ေတာက္ပေသာအလင္းေရာင္ၿဖင့္ (ပိုးစုန္းၾကဴး)ၿဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးေႏြရာသီကို ခံစားႏိုင္သည့္ ေနရာငါးခု

ေတာက္ပေသာအလင္းေရာင္ၿဖင့္ (ပိုးစုန္းၾကဴး)ၿဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးေႏြရာသီကို ခံစားႏိုင္သည့္ ေနရာငါးခု
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ေႏြဦး၏ အစဥ္အလာျဖစ္သည္ "ပိုးစုန္းၾကဴး"ပင္ျဖစ္သည္။
ေဖ်ာ့ေတာ့ေသာ အလင္းေရာင္ကိုပစ္လႊတ္ကာ ေႏြရာသီ၏က်ေရာက္လာမႈကို ခံစားေစေသာ ထိုပံုပန္းသြင္ျပင္အားျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည္မွာ စတင္ပ်ံသန္းသည့္အခ်ိန္မွ တစ္ပတ္ခန္႔မွလြဲ၍မရွိဟုဆိုသည္။

ေရမွာေတာက္ပေနၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္သည္ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ေနရာမွလြဲ၍ မရွင္သန္ႏိုင္ေသာ အရည္အေသြးရွိသည့္အျပင္ လူေနထူထပ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ လံုးဝျမင္ေတြ႕၍ မရႏိုင္သည့္ ပိုးစုန္းၾကဴးပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရွးေရွးက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို အမွတ္ရေစေသာ ပိုးစုန္းၾကဴး၏ အထင္ကရေဒသမ်ားသည္ ဂ်ပန္၏ ျမိဳ႕အသီးသီးတြင္ ပ်ံ႕ႀကဲလ်က္ရွိသည္။ ယခုအႀကိမ္တြင္ ပိုးစုန္းၾကဴးအား ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ေသာ အထူးေနရာမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါသည္။

၁။ နာစု Fishland (တိုခ်ိဂိခ႐ိုင္)

အေမွာင္ထဲတြင္ ပ်ံ႕လြင့္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းလွစြာေသာ ေႏြးေထြးသည့္ ပိုးစုန္းၾကဴး၏ အလင္းေရာင္။ ထိုပံုပန္းသြင္ျပင္သည္ ဆန္းၾကယ္လွပၿပီး မထင္မွတ္လွစြာ ၾကည့္မိသူ၏အျမင္ကို ဖမ္းစားႏိုင္ပါသည္။

နာစု Fishland၏ ပိုးစုန္းၾကဴးၾကည့္ရန္ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္မွာ ၇လပိုင္းအစမွ ၈လပိုင္းအကုန္ထိပင္ျဖစ္သည္။ ပိုးစုန္းၾကဴးျမဴးခ်ိန္ႏွင့္ ခ်ိန္ကိုက္ၿပီး ၾကည့္ရွဳခရီးplan လည္းျပင္ဆင္ထားသည့္အတြက္ ခရီးသြားရင္းတခ်ိန္တည္း ေမွာ္ဆန္သည့္ကမာၻေလးကိုပါ အရသာျမည္းစမ္းခံစားၾကည့္ေစခ်င္သည္။

၂။ ပိုးစုန္းၾကဴးပန္းျခံ (နဂႏိုခ႐ိုင္)

ဂ်ပန္ပိုးစုန္းၾကဴးအား အဓိကၾကည့္ရွဳႏိုင္သည္မွာ ဤပိုးစုန္းၾကဴးပန္းျခံပင္ျဖစ္သည္။
၆လပိုင္းအလယ္တြင္ "ပိုးစုန္းၾကဴးပြဲေတာ္" က်င္းပေလ့ရွိေသာ ဤေဒသတြင္ ပိုးစုန္းၾကဴးမ်ားျပားခ်ိန္တြင္ အေကာင္ေရ တစ္ေသာင္းမွ် ပ်ံသန္းၾကသည္ဟုဆိုသည္။ ၿမိဳ႕အေနျဖင့္ ပိုးစုန္းၾကဴးထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး ေႏြဥတု၏ လကၡဏာတစ္ရပ္အေနျဖင့္ သမိုင္းအား အနာဂတ္ဆီသို႔ လွည့္ေခၚေပးသြားႏိုင္ေသာ ေဒသလည္းပဲျဖစ္သည္။

