ရွိမနဲ

ရွိမနဲ

出雲大社

ေရွးေခတ္ကတည္းက "ဒ႑ာရီတိုင္းျပည္" အျဖစ္လူသိမ်ားေသာ Shimane စီရင္စု။ လက္ထပ္ထိမ္းျမားတဲ့နတ္ကြန္းအျဖစ္ေက်ာ္ၾကားတဲ့ Izumo Taisha အျပင္, ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္စီးပြားေရးသာယာဝေျပာေစတဲ့ Miho နတ္ကြန္းလည္းရွိတယ္။ ဂ်ပန္ပင္လယ္ျပင္၏ ခမ္းနားမွုကိုခံစားရနိုင္တဲ့Kunigaကမ္းေျခ၊အနီေရာင္ေက်ာက္အငူ၊အိုကီက်ြန္းမ်ား၏ဖေယာင္းတိုင္က်ြန္းစတဲ့သဘာ၀အလွတရားမ်ားကလည္းအေကာင္းဆံုးေနရာမ်ား။

ရွိမနဲ၏လူျကိုက္မ်ားေနရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္လစဥ္ျကည့္ရွုမွုနွွုန္းျဖင့္စီသည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္