ဖူရာနို ဘီအဲအိ ဘြန္းကေရာ

ဖူရာနို ဘီအဲအိ ဘြန္းကေရာ

ファーム富田

ဖုရာေနာ့သည္ လာဗန္ဒါထင္ရွားပါသည္။ ခ်ဴးဖုရာေနာ့ၿမိဳ ့တြင္ရွိေသာ (လယ္ကြင္းတိုမိဒ) ၏ အၾကီးမားဆံုးေသာ လာဗန္ဒါခင္းကို ဆက္ဆက္လာေရာက္ေစခ်င္ပါသည္။ ဘိအဲအိၿမိဳ ့သည္ လွပေသာ ေတာင္ကုန္းရွုခင္းမ်ားႏွင့္ပန္းခင္းမ်ားၿဖင့္ လွေနပါသည္။ (ဂ်ပန္တြင္ အလွဆံုးေသာ ရြာေလးမ်ား) အၿဖစ္ ရွိေနပါသည္။ တဖန္ မိုမိဂ်ိရာသီခ်ိန္တြင္ ဆိုးအြန္းကေရာကလည္း လက္မလြတ္ႏိုင္ပါ။ ဆိုးအြန္းကေရာ၏ ႏွင္းမ်ားက်ေသာေတာင္သည္ ဂ်ပန္တြင္ အေစာဆံုးမိုမိဂ်ိပန္းမ်ား ပြင့္ေသာေနရာၿဖစ္ၿပီး အေရာင္အေသြးစံုလင္ေသာ မိုမိဂ်ိမ်ားကို ခံစားႏိုင္ပါသည္။

ဖူရာနို ဘီအဲအိ ဘြန္းကေရာ၏လူျကိုက္မ်ားေနရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္လစဥ္ျကည့္ရွုမွုနွွုန္းျဖင့္စီသည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္