၃။ တန္းႏိုးဟိုင္းခ်ိမန္းနတ္ေက်ာင္း (အိုကယမခ႐ိုင္)

တန္းႏိုးဟိုင္းခ်ိမန္းနတ္ေက်ာင္း၌ ႐ုပ္လံုးထင္ျပလာသည္မွာ ပံုမွန္တြင္ "ေရႊပိုးစုန္ၾကဴး" ဟုေခၚေဝၚေသာ ဟိမဲ့ပိုးစုန္းၾကဴး (မင္းသမီးပိုးစုန္းၾကဴး)အစုအေဝးပင္ျဖစ္သည္။
တစ္ႏွစ္ႏွင့္တစ္ႏွစ္ ကြာျခားေသာ္လည္း ဤေနရာ၏ ပိုးစုန္းၾကဴးၾကည့္ခ်ိန္မွာ ၇လပိုင္း ၁၀ရက္ေန႔ဝန္းက်င္ ၁၀ရက္ၾကာျဖစ္သည္။ တစ္ကယ့္ကို ပန္းခ်ီကားကဲ့သို႔ေသာ ရႈေမွ်ာ္ခင္းပင္ျဖစ္သည္။


၄။ အမႏိုျမစ္ (ရွိဂခ႐ိုင္)

"ေကာင္းကင္ဘံု၏ ပိုးစုန္းၾကဴးျမစ္ပြဲေတာ္" လည္းပဲ က်င္းပေလ့ရွိေသ
ပိုးစုန္းၾကဴးမ်ား၏ ေရႊအလင္းေရာင္သည္ လွပတင့္တယ္စြာ ညဘက္ေကာင္းကင္၌ ကခုန္လ်က္ရွိသည္။

ပိုးစုန္းၾကဴးၾကည့္ရန္ အသင့္ေတာ္ဆံုးအခ်ိန္မွာ ၆လပိုင္းအလယ္ပင္ျဖစ္သည္။ စိတ္မေကာင္းစြာျဖင့္ယခုနွစ္မွာေတာ့ ထိုရာသီမွာ အနည္းငယ္ေက်ာ္လြန္သြားၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ဟိုဘက္ ေနာက္ႏွစ္တြင္ေတာ့ ဤေနရာဘက္ဟု အစီအစဥ္ခ်မွတ္ခ်ိန္တြင္ ကိုးကားသင့္ပါသည္တကယ့္ကို ေႏြရာသီေရာက္ရွိလာၿခင္းကို အသိေပးရန္ ပ်ံသန္းေရာက္ရွိလာေသာ ပိုးစုန္းၾကဴးေလးမ်ား။ တူးေၿမာင္းတစ္ေလွ်ာက္ လွပစြာပ်ံသန္းေနၾကေသာ ပံုစံမ်ားေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ္လည္း ေရွးေခတ္ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေကာင္းစြာခံစားခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုေခတ္တြင္ ထိုပံုစံကိုၿမင္ေတြ ့ႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားက ရွားပါးလာခဲ့ပါသည္။
ထိုအေရအတြက္မ်ားေလ်ာ့နည္းလာေသာ ပိုးစုန္းၾကဴးမ်ားက ကခုန္ေနၾကေသာရွုခင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ အၿပဴအမူမ်ားကို လံုေလာက္စြာသတိထားေစာင့္ၾကည့္ပါ။

ဒါနဲ ့ေစာင့္ၾကည့္ရန္အတြက္အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္မွာ ၁၉နာရီခြဲမွ ၂၁နာရီခန္ ့။
သန္ ့ရွင္းၾကည္လင္ၿပီး စိတ္ကူးယဥ္စရာေကာင္းေသာ ေလမ်ားကို ခံစားႏိုင္ေသာ ပိုးစုန္းၾကဴးၾကည့္ရွုၿခင္းၿဖင့္ လြမ္းေမာစရာေကာင္းမွုႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထြန္းလင္းေတာက္ပေစေသာ ပိုးစုန္းၾကဴးေလး၏ လွပေႏြးေထြးေသာ အလင္းေရာင္မ်ားကို ခံစားၾကည့္ၾကပါစို ့

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၉~၁၀လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္