ယာမာနာရွီ

ယာမာနာရွီ

寸又峡 夢の吊り橋

ခ်ဴးအိုးဧရိယာမွာဆန္းဂိုကုဒိုင္းေမ်ာ၊တာကဲဒရွင္းဂန္းကိုဖူးေျမာ္တဲ့တာကဲဒနတ္ေက်ာင္းႏွင့္ေရွာဆန္းကေရာ၊ခရိုင္ရဲ့အေနာက္ေျမာက္အပိုင္းမွာခန့္မွန္းေျခအပင္ေပါင္းေျခာက္သိန္းေလာက္ရွိတဲ့ေနျကာခင္းေတြအစရွိတဲ့ အလွဆံုးရွုခင္းေတြေပါျကြယ္၀တဲ့ေနရာ။ရွီမိုဘဲေရပူစမ္း၊နီရွိယာမေရပူစမ္း၊ေရပူပူမွာစိမ္ရင္းေနထြက္တာကိုျကိုဆိုနိုင္တဲ့ေရပူစမ္းအစရွိသျဖင့္၊ေရပူစမ္းေျမအေနနဲ့လည္းေက်ာ္ျကားလွပါတယ္။အာ၀ဘိနိုနိဂိုင္း၊ဟိုးတိုးအစရွိတဲ့ေဒသအစားအစာေတြကိုလည္းညြွန္းခ်င္ပါတယ္။

ယာမာနာရွီ၏လူျကိုက္မ်ားေနရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္လစဥ္ျကည့္ရွုမွုနွွုန္းျဖင့္စီသည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္