အဲဟိမဲ

အဲဟိမဲ

道後温泉本館

မစြတ္ယာမၿမိဳ ့၏ ဒိုးေဂါ့ေရပူစမ္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀၀ေက်ာ္ခန္ ့သမိုင္းေၾကာင္းရွိေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ေရွးအက်ဆံုးေရပူစမ္းအၿဖစ္ ထင္ရွားသည္။ တဖန္ ကုန္းတြင္းပင္လယ္တြင္ရွိေသာ ကၽြန္းမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ပင္လယ္လမ္းသည္လည္း လွပေသာရွုခင္းမ်ားကို ခံစားႏိုင္ပါသည္။ ေဒသ၏ဇာတိေၿမဟင္းလ်ာၿဖစ္ေသာ ထမင္းႏွင့္ငါးဟင္း၊ ေခါက္ဆြဲမ်ားစသည္တို ့ကိုလည္း ဆက္ဆက္ စားၾကည့္ေစခ်င္ပါသည္။

အဲဟိမဲ ၏လူျကိုက္မ်ားေနရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္လစဥ္ျကည့္ရွုမွုနွွုန္းျဖင့္စီသည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္