တကယ့္ကိုမွန္ကဲ့သို ့ အသက္ရွုုမွားေလာက္ေအာင္လွပမွုမ်ားၿဖင့္ လူေတြကို ဆြဲေဆာင္ေနသည့္ ( ဂ်ပန္ေရကန္) ၅ ခု

တကယ့္ကိုမွန္ကဲ့သို ့ အသက္ရွုုမွားေလာက္ေအာင္လွပမွုမ်ားၿဖင့္ လူေတြကို ဆြဲေဆာင္ေနသည့္ ( ဂ်ပန္ေရကန္) ၅ ခု
ဂ်ပန္ေရကန္မ်ားသည္ ရာသီဥတုေၿပာင္းလဲမွုေပၚတြင္ လိုက္ေလ်ာကာ အေနအထားေၿပာင္းလဲၿပီး လွ်ိဳဝွက္နက္နဲေသာအေနအထားမ်ိဳးၿဖင့္ လူမ်ားကို ၾကိဳဆိုပါသည္။ အထူးသၿဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေတာင္မ်ားဝန္းရံထားေသာေရကန္သည္ ေတာင္တက္ၿခင္း၊ လမ္းေလွ်ာက္ၿခင္းမ်ားအတြက္ ေဆာင္းဦးသည္ အေကာင္းဆံုးရာသီၿဖစ္သည္။

သြားေရာက္လည္ပတ္သည့္ရက္၏ ရာသီဥတုအေနအထားကိုမူတည္ကာ ရွုခင္းမ်ားလည္း ေၿပာင္းလဲႏိုင္သည့္အတြက္ တကယ့္ကိုထိုဆံုေတြ ့ၿမင္ရမွုသည္ ( တစ္ခ်ိန္ တစ္ခါ) ။ ရွု ့ခင္းမ်ားကို ၾကည့္ရာတြင္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္သြားေနရင္း စိတ္ထဲမွာ ေပ်ာ္ရႊင္မွုမ်ား ခံစားရေစပါသည္။

ဒီတစ္ၾကိမ္မွာေတာ့ အသက္ရွု မွားေလာက္ေအာင္ လွေသာ (ဂ်ပန္ေရကန္)မ်ားထဲမွ အေကာင္းဆံုး ၅ ခုကို မိတ္ဆက္ေပးပါမည္။

အဆင့္ ၅

 တိုင္းအိေခ်ာခဲ (နာဂေနာ့ခရိုင္)

တိုင္းအိေခ်ာေရကန္သည္ မီးေတာင္ၿဖစ္ေသာ ယခဲဒခဲေပါက္ကြဲမွုေၾကာင့္ ၿဖစ္ေပၚလာေသာ ကန္ၿဖစ္ပါသည္။ ရာသီဥတုေကာင္းမြန္ေသာရက္မ်ားတြင္ ဟိုဒကေတာင္စဥ္တန္းမ်ားက ေရမ်က္ႏွာၿပင္ေပၚတြင္ ပံုရိပ္ထင္ေနၿပီး ထိုလွပမွုမွာ ေဖာ္ၿပစရာစကားလံုးမရွိေလာက္ေအာင္ပင္ၿဖစ္ပါသည္။
မီးေတာင္ေပါက္ကြဲမွုေၾကာင့္ ေရလႊမ္းမိုးသြားေသာ သစ္လံုးမ်ားကို ( သစ္ပင္တန္းမ်ား) အေနၿဖင့္ အခုက်န္ရွိေနၿပီး ရာသီဥတု၊ အခ်ိန္ကိုလိုက္ကာ လန္းဆန္းမွုကိုခံစားရေစပါသည္။ ဓာတ္ပံုဆရာမ်ားက ရိုက္ကြက္အေနၿဖင့္ အလွပဆံုးရိုက္ကြက္အေနၿဖင့္ လူၾကိဳက္မ်ားေသာ (မနက္ခင္းၿမဴ) သည္ ေဆာင္းဦးက အေကာင္းဆံုးရာသီၿဖစ္ပါသည္။

အဆင့္ ၄

 ခမိေနာ့ခို ေရကန္ (ဟိုကိုင္းဒိုး)

ေရအနက္ ၅ မီတာခန္ ့၊ထြင္းေဖာက္ၿမင္ႏိုင္မွုတြင္ နာမည္ၾကီးေသာမခ်ဴးေရကန္မွ ေၿမေအာက္ေရကေန ၿဖစ္ေပၚလာသည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။ ေရကန္၏ေအာက္ေၿခအထိ ရွင္းလင္းၿပတ္သားေနေသာ ေရၿပာမ်ားသည္ ဆြဲေဆာင္မွုအၿပည့္ရွိေသာ ေရကန္ငယ္ေလးၿဖစ္ပါသည္။
ရာသီဥတုကိုလိုက္ၿပီး အေရာင္ေၿပာင္းလဲႏိုင္ၿခင္းက ခနိေနာ့ခိုေရကန္၏ထူးၿခားခ်က္။ ေႏြဦးမွ ေဆာင္းဦးအထိ ၿပင္းထန္ေသာေနေရာင္ၿခည္ကို ခံကာ၊ ေရမ်က္ႏွာၿပင္သည္ မဲနယ္ၿပာအေရာင္အၿဖစ္ ေတာက္ပေနၿပီး ေဆာင္းရာသီတြင္ မိုးၿပာေရာင္အၿဖစ္ေၿပာင္းလဲသြားပါတယ္။ မ်က္ႏွာၿပင္တစ္ခြင္တစ္ၿပင္လံုး ေၾကြက်ေနေသာ သစ္ရြက္မ်ားကထူးၿခားေတာက္ပစြာၿဖစ္ေနေသာ ခမိေနာ့ခိုေရကန္သည္ လွ်ိဳ့ဝွက္သိပ္သည္းမွု အၿပည့္ရွိေနပါတယ္။

