တို ့တိုရိ

တို ့တိုရိ

鳥取砂丘

ဂ်ပန္၏အျကီးဆံုးေသာသဲကနၱာရျဖစ္သည့္Tottoriသဲကနၱာရသည္ပင္လယ္ေလၿပည္တြင္ကခုန္ေနေသာ(သဲလွုိင္းပံုစံ)ကလွပျပီးTottoriခရိုင္၏သေကၤတ။စိတ္ခံစားမွုမ်ားျပည့္လွ်မ္းေနသည့္အိမ္ေစ်းတန္းမွက်န္ရွိေသာအိမ္တန္း ဆိုင္ခန္းမ်ားမွာလည္းသြားေစလိုေသာေနရာမ်ား။ေနာက္ျပီး Kaikeေရပူစမ္း၊ Togoေရပူစမ္းကဲ့သို ့ေသာေရပူစမ္းေဒသတြင္ပင္လယ္၊ေရကန္၏လွပမွဳရွုခင္းကိုျကည့္ရွုျပီးေရပူစမ္းကိုနွစ္သက္ခံစားနိုင္သည္။

တို ့တိုရိ၏လူျကိုက္မ်ားေနရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္လစဥ္ျကည့္ရွုမွုနွွုန္းျဖင့္စီသည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္