ယာမဂူခ်ိ

ယာမဂူခ်ိ

錦帯橋

ဟြန္ရွူးကၽြန္း၏အေနာက္ဘက္ဆံုးပိုင္းတြင္တည္ရွိသည္။၁၆၇၃ခုနွစ္တြင္တည္ေဆာက္ေသာIwakuniျမိဳ့၏ Kintaiတံတားသည္ဂ်ပန္နာမည္ေက်ာ္တံတားသံုးစင္းအနက္တစ္စင္း။ဂ်ပန္အျကီးဆံုးခါရုစုတိုကုန္းေျမျမင့္ျဖစ္သည့္Akiyoshiကုန္းေျမျမင့္၊oumijimaအစရွိသည့္၊လူတို့ဖန္တီးမထားသည့္တကယ့္သဘာ၀ ေနရာမ်ားသည္လည္းခရီးသြားဧည့္ဦးတည္ရာအျဖစ္ရွိေနသည္။ေနာက္ျပီးHagiျမိဳ ့နွင့္Shimonosekiျမိဳ ့အစရွိသည့္ရဲတိုက္ျမိဳ့မ်ားတြင္ သမိုင္းဝင္အေဆာက္အဦးအမ်ားအျပားက်န္ေနဆဲျဖစ္သည္။ Shimonoseki သြားေရာက္လည္ပတ္ပါကနာမည္ေက်ာ္Blowfishငါးကိုပါတပါတည္းခံစားခ်င္ပါတယ္။

ယာမဂူခ်ိ၏လူျကိုက္မ်ားေနရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္လစဥ္ျကည့္ရွုမွုနွွုန္းျဖင့္စီသည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္