အဆင့္ ၃

 ဂ်ဴးနီခို ေရၿပာအိုင္ (အအိုးမိရိခရိုင္)

ကမၻာ့သဘာဝအေမြအႏွစ္ၿဖစ္ေသာ ရွိေရာခမိေတာင္ေပၚေဒသမ်ား၏ တစ္ေနရာ၊ စြတ္ဂရုႏိုင္ငံပိုင္ပန္းၿခံထဲတြင္ ရွိေသာဂ်ဴးနိခို။ ထိုအထဲတြင္ လူၾကိဳက္အမ်ားဆံုးၿဖစ္ေသာ ေရၿပာအိုင္။ ေရၿပာေနသည့္အေၾကာင္းရင္းကို ယေန ့အထိရွင္းရွင္းလင္းလင္းမသိၾကဘဲ တကယ့္ကို လွ်ိဳဝွက္နက္နဲမွုမ်ား ရွိေနေသာ ေနရာပါ။
ရွိရာဂမိေတာင္တန္းေဒသ၏ လည္ပတ္ရန္အေကာင္းဆံုးရာသီမွာ ေဆာင္းဦး။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္နာမည္ၾကီးေက်ာ္ၾကားေသာ ေတာင္တက္ခရီးစဥ္ေနရာၿဖစ္ၿပီး၊ ေလွ်ာက္လမ္းကို ေသခ်ာၿပင္ဆင္ထားသည့္အတြက္ မေရာက္ဖူးေသာသူမ်ားအတြက္လည္း ေပ်ာ္ရႊင္စြာလည္ပတ္ႏိုင္မည္ၿဖစ္သည္။ မိုမိဂ်ိပန္းမ်ားႏွင့္ တစ္ရက္တြင္ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၿမင္ႏိုင္ေသာ ေရၿပာအိုင္၏လိုက္ဖက္မွုကို တစ္ၾကိမ္ေတာ့ မိမိမ်က္စိၿဖင့္ ၾကည့္ေစခ်င္ပါသည္။

အဆင္ ့၂

 ၿပာေသာေရကန္ (ဟိုကိုင္းဒိုး)

ဂ်ပန္တြင္အလွဆံုးရြာ မ်ားထဲမွ တစ္ခုဟုဆိုေသာ ဟိုကိုင္းဒိုး၏ အလွအပမ်ားတည္ရွိေနေသာ ေရၿပာအိုင္။ ေနေရာင္ၿခည္ေၾကာင့္ ၿဖစ္ေပၚလာေသာ လွပေသာအေၿပာေရာင္သည္ တကယ့္ကုိ သဘာဝတရားမွေပးအပ္ေသာ အရာၿဖစ္ပါသည္။ ေဆာင္းဦးတြင္ အနီေရာင္ဆိုးထားေသာ သစ္ရြက္မ်ားက ေရမ်က္ႏွာၿပင္ေပၚတြင္ ေရာင္ၿပန္ဟပ္ကာ ပိုမိုလွပေသာရွု ့ခင္းအေနအထားကို ခံစားရေစပါသည္။
ၿမဴႏွင္းမ်ားက်ေနေသာ ပံုစံသည္ ပိုမိုလွပၿပီး ဂ်ပန္မွာေရာက္ေနသည္ဟု ဆိုတာကို ေမ့ေပ်ာက္သြားႏိုင္သည္။ ေဆာင္း၇ာသီတြင္ ပိတ္ထားၿခင္းမ်ားလည္းရွိၿပီး ရာသီဥတုကိုလိုက္ကာ ရွု ့ခင္းမ်ားေၿပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။ သြားေရာက္မလည္ပတ္ခင္ ၾကိဳတင္ၿပီး ရာသီဥတုကို စစ္ေဆးထားၾကစို ့။

အဆင့္ ၁

 ဟပိုးကန္ (နာဂေနာ့)

ဟပိုးကန္သည္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာၿပင္အထက္၂၀၆၀မီတာ တြင္ရွိၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ၾကီးမားေသာ ရွိေရာအုမေတာင္တန္းမ်ားက ဝန္းရံထားသည္။ ေဆာင္းဦးတြင္ ေတာက္ပစြာ အေရာင္ေၿပာင္းလဲေသာ မိုမိဂ်ိပန္းမ်ား ပံုရိပ္ထင္ၿ႔ပီး အနီ၊ အဝါ၊ လိေမၼာ္ေရာင္ အရာင္အေသြးစံုစံုလင္လင္ၿမင္ရမည္။
က်ယ္ၿပန့္ေနေသာ အေကာင္းဆံုးရွု ့ခင္းက မွန္ကဲ့သို ့ေရာင္ၿပန္ဟပ္ေနေသာ ေရမ်က္ႏွာၿပင္ တကယ့္ကို ေကာင္းကင္၊ေၿမၾကီး ဆက္စပ္ေနသကဲ့သို ့ၿဖစ္သည္။ ဟပိုးကန္သည္ ေတာင္တက္အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ထားသည့္အတြက္ ေအးခ်မ္းေသာ ေဆာင္းဦးရာသီတြင္ မထင္မွတ္ထားေသာ အလွအပရွု ခင္းမ်ားကို ခံစားၾကည့္ေစခ်င္ပါသည္။ဘယ္လိုလဲ တစ္ၾကိမ္တစ္ခါ ေတြ ့ဆံုၿခင္းအတြက္ ဆက္ဆက္ ဒီႏွစ္ေဆာင္းဦးခရီးအတြက္ လည္ပတ္မည့္ေနရာအၿဖစ္ ကို္ယ္တိုင္စလွမ္းလို္က္ပါ။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၉~၁၀လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္