ဖုခုအိ

ဖုခုအိ

越前大野城

ေက်ာက္ေဆာင္နံရံေတြစီတန္းေနတဲ့တိုဂ်င္းဘိုးနဲ့ဆူအိဆန္းပန္းေတြအစုလိုက္ပြင့္လန္းရာေျမရွိတဲ့အိခ်ိဇန္းကမ္းေျခ၊ေရကန္ငါးခုစီတန္းေနတဲ့မီကတာဂိုးခိုအစရွိတဲ့လွပတဲ့ကမ္းေျခေတြကဆဲြေဆာင္မွုရွိတဲ့ဧရိယာ။ဂ်ပန္ရဲ့သံုးခုေျမာက္အျကီးဆံုးသစ္သားျဖင့္ျပဳလုပ္တဲ့အိုးတိုရိအိထဲကတစ္ခုျဖစ္တဲ့ကဲဟိဂ်င္းဂု၊ပင္မေက်ာင္းေဆာင္နဲ့သံုးထပ္ေက်ာင္းေဆာင္ကတိုင္းျပည္ရတနာအျဖစ္သတ္မွတ္ခံထားရတဲ့အာခဲဒိုရိနတ္ေက်ာင္း၊ဇန္နတ္ေက်ာင္းေတြရဲ့အဓိကဦးေဆာင္ေက်ာင္းျဖစ္တဲ့အဲအိဟဲအိဂ်ိအစရိွသည့္သမိုင္း၀င္နတ္ေက်ာင္းေတြကေပါမ်ားပါတယ္။အဲခ်ိဇန္းဂဏန္း၊အဲခ်ိဇန္းဂရဲအိစတဲ့လတ္ဆတ္တဲ့ပင္လယ္စာကိုလည္းခံစားနိုင္ပါတယ္။

ဖုခုအိ၏လူျကိုက္မ်ားေနရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္လစဥ္ျကည့္ရွုမွုနွွုန္းျဖင့္စီသည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္