နီအိဂတ

နီအိဂတ

高田公園の桜

ဂ်ပန္ရဲ့ဦးေဆာင္ဆန္စပါးထြက္ရာေနရာျဖစ္တဲ့နီးဂတခရုိင္ဟာဆန္မုန့္နဲ့ဂ်ပန္အရက္လိုမ်ိဳးဆန္ကိုအသံုးျပဳတဲ့အထူးထုတ္ကုန္ေတြကမ်ားျပားပါတယ္။ခရီးသြားေနရာအျဖစ္ကေတာ့ေဂ်ာအဲစြတ္ျမိဳ့မွာရွိတဲ့တာကဒပန္းျခံရဲ့ညဆာကူရာဟာဂ်ပန္ရဲ့သံုးခုေသာအျကီးဆံုးညဆာကူရာေတြထဲကတစ္ခုအျဖစ္သိျကျပီး၊အိုကုတဒမိကန္နဲ့ယဂိဂဟနအစရိွတဲ့ပန္းခ်ီကားဆန္တဲ့ရွုခင္းေတြလည္းေပါျကြယ္၀တယ္။ေနာက္ျပီးခရိုင္ရဲ့ေတာင္ဘက္အပုိင္းမွာလည္းအဲခ်ိကိုယုဇာ၀ေရပူစမ္းနဲ့မာဆုနိုရာမေရပူစမ္းအစရိွတဲ့ေရပူစမ္းေဒသရိွျပီးနွင္းဖံုးေနတဲ့ရြာရဲ့ေရပူစမ္းကိုခံစားနိုင္ပါတယ္။

နီအိဂတ၏လူျကိုက္မ်ားေနရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္လစဥ္ျကည့္ရွုမွုနွွုန္းျဖင့္စီသည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၁~၁၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္