ပန္းေရာင္ႏွင့္အဝါေရာင္၏လိုက္ဖက္မွုသည္ အလြန္လွပသည္! ဆာကူရာႏွင့္ နာေနာ့ဟနကို တစ္ၾကိမ္တည္းတြင္ ခံစားႏိုင္ေသာ ေနရာ ၅ခု

ပန္းေရာင္ႏွင့္အဝါေရာင္၏လိုက္ဖက္မွုသည္ အလြန္လွပသည္! ဆာကူရာႏွင့္ နာေနာ့ဟနကို တစ္ၾကိမ္တည္းတြင္ ခံစားႏိုင္ေသာ ေနရာ ၅ခု
Yahoo မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္

ဘာလိုလိုႏွင့္ ေစာင့္္ေမွ်ာ္ေနေသာ ဆာကူရာရာသီကိုေရာက္လာပါၿပီ။ လွပေသာဆာကူရာၿဖစ္ပါသည္။ ZEKKEI Japanတြင္ မိတ္ဆက္ေပးမွာကေတာ့ ဒီလိုရွု ခင္းမ်ိဳးၿဖစ္ပါသည္။ နာေနာ့ဟန၏အဝါေရာင္ႏွင့္ ဆာကူရာ၏ပန္းသည္ တစ္ခြင္တစ္ၿပင္လံုးတြင္က်ယ္ၿပန္ ့ကာ အလြန္ကို ဓာတ္ပံုရိုက္ရာတြင္ လွပပါသည္။ ပန္းၿခံကဲ့သို ့ေသာ ေပ်ာ္ရြင္ေသာခံစားမွဳမ်ိဳးရွိေနေသာ ေနရာ တြင္ ပန္းၾကည့္ၾကရေအာင္။

စိတ္ကိုဆြဲေဆာင္မွုအၿပည့္ခံစားရေစေသာ ဆာကူရာ (ခုမမိုတိုခရိုင္)

နာေနာ့ဟနပန္းခင္းထဲတြင္ သက္တမ္း ၄၀၀ေက်ာ္ခန္ ့ရွိေသာ ၾကီးမားေသာ ေတာဆာကူရာပန္းပြင့္ေနေသာ လွပေသာရွု ့ခင္းသည္ အလြန္လွပသည္။ ဆာကူရာႏွင့္ နာေနာ့ဟနသည္ တစ္ခ်ိန္တည္းနီးပါးတြင္ ပင္လံုးကၽြတ္ပြင့္ၾကသည့္အတြက္ အေရာင္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ေလးရွိေနေသာ ဆာကူရာႏွင့္ နာေနာ့ဟန၏အဝါေရာင္ လိုက္ဖက္မွုကို ခံစားႏိုင္ပါသည္။ ဓာတ္ပံုကို ဝါသနာမပါေသာ္လည္း အမွတ္မထင္ ရိုက္မိသြားတတ္ပါသည္။
ပြင့္သည့္အခ်ိန္: မတ္လကုန္မွ ဧၿပီ လဆန္း

မိနာမိေနာ့ဆာကူရာ (ရွိဇုအိုကခရိုင္)

မိနာမိေနာ့ဆာကူူရာသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ေႏြဦးတြင္ရွိေနေသာအရာ။ ခဂရွိဂဲေရပူစမ္းသို ့အဓိကစီးဆင္းေသာ ဆဲအိေနာ့ၿမစ္၏ ကမ္းေဘးႏွစ္ဘက္ကို ေစာစီးစြာပြင့္ေသာ ဆာကူရာပန္းမ်ားက အေရာင္အေသြးစံုလင္ေနၾကပါသည္။ ဆာကူရာပန္းပင္ေအာက္တြင္ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ အဝါေရာင္နာေနာ့ဟနမ်ားကလည္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အေစာဆံုးပန္းၾကည့္ၿခင္းကို ခံစားႏိုင္ေသာ လူၾကိဳက္မ်ားေသာ ေနရာၿဖစ္ပါသည္။
ပြင့္သည့္အခ်ိန္: ေဖေဖာ္ဝါရီ လဆန္းမွ မတ္လ ဆန္း

ခ်ိခုမဂဝတဲအိဘိုးဆာကူရာစြတ္စြတ္မိ(နာဂေနာ့ခရိုင္)

အရွည္ ၄ ကီလိုမီတာတစ္ေလွ်ာက္ ပ်မ္းမွ် အပင္ေပါင္း ၆၀၀ခန္ ့ရွိေသာ ဆာကူရာပန္းမ်ားသည္ နာဂေနာ့ ခရိုင္၏ ထင္ရွားေသာေနရာ။ ေၿခေထာက္နားတြင္ၾကည့္ပါက နာေနာ့ဟနက ေကာင္းကင္ကိုေမာ့ၾကည့္ပါက ပင္လံုးကၽြတ္ပြင့္ေနေသာ ဆာကူရာပန္းမ်ားကို ခံစားႏိုင္ပါသည္။ ဆာကူရာစြတ္စြတ္မိသည္ ေနာက္က်သည့္အတြက္ ေရႊေရာင္ပိတ္ရက္မွသာ ခံစားႏိုင္ပါသည္။
ပြင့္သည့္အခ်ိန္:ဧၿပီလကုန္မွ ေမလဆန္း

ဆဲအိတိုဟရာပန္းၿခံ(မိယဇခိခရိုင္)

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏အၾကီးဆံုးခိုဖြန္းအုပ္စုတြင္ရွိေသာ ဆဲအိတိုဟရာတြင္ အပင္ေပါင္း ၂၀၀၀ခန္ ့ရွိေသာ ဆာကူရာႏွင့္ ၃ သိန္းခန္ ့ရွိေသာ နာေနာ့ဟနမ်ားက ဖန္တီးထားေသာ ရွု ့ခင္းမ်ားကိုလည္း ခံစားႏိုင္ပါသည္။ ေမလ ေရာက္လာပါက ရြက္သစ္မ်ားထြက္လာၿပီး အစိမ္းေရာင္ အဝါေရာင္ ပန္းေရာင္မ်ားကလည္း လိုက္ဖက္စြာ ရွိေနေသာ ၇ွု ့ခင္းၿဖစ္ပါသည္။
ပြင့္သည့္အခ်ိန္: မတ္လကုန္မွ ဧၿပီလဆန္း

ယုခုဒခဲ (အိုအိုဝခဲခရိုင္)

က်ဴးခ်ဴးတြင္ထင္ရွားေသာ အငူကို ေနာက္ခံထားကာရွိေနေသာ ဆာကူရာပန္းႏွင့္ နာေနာ့ဟန၏လိုက္ဖက္မွု သည္ ေႏြဦး၏ လွပေသာရွု ့ခင္း။ ၿမစ္တစ္ေလွ်ာက္ကို အေရာင္အေသြးစံုလင္ေနေသာ အေကာင္းဆံုးရွ့ခင္းမ်ားကိုလည္း ခံစားၾကပါစို ့။
ပြင့္သည့္အခ်ိန္:မတ္လကုန္မွ ဧၿပီလဆန္းဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၂~၃လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္