါအ၀င္ခ်ရမာခ်ိနွင့္ဘုန္းျကီးေက်ာင္းမ်ား၊ေရတူးေျမာင္းမ်ားစတဲ့ျမိဳ့ဟာလွပစြာသဟဇာတျဖစ္ေနျပီးအတိတ္ရဲ့အရိပ္မ်ားပ်ံ့နွ့ံျကြင္းက်န္ေနတဲ့ရဲတိုက္ျမိဳ့ရဲ့သြင္ျပင္ဟာလည္းဆဲြေဆာင္မွဳျဖစ္တယ္။ဂ်ပန္စတိုင္ပစၥည္းအေသးစားေလးမ်ား(ကာဇုကိုမိုနို)နဲ့အခ်ိဳမုန့္ေတြကိုလည္းခံစားနိုင္ပါတယ္။အဲဒိုေခာတ္ကိုကိုယ္စားျပဳတဲ့ဒိုင္းအိေမ်ာဥယ်ာဥ္ေတာ္ျဖစ္တဲ့(ကန္းရိုကုဥယ်ာဥ္)ဟာခါနဇာ၀ကိုကိုယ္စားျပဳတည္ရွိေနတယ္။ထို့အျပင္ဂ်ပန္ပင္လယ္ရဲ့ပင္လယ္စာကိုျမည္းစမ္းဖို့လည္းအျကံျပဳလိုပါတယ္။

ခနဇဝ၏လူျကိုက္မ်ားေနရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္လစဥ္ျကည့္ရွုမွုနွွုန္းျဖင့္စီသည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္