(ခုမမိုတိုက ကမၻာတြင္အေကာင္းဆံုးရွု ့ခင္း ၈ ခု) ရပ်ဴတာလမ္း၊ တိုေရာကိုရထား၊ဆန္းစုအိကေရာ

(ခုမမိုတိုက ကမၻာတြင္အေကာင္းဆံုးရွု  ့ခင္း ၈ ခု) ရပ်ဴတာလမ္း၊ တိုေရာကိုရထား၊ဆန္းစုအိကေရာ

ခုမမိုတိုကို အဓိကအေနၿဖင့္ၿဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ငလ်င္ေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားေသာသူမ်ားအား အထူးပင္ဝမ္းနည္းေၾကကြဲမိပါေၾကာင္းနွင့္တကြ
ထိခိုက္မွုကိုခံခဲ့ရေသာသူမ်ားအား စိတ္ထဲမွုေန ပူပန္ေနမိပါေၾကာင္း ေၿပာၾကားလိုပါသည္။

ယခုတစ္ၾကိမ္တြင္ ခုမမိုတိုက တစ္ရက္ပဲၿဖစ္ၿဖစ္ ၿမန္ဆန္စြာ စိတ္ခ်ေအးေဆးေသာေနရာၿဖစ္ေစရန္ ဆုေတာင္းၿပီး ခုမမိုတို၏ ဂုဏ္ယူစရာေနရာ ရွစ္ခုကို မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါသည္။

၁။ကမၻာတစ္ဝန္းလံုးရွိ ဓာတ္ပံုဆရာမ်ားကို စုစည္းေရာက္ရွိေစၿခင္း (အိုခိုရွိခိပင္လယ္ကမ္းနား)

御興来海岸
御興来海岸
(ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ကမ္းေၿခ၁၀၀) ၊ (ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ညေနခင္းေနဝင္ခ်ိန္ ၁၀၀)၊ တြင္ပါဝင္ေသာရွု ့ခင္းေဒသ။ ဒီေရမ်ားၿဖင့္ၿပည့္ကာေနေသာ ပင္လယ္ကမ္းနားတြင္ အႏုပညာဆန္ေသာ လွိုင္းတြန္ ့ပံုစံမ်ားက ေပၚေနပါသည္။ ဒီေရလွိုင္းတြန္ ့သဲမ်ားႏွင့္ ညေနခင္းေနထပ္တူက်ေသာေန ့သည္ တစ္ႏွစ္တြင္ ၁၀ ရက္ခန္ ့သာရွိၿပီး ရွားပါးေသာ တစ္ခဏကို ၿမင္ႏိုင္ကာ ကမၻာတစ္ဝန္းလံုးမွ မ်ားစြာေသာ ဓာတ္ပံုဆရာမ်ားက လာေရာက္ၾကပါသည္။

၂။ေကာင္းကင္၏အလွဆံုးရွု ့ခင္း (ရပ်ဴဳတာလမ္း)

ラピュタの道
တိမ္ပင္လယ္ၿဖစ္ေပၚပါက ေၿမာက္ဘက္ေတာင္တန္းမ်ားအထိ (အဆိုၿမိဳ ့မိခ်ိဂရိအိုလိုင္း) သည္ ဂ်ိဘုရိ၏ ထင္ရွားေသာလက္ရာ (ေကာင္းကင္ရဲတိုက္ ရပ်ဴတာ) ကို ပံုရိပ္ေပၚေစေသာ ရွု ့ခင္းအၿဖစ္ ေၿပာင္းလဲပါသည္။

၃။ လိုက္ကာအေနအထားကဲ့သို ့စီးဆင္းေနေသာ (နဘဲဂတခိ)

鍋ヶ滝
ေရတံခြန္၏ေက်ာဘက္ကို ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေသာ (အုရာမိေနာ့တခိ) ထဲတြင္လည္း ထင္ရွားေသာေနရာတစ္ခု။ စီးဆင္းက်ေနေသာေရ၏လွုပ္ရွားမွုကို ေငးေမာၾကည့္ႏိုင္ၿပီး မ်ားစြာေသာ ဧည့္သည္မ်ားက လာေရာက္လည္ပတ္ၾကပါသည္။ လိုက္ကာအေနအထားကဲ့သို ၿဖစ္ေနေသာ စီးဆင္းေသာပံုစံသည္လွပကာ ေရႊေရာင္ပိတ္ရက္မ်ားတြင္လည္း ေရတံခြန္တြင္ မီးထြန္းၿခင္းမ်ားရွိပါသည္။

၄။အခ်င္း ၁ကီလိုမီတာရွိေသာက်ယ္ၿပန္ ့ေသာ လြင္ၿပင္ (ခုဆဆန္းရိ)

