အိုအိတ ဘဲ့ပု

အိုအိတ ဘဲ့ပု

別府地獄めぐり

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ နံပါတ္တစ္ ေရပူစမ္းခရိုင္ၿဖစ္ေသာ အိုအိတတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အေဟာင္းဆံုးေသာ သဘာဝငရဲအၿဖစ္ ထင္ရွားေသာ ဘဲဖုေရပူစမ္းမ်ား၏ ေသြးေရကန္ ငရဲကိုအစထားၿပီး ယဖုအင္းေရပူစမ္း စေသာ ေရပူစမ္းမ်ားလည္း မ်ားစြာရွိေနပါသည္။ တၿခားလည္း မ်ားစြာေသာ လည္ပတ္ႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားရွိၿပီး ကိုခုတိုးကၽြန္းဆြယ္ကို ခရီးသြားမည္ဆိုပါက ၾကီးမားေသာေက်ာက္ေဆာင္မ်ားကို ထြင္းထားေသာ ေက်ာက္တံုးရုပ္ပြားေတာ္မ်ား၊ ေရွးေခတ္ပံုစံ ဆာမူရိုင္းအိမ္မ်ားကိုလည္း ေတြ ့ ႏိုင္ပါသည္။

အိုအိတ ဘဲ့ပု၏လူျကိုက္မ်ားေနရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္လစဥ္ျကည့္ရွုမွုနွွုန္းျဖင့္စီသည္

みんなで作る絶景ランキング

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၀~၁၁လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္