အိုဆာကာ

အိုဆာကာ

©AFLO, Hideaki Tanaka

အေနာက္ဂ်ပန္၏အၾကီးမားဆံုးေသာ ၿမိဳ ့ၾကီးၿဖစ္ၿပီး ခန္းဆဲအိ၏ စီးပြားေရး ယဥ္ေက်းမွု၏ အဓိကက်ေသာ ေဒသ။ တရုတ္တန္းသည္စည္ကားစြာရွိေနၿပီး အိုဆာကာ၏ ေရာင္းဝယ္မွု ယဥ္ေက်းမွု၊ အစားအေသာက္ယဥ္ေက်းမွုမ်ား၏ စြမ္းအားကို ခံစားႏိုင္ပါသည္။ တဖန္ အိုဆာကာဟု ဆိုပါက (ဘီအဆင့္ရွိေနေသာ ၿမိဳ ့)။ ေရဘဲဝကင္မ်ား အိုခိိုႏိုမိယခိ၊ ဘုတမန္း၊ ဟိုရုမြန္းကင္မ်ားကိုလည္း စားေသာက္ခ်င္ပါသည္။ စူးတန္းဂခု၊အိုဆာကာယူနီဘာဆယ္စတူဒီယိုဂ်ပန္၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အၾကီးမားဆံုး ေရေအာက္အဏၰဝါၿပတိုက္(ပင္လယ္ၿပတိုက္) စေသာ လည္ပတ္ရာေနရာမ်ားလည္း မ်ားစြာရွိပါသည္)

အိုဆာကာ၏လူျကိုက္မ်ားေနရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္လစဥ္ျကည့္ရွုမွုနွွုန္းျဖင့္စီသည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္