草千里
မီးခိုးမ်ားလြင့္ပ်ံေနေသာ အဆိုေတာင္၏ ေတာင္ၾကားကိုေခ်ာင္းၾကည့္ႏိုင္ေသာ အေကာင္းဆံုးေသာ ေနရာခုဆဆန္းရိ။ အခ်င္း ၁ကီလိုမီတာရွိေသာ က်ယ္ၿပန္ ့ေသာလြင္ၿပင္၏အလယ္တြင္ မိုးေရမ်ားစုပံုကာ ၿဖစ္လာေသာေရကန္ရွိၿပီး ႏြားမ်ား ၿမင္းမ်ားလည္း လြႊတ္ထားပါသည္။ ရာသီေလးခုလံုးတြင္ လံုးဝမတူညီေသာ ရွု ့ခင္းမ်ားၿမင္ရပါသည္။

၅။ ပ်မ္းမွ် ၅ ေသာင္းခန္ ့ရွိေသာ ပြင့္ေနၾကေသာ (ဆန္းစုအိကေရာ)

仙酔峡
ထိုအမည္အတိုင္း ရေသ ့ရဟန္းမ်ားေတာင္ ထိုအလွအပအနံ့တြင္ မူးေမ့ေပ်ာ္ဝင္သြားသည္ဟု မိယမခိရိရွိမ (ပုန္နရိတ္တစ္မ်ိဳး) သည္ ပ်မ္းမွ် ၅ေသာင္းခန္ ့ပြင့္ၾကေသာေၾကာင့္ ထင္ရွားပါသည္။ အဆိုေတာင္အလယ္ႏွင့္ အၿမင့္ပို္င္းတြင္ရွိေနေသာ ေတာင္ၾကားၿဖစ္ၿပီး အဆိုေတာင္ ေပါက္ကြဲေသာအခ်ိန္တြင္ ေခ်ာ္ရည္ပူမ်ားက ပံုေဖာ္ကာ ၿဖစ္လာေသာ အနုပညာၿဖစ္ပါသည္။

၆။ အဆိုေတာင္

阿蘇山
ပ်မ္းမွ် ၁၈ ကီလိုမီတာ၊ ေတာင္ေၿမာက္ ၂၅ ကီလိုမီတာ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ၁၀၀ကီလိုမီတာသည္ ကမၻာတြင္ အၾကီးဆံုးဟု ဆိုရေလာက္ေသာ အဆိုေတာင္မ်ားထဲတြင္ လက္ရွိလည္း မီးခိုးေငြ ့မ်ားလြင့္ပ်ံေနေသာ မီးေတာင္ရွင္ၿဖစ္ပါသည္။ ေတာင္တက္ဘတ္စ္မ်ား၏ ဂိတ္ဆံုးဘူတာမွ ေကာင္းကင္လိုင္းရွိၿပီး အၿမင့္ ၁၀၈မီတာရွိေသာ ေနရာမွ ပ်မ္းမွ် ၄မိနစ္ခန္ ့။ ကမၻာတြင္ ပထမဆံုးမီးေတာင္ရွင္ကိုထိုးထားေသာ ေကာင္းကင္လိုင္းမွ မီးေတာင္ရွင္ေပါက္ဝကို ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

၇။ တိုေရာခိုရထားယူးစုခဲ

トロッコ列車ゆうすげ
ေတာင္ဘက္အဆိုးရထားလိုင္း (ယူးစုဂဲ) ။ တခ်ိေနာ့ဘူတာမွ တကမိုရိဘူတာအထိ ခြဲၿခားကာအသြားအၿပန္လုပ္ေနပါသည္။ ပံုမွန္ထက္ ေအးေဆးစြာသြားလာေသာေၾကာင့္ ရွု ခင္းမ်ားကိုလည္း ခံစားႏိုင္ပါသည္။ ခရီးစဥ္တစ္ခုတည္းဆုိပါက လူၾကီး ၁၂၈၀ယန္း ၊ကေလး ၇၄၀ ယန္း ၿဖစ္ပါသည္။

၈။ သဘာဝေလေအးေပးစက္ (ခိခုခ်ိခဲအိကိုခု)

菊池渓谷
ခိခုခ်ိခဲအိကိုခုသည္ သဘာဝေလေအးေပးစက္ဟုဆိုၾကၿပီး ေႏြရာသီတြင္ ပ်မ္းမွ် ေရပူခ်ိန္ ၃ ဒီဂရီခန္ ့။ ေႏြဦးတြင္ ရြက္သစ္မ်ား၊ ေႏြရာသီတြင္ အပူေရွာင္သူမ်ား၊ ေဆာင္းဦးတြင္ မိုမိဂ်ိ၊ ေဆာင္းရာသီတြင္ ေရခဲပန္းဆြဲမ်ားၿဖင့္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးလွပေနေသာ ေတာေတာင္မ်ား ေရစီးဆင္းမွုမ်ားကို ခံစားႏိုင္ပါသည္။


ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၄~၅လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္