နီကိုး၊ကီနုဂါ၀

နီကိုး၊ကီနုဂါ၀

日光東照宮 陽明門

တိုက်ိဳမွ ပ်မ္းမွ် ၂ နာရီၾကာ။ အေရအတြက္မ်ားစြာေသာ ယဥ္ေက်းမွုအေမြအႏွစ္ေနရာႏွင့္ သဘာဝအလွအပမ်ား၏ ဆြဲေဆာင္မွဳရွိေနေသာ ေဒသ။ ကမၻာအေမြအႏွစ္ၿဖစ္ေသာ နိကိုးတိုေခ်ာဂူး တြင္ အဲဒိုအစိုးရကို စတင္ခဲ့ေသာ တိုခုဂဝအိအဲယာဆုကို ပူေဇာ္ထားပါသည္။ တဖန္ အနီးအနားတြင္ ခုနိဂဝေရပူစမ္းလည္း ထင္ရွားပါသည္။ နိကိုးအဲဒိုရြာ ၊ တိုးဘုကမၻာစေသာ ပန္းၿခံမ်ားလည္း မ်ားပါသည္။

နီကိုး၊ကီနုဂါ၀၏လူျကိုက္မ်ားေနရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္လစဥ္ျကည့္ရွုမွုနွွုန္းျဖင့္စီသည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္