အိရွိဂါဝ

အိရွိဂါဝ

白米千枚田

တိုက်ိဳနဲ့ခါနဇါ၀ကိုေျပးဆဲြေနတဲ့ဟိုကုရိကုက်ည္ဆန္ရထားဖြင့္လွစ္ျပီးသြားလာေရးေကာင္းမြန္လာမွုနဲ့လက္ရိွမွာအာရံုစိုက္ခံေနရတဲ့ခရီးသြားေနရာ။ကာနဇါ၀ရဲတိုက္နဲ့ဟီဂရွီခ်ရျမိဳ့အစရွိတဲ့ဂ်ပန္ရဲ့ရိုးရာယဥ္ေက်းမွုကိုခံစားနိုင္ဖို့ကေတာ့ေျပာစရာမလိုေလာက္ေအာင္၊နိုတိုက်ြန္းဆြယ္နဲ့ဟာကုဆန္းေတာင္ေျခဟာလည္း ခမ္းနားသည့္သဘာဝအလွတရားကိုခံစားနိုင္မည့္ဧရိယာျဖစ္တယ္။ဂ်ပန္ရဲ့နာမည္ေက်ာ္ဥယ်ာဥ္သံုးခုအနက္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ကန္းရိုကုဥယ်ာဥ္ရဲ့ေလးရာသီပတ္လံုးရဲ့အလွအပဟာလည္းေသခ်ာေပါက္သြားေရာက္ျမည္းစမ္းျကည့္ပါ။

အိရွိဂါဝ၏လူျကိုက္မ်ားေနရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္လစဥ္ျကည့္ရွုမွုနွွုန္းျဖင့္စီသည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၀~၁၁လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္