အိုခီနာဝါ

အိုခီနာဝါ

座間味島

ဟိုကိုင္းဒိုးႏွင့္တကြ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ လူၾကိဳက္မ်ားေသာ နံပါတ္တစ္ အပန္းေၿဖစခန္းေဒသအၿဖစ္ရွိေနေသာ အိုခီနာဝ။ အၿပာေရာင္ပင္လယ္္တြင္ အၿဖဴေရာင္သဲမ်ားရွိေနေသာ ကမ္းနား။ ဟြန္းခ်ဳးတြင္သာလွ်င္ ၿမင္ႏိုင္ေသာ သဘာဝရွုခင္းမ်ားကိုလည္း ခံစားႏိုင္ပါသည္။ အိရွိဂခိကၽြန္း၊ မီယခိုကၽြန္း၊တခဲတိုမိကၽြန္း ဟု ေခၚေသာ ကၽြန္းမ်ားသို ့လည္း သြားေရာက္ေသာသူမ်ားလည္းမ်ားပါသည္။ ေရွးေခတ္ေနထိုင္စားေသာက္မွုပံုစံမ်ားက်န္ရစ္ေနၿပီး ဒိုင္ဗင္ထိုးႏိုင္ေသာေနရာလည္း ရွိေနပါသည္။

အိုခီနာဝါ၏လူျကိုက္မ်ားေနရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္လစဥ္ျကည့္ရွုမွုနွွုန္းျဖင့္စီသည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္