ဟကိုတဒဲ

ဟကိုတဒဲ

函館山

ဟိုကိုင္းဒိုး ေတာင္ဘက္ရွိ ဟကိုးဒတဲ။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အလွဆံုးေသာရွူခင္း၃ ခုထဲမွ တစ္ခုတြင္ပါဝင္ေသာ ဟကိုးဒတဲေတာင္မွ ညရွုခင္းသည္ အထူးထင္ရွားသည္။ ဘုရားေက်ာင္း၊ အေနာက္တိုင္းအေဆာက္အဦးမ်ား မ်ားစြာရွိၿပီး၊ မတူညီေသာႏိုင္ငံမ်ား၏ အေငြ ့အသက္မ်ား လြင့္ပ်ံေနပါသည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံဧရိယာ၊ အနီေရာင္အုတ္မ်ားၿဖင့္ ရွိေနေသာ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ ့အၿဖစ္ စည္ကားေနေသာ အေငြ ့အသက္မ်ားက က်န္ရွိေနပါသည္။

ဟကိုတဒဲ၏လူျကိုက္မ်ားေနရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္လစဥ္ျကည့္ရွုမွုနွွုန္းျဖင့္စီသည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၈~၉လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္