ဒါဆိုရင္ျပည့္စံုၿပီ!!!!က်ည္ဆန္ရထားအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာမ်ား

ဒါဆိုရင္ျပည့္စံုၿပီ!!!!က်ည္ဆန္ရထားအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာမ်ား
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ေၿမမ်က္ႏွာသြင္ၿပင္အခ်ိဳးအစားတြင္ နွိုင္းယွဥ္ၾကည့္မည္ဆိုပါက ရထားလို္င္းကြန္ယက္သည္ လံုေလာက္ၿပည့္စံုလ်က္ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံဟုဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ရထားလိုင္းအရွည္သည္ မည္မွ်ရွိသလဲသိပါသလား။ ၂၇၁၈၂ ကီလိုမီတာရွိပါသည္။ ထုိကဲ့သို ့ေသာ ဂ်ပန္ရထားလိုင္းကို ကၽြမ္းက်င္စြာအသံုးၿပဳႏိုင္မည့္နည္းလမ္းကို မိတ္ဆက္ေပးပါမည္။
【ဂ်ပန္ခရီးသြားလမ္းၫႊန္】ရထားလမ္းကို ကြ်မ္းကြ်မ္းက်င္က်င္အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔နည္းလမ္း
ယခုတစ္ၾကိမ္ကေတာ့ ရထားလိုင္းမ်ားထဲတြင္လည္း အထူးသၿဖင့္ က်ည္ဆန္ရထားကို အဓိကထားၿပီး သိထားပါက အဆင္ေၿပနိုင္မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးပါမည္။

၁။ ခမိုေနာဟရွိပံုစံ အသစ္ရထားတြဲ

ဂ်ပန္တြင္ က်ည္ဆန္ရထားၿဖစ္ေပၚလာသည္မွာ တိုက်ိဳအိုလံပစ္က်င္းပေသာ ၁၉၆၄ခုႏွစ္ၿဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိတြင္ တိုးခိုင္းဒိုး က်ည္ဆန္ရထားလိုင္း (တိုက်ိဳ အိုဆာကာ) လမ္းေၾကာင္းကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ တစ္နာရီကို ၂၀၀ ကီလိုမီတာၿဖင့္ တိုက်ဳိမွ အုိဆာကာကို ပ်မ္းမွ် ၄နာရီၾကာေၿပးဆြဲခဲ့ပါသည္။ ထို ေနာက္ ရာစုႏွစ္တစ္ဝက္ခန္ ့တြင္ ၿပန္လည္ၿပင္ဆင္မွုမ်ားလုပ္ေဆာင္ကာ အၿမင့္ဆံုးတစ္နာရီကို ၂၇၀ ကီလိုမီတာ။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ရုတ္တရက္ တစ္နာရီ ၂၈၅ ကီလိုမီတာ အထိေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး တိုက်ိဳမွ အိုဆာကာအထိ အတိုဆံုး ၂နာရီ ၂၂ မိနစ္ခန္ ့သာေၿပးဆြဲခဲ့ပါသည္။
ဒီအလြန္ၿမန္ေသာအ ရွိန္ႏွုန္းက်ည္ဆန္ရထားတြဲသည္ ၇၀၀ တနည္းအားၿဖင့္ N ၇၀၀ ဟုဆိုေသာအတြဲၿဖစ္ပါသည္
新幹線
ဒီအလြန္ၿမန္ေသာအ ရွိန္ႏွုန္းက်ည္ဆန္ရထားတြဲသည္ ၇၀၀ တနည္းအားၿဖင့္ N ၇၀၀ ဟုဆိုေသာအတြဲၿဖစ္ပါသည္

၂။ကံေကာင္းပါကၿမင္ႏိုင္ေသာအဝါေရာင္ရထားတြဲ

က်ည္ဆန္ရထားဟု ဆိုၿပီး စိတ္ကူးၾကည့္ပါက မည္ကဲ့သို ့ေသာရထားတြဲပါလဲ။ မ်ားစြာေသာသူမ်ားက အၿဖဴေရာင္ အစိမ္းေရာင္မ်ားက အေၿခခံဟုထင္ၾကေသာ္လည္း တကယ္ေတာ့ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အဝါေရာင္ က်ည္ဆန္ရထားမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ သိပါသလား။
新幹線
ဒိုခုတာအိအဲေရာဟုေခၚၾကေသာ က်ည္ဆန္ရထားသည္ ၂ခုသာရွိသည့္အတြက္ ရွားပါသည္။ ဆယ္ရက္တြင္ တစ္ၾကိ္မ္ခန္ ့သာ လက္ေတြ ့တြင္ေၿပးဆြဲရင္း လမ္းအေနအထား ၊မီးပြိဳင ့္အေနအထားမ်ားကို ခန္ ့မွန္းေသာအလုပ္ၿဖစ္ပါသည္။ ဒီရထားတြဲကို ၿမင္လိုက္ရပါက ကံေကာင္းၿခင္းမ်ားေရာက္လာသည္ဟုလည္း ဆိုၾကသည့္အတြက္ ဆက္ဆက္စစ္ေဆးၾကည့္ပါ။

၃။က်ည္ဆန္ရထားမွၿမင္ႏိုင္ေသာ ဖူဂ်ိေတာင္ရွု ့ခင္း

新幹線
(ဖူဂ်ိေတာင္သည္အလွဆံုးအခ်ိ္န္တြင္ၿမင္ႏိုင္ေသာေနရာကို ေၿပာၿပေစခ်င္ပါသည္) ဟုဆိုေသာ ေမးခြန္းကို မၾကာခဏအေမးခံရပါသည္။ လမ္းညႊန္စာအုပ္တြင္ ခဂဝခိုတစ္ဝိုက္၊ ဟကိုနဲ၊ အရွိေနာ့ခိုတစ္ဝို္က္ဟု ဆိုေသာ္လည္း (တိုးခိုင္းဒိုးက်ည္ဆန္ရထားလိုင္း ရထားထဲ) မွ ၿမင္ရေသာ ဖူဂ်ိေတာင္၏ ခန္းနားလွပမွဳသည္ အလြန္ မသိႏိုင္ေသာအရာၿဖစ္ပါသည္။
တိုက်ိဳမွ အုိဆာကာာဘက္သို ့သြားေသာအေနအထားတြင္ေရွ ့ဆက္သြားေနေသာဘက္သို ့ဦးတည္ကာ ညာဘက္တြင္ထိုင္ေနပါက ၾကီးမားေသာဖူဂ်ိေတာင္ကို ၿမင္နိုင္ပါသည္။ သို ့ေသ္ာလည္း ဆက္တိုက္၁၀မိနစ္ခန္ ့ၿမင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဓာတ္ပံု၇ိုက္ကူးနိုင္ပါသည္။
မွတ္စု
(ေနာ္ဇိုးမိ) (ဟီခါရီ) ဆိုပါက တိုက်ိဳဘူတာမွ ထြက္ၿပီးေနာက္ မိနစ္၄၀ခန္ ့တြင္ ဖူဂ်ီေတာင္ကိုၿမင္ႏိုင္ေသာ ေနရာသို ့ေ၇ာက္ရွိပါမည္။ ငိုက္ျမည္းေနၿပီး ေက်ာ္လြန္သြားႏိုင္သည့္အတြက္ သတိထားပါေနာ္

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၃~၄လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္