(၃.၅ အက်ယ္တြင္ အပင္ေပါင္း၄၅သိန္းခန္ ့ရွိေသာ နဲမိုဖုရာ) လွပေသာရွု ခင္းမ်ားရွိေနေသာ (ဟိတခ်ိပင္လယ္ကမ္းနားပန္းၿခံ) စုစည္းထားမွု

(၃.၅ အက်ယ္တြင္ အပင္ေပါင္း၄၅သိန္းခန္ ့ရွိေသာ နဲမိုဖုရာ) လွပေသာရွု ခင္းမ်ားရွိေနေသာ (ဟိတခ်ိပင္လယ္ကမ္းနားပန္းၿခံ) စုစည္းထားမွု
၃.၅ အက်ယ္ရွိေသာ (မိဟရရွိေနာ့ေတာင္ကုန္း) သည္ ၿပာလြင္ေနေသာ နဲမိုဖုရာပန္းမ်ားက ဖံုးလႊမ္းထားၿပီး ေကာင္းကင္ႏွင့္ ခြဲၿခားထားမွဳ မရွိေတာ့သကဲ့သို ့ၿဖစ္ပါသည္

ေငးေမာၾကည့္ရံုၿဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ေသာႏိုင္ငံမွ ထိန္းသိမ္းထားေသာ ဟိတခ်ိပင္လယ္ကမ္းနားပန္းၿခံ (အီဘရာခိခရိုင္) လွပေသာ ဓာတ္ပံုကို မိတ္ဆက္ေပးပါမည္။
ネモフィラ
ရာသီေလးခုလံုးတြင္ ပန္းမ်ားကိုပြင့္ေစပါသည္။
ေႏြဦးတြင္ စုအိဆန္း၊ က်ဳလစ္၊ ေႏြရာသီအစမွ ေႏြရာသီအထိသည္ နွင္းဆီ၊ ဂ်ိနအ၊ ေဆာင္းဦးသည္ ကိုခိအ၊ေကာ္စမို မ်ားကိုလည္းေ တြ ့ႏိုင္ပါသည္။

အသြင္အၿပင္ ၁ ေႏြဦးအစတြင္ နဲမိုဖုရာ

နဲမိုဖုရာဟာမိုနိ
၄၅သိန္းေသာ နဲမိုဖုရာပန္းမ်ား ပြင့္ၾကပါသည္။
ネモフィラ
ေလတိုက္ခတ္ပါက ေသးငယ္ေသာနဲမိုဖုရာမ်ားက လွုိင္းမ်ားကဲ့သို ့လွုပ္ရွားၾကပါသည္။
နဲမိုဖုရာဆိုသည္မွာ ေဆာင္းဦးတြင္ မ်ိဳးေစ့ၾကဲကာ၊ ေႏြဦးတြင္ ပန္းမ်ားကိုပြင့္ေစေသာ ဟဇဲရိဆိုမ်ိဳးႏြယ္ နဲမိုဖုရာအုပ္စုထဲမွ တစ္မ်ိဳးၿဖစ္ပါသည္။
ဟိတခ်ိပင္လယ္ကမ္းနားပန္းၿခံ၏နဲမိုဖုရားသည္ ေကာင္းကင္ၿပာကဲ့သို ့ (အင္ရွိဂုနဆုဘုရု) ႏွင့္ ၿဖဴေဖြးေနေသာ (အင္ရွိဂုနိစုဟုိဝိုက္) ကို စိုက္ပ်ိဳးထားပါသည္။

အသြင္အၿပင္ ၂ ေဆာင္းဦး၏ ကိုခိအ

コキア
လွုိက္လွိုက္လဲွဲလွဲအိစက္စြာ႕ရွိေနပါသည္။
コキア

အၿပန္လမ္းတြင္ ပင္လယ္ကမ္းနားတြင္ ေနဝင္ခ်ိန္

အနည္းငယ္သြားလိုက္ပါက ဟိတခ်ိပင္လယ္ကမ္းနားပန္းၿခံကို ေရာက္ၿ႔ပီး ေၿမာက္ဘက္ ခန္းတိုး၏ အက်ယ္ဆံုးကမ္းေၿခကို သြားၾကည့္ရေအာင္။
大洗海岸
ဟိတခ်ိပင္လယ္ကမ္းနားပန္းၿခံ၏ (အၿပာေရာင္ပန္းပင္လယ္) သည္ ယခုအခ်ိန္က အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္။
GW ေနာက္ဆံုးတြင္ စီစဥ္ထားေသာအရာမရွိေသာ သူမ်ားသည္ ဆက္ဆက္သြားၾကည့္ရေအာင္

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၆~၇လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္