အဲဟိမဲ

အဲဟိမဲ

道後温泉本館

မစြတ္ယာမၿမိဳ ့၏ ဒိုးေဂါ့ေရပူစမ္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀၀ေက်ာ္ခန္ ့သမိုင္းေၾကာင္းရွိေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ေရွးအက်ဆံုးေရပူစမ္းအၿဖစ္ ထင္ရွားသည္။ တဖန္ ကုန္းတြင္းပင္လယ္တြင္ရွိေသာ ကၽြန္းမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ပင္လယ္လမ္းသည္လည္း လွပေသာရွုခင္းမ်ားကို ခံစားႏိုင္ပါသည္။ ေဒသ၏ဇာတိေၿမဟင္းလ်ာၿဖစ္ေသာ ထမင္းႏွင့္ငါးဟင္း၊ ေခါက္ဆြဲမ်ားစသည္တို ့ကိုလည္း ဆက္ဆက္ စားၾကည့္ေစခ်င္ပါသည္။

အဲဟိမဲ ၏လူျကိုက္မ်ားေနရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္လစဥ္ျကည့္ရွုမွုနွွုန္းျဖင့္စီသည္

みんなで作る絶景ランキング

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၀~၁၁လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္