အာအိခ်ိ

အာအိခ်ိ

香嵐渓

ရဲတိုက္ေမွ်ာ္စင္မွာေရႊနဲ့လုပ္ထားတဲ့ငါးကိုယ္နဲ့ျခေသၤ့ေခါင္းသတၱ၀ါ(ရွခ်ိဟိုကို)ကထြန္းလင္းေတာက္ပေနတဲ့နာဂိုယာရဲတိုက္ကနာမည္ေက်ာ္ပါတယ္။နာဂိုယာခိုခ်င္း၊မီဆိုကာဆုအစရွိတဲ့ သြားလာရင္းျမည္းစမ္းစားေသာက္နိုင္တဲ့ေဒသအစားအေသာက္ေတြကလည္းနာမည္ျကီးပါတယ္။အဆုမိက်ြန္းဆြယ္ရဲ့နာနိုဟနနဲ့ခိုးရန္းေခးရဲ့ရြက္နီအစရွိသည္၊ေလးရာသီပတ္လံုးရွုခင္းကိုခံစားနိုင္တဲ့ေနရာေတြကိုလည္းအျကံျပဳခ်င္ပါတယ္။

အာအိခ်ိ၏လူျကိုက္မ်ားေနရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္လစဥ္ျကည့္ရွုမွုနွွုန္းျဖင့္စီသည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္