ဂိဖု

ဂိဖု

馬籠宿

(ကိုဒရဲ့က်ိဴတိုငယ္)တာကရာမနဲ့ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမွုအေမြအနွစ္စာရင္း၀င္ဂေဂ်ာဇူကူရီအေဆာက္အဦးေတြအမ်ားဆံုးက်န္ေနတဲ့ရွီရဂါ၀ရြာ၊ျကည္လင္တဲ့စမ္းေခ်ာင္းနဲ့နာမည္ေက်ာ္ေရတို့ရဲ့ရဲတိုက္ျမိဳ့ေတာ္ဂူးေဂ်ာဟခ်ိမန္းအစရွိသျဖင့္၊ဆာတိုးရာမရဲ့လယ္ေတာရွုခင္းနဲ့ရွုခင္းေတြျပည့္ေနတဲ့ျမိဳ့ကိုခံစားနိုင္ပါတယ္။

ဂိဖု၏လူျကိုက္မ်ားေနရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္လစဥ္ျကည့္ရွုမွုနွွုန္းျဖင့္စီသည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္