နဂေနာ့

နဂေနာ့

河童橋

ပင္လယ္ေရမ်က္နွာျပင္အထက္3,000mအျမင့္ရွိေသာေတာင္မ်ားအမ်ားအျပားတည္ရွိေနေသာနာဂါနိုခရိုင္တြင္သဘာ၀ျဖင့္ျကြယ္၀ေသာေနရာမ်ားမ်ားစြာရွိသည္။ Nagano အိုလံပစ္ကြင္းျဖစ္လာခဲ့သည့္Hakuba Happoone ႏွင္းေလၽွာစီးကြင္းနွင့္Higashitateyamaႏွင္းေလၽွာစီးကြင္းအပါအ၀င္Hokushin ျပည္နယ္ကိုဗဟိုျပဳျပီးႏွင္းေလၽွာစီးကြင္းမ်ားတည္ရွိေနသည္။ ေလးရာသီပတ္လံုးအပန္းေျဖႏွင့္လွုပ္ရွားမွုမ်ားခံစားရန္အေကာင္းဆုံးပတ္ဝန္းက်င္အျဖစ္ရွိေနသည္။ွShinshu Sobaဆိုးဘနဲ ့အိုယကိကိုကိုယ္စားျပဳနိုင္တဲ့နာဂါနိုအစားအစာမ်ားကိုလည္းခံစားနိုင္သည္။

နဂေနာ့၏လူျကိုက္မ်ားေနရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္လစဥ္ျကည့္ရွုမွုနွွုန္းျဖင့္စီသည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္