အိုခီနာဝါ

အိုခီနာဝါ

座間味島

ဟိုကိုင္းဒိုးႏွင့္တကြ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ လူၾကိဳက္မ်ားေသာ နံပါတ္တစ္ အပန္းေၿဖစခန္းေဒသအၿဖစ္ရွိေနေသာ အိုခီနာဝ။ အၿပာေရာင္ပင္လယ္္တြင္ အၿဖဴေရာင္သဲမ်ားရွိေနေသာ ကမ္းနား။ ဟြန္းခ်ဳးတြင္သာလွ်င္ ၿမင္ႏိုင္ေသာ သဘာဝရွုခင္းမ်ားကိုလည္း ခံစားႏိုင္ပါသည္။ အိရွိဂခိကၽြန္း၊ မီယခိုကၽြန္း၊တခဲတိုမိကၽြန္း ဟု ေခၚေသာ ကၽြန္းမ်ားသို ့လည္း သြားေရာက္ေသာသူမ်ားလည္းမ်ားပါသည္။ ေရွးေခတ္ေနထိုင္စားေသာက္မွုပံုစံမ်ားက်န္ရစ္ေနၿပီး ဒိုင္ဗင္ထိုးႏိုင္ေသာေနရာလည္း ရွိေနပါသည္။

အိုခီနာဝါ၏လူျကိုက္မ်ားေနရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္လစဥ္ျကည့္ရွုမွုနွွုန္းျဖင့္စီသည္

みんなで作る絶景ランキング

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၀~၁၁လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္