(အိမ္မက္ကဲ့သို ့ေသာပန္းခင္း) တစ္ႏို္င္ငံလံုး၏ ရွိဘဆာကူရာ အေကာင္းဆံုး ၆ခု

(အိမ္မက္ကဲ့သို ့ေသာပန္းခင္း) တစ္ႏို္င္ငံလံုး၏ ရွိဘဆာကူရာ  အေကာင္းဆံုး ၆ခု
ယခုတစ္ၾကိမ္မွာေတာ့ ေတာင္ကုန္းတစ္ခြင္တစ္ၿပင္လံုးကို က်ယ္ၿပန္ ့စြာရွိေနေသာ ေကာ္ေဇာ(ရွိဘဇာကူရာ)!
ထိုအမည္သည္ ၿမက္ခင္းကဲ့သို ့ၿဖစ္ေနေသာမ်က္ႏွာၿပင္မ်ားၿပီး ဆာကူရာပန္းမ်ားပြင့္ေနေသာေနရာ။
ရွိဘဇာကူရာ၏ထင္ရွားေသာ လည္ပတ္သည့္ေနရာ၏ အေကာင္းဆံုးဓာတ္ပံုသည္ အလြန္လွပေကာင္းမြန္ပါသည္။

၁။ဟိုကိုင္းဒိုး ရွိဘဇာကူရာ တခိေနာ့အုအဲပန္းၿခံ

滝上公園
芝桜
ဟိုကိုင္းဒိုး၏ အေရွ ့ဘက္တြင္တည္ရွိေသာ (အိုဟိုစြတ္ခုမြန္းဘဲစြတ္)ဧရိယာတြင္ရွိေသာ ပန္းခင္း။ ေတာင္၏မ်က္ႏွာၿပင္ေစာင္းကို ဖံုးလႊမ္းထားေသာမ်ားစြာေသာ ပန္းေရာင္ေကာ္ေဇာ။ ထိုအခ်ိန္သည္ တျခားေမႊးေသာ ပန္းရနံ႔ မ်ားကလည္း တစ္ၿမိဳ ့လံုးတြင္ ပ်ံ ့လြင့္ပါသည္။
ေသခ်ာၾကည့္ပါက ပန္းေရာင္ေဖ်ာ့၊ ပန္းေရာင္ရင့္၊ အနီေရာင္ဘက္သန္းေသာပန္းေရာင္စေသာ ပန္းေရာင္အစံုအလင္မ်ားကိုလည္း ၿမင္ႏိုင္ပါသည္။ ေမလ လယ္မွ ဇြန္လဆန္းအထိသည္ အေကာင္းဆံုး။
滝上公園

၂။ ဟိုကိုင္းဒိုး ဟိဂရွိမိကိုတိုရွိဘဇကူရာပန္းၿခံ

東藻琴芝桜公園
芝桜
芝桜
ႏွစ္တုိင္းေမလဆန္းမွ ဇြန္လဆန္းအထိရွိဘဇာကူရာသည္ လွပစြာရွိေနၿပီး ေတာင္ကုန္းတစ္ခုလံုးကို ပန္းေရာင္ ဖံုးလႊမ္းထားပါသည္။ ၁၀ စတုရန္းမီတာအက်ယ္ရွိေသာ ရွိဘဇာကူရာထင္ရွားေသာေနရာၿဖစ္ၿပီး ထုိရွ့ခင္းသည္ အလြန္လွပၿပီး ရင္သပ္ရွု ့ေမာေလာက္ေအာင္ နွစ္တိုင္းမ်ားစြာေသာသူမ်ားက လာေရာက္လည္ပတ္ၾကပါသည္။


၃။ ဖုဂ်ိေတာင္ ဖုဂ်ိရွိဘဇာကူရာပြဲေတာ္

富士芝桜まつり
富士芝桜まつり
富士芝桜まつり
ရွိဘဇာကူရာသည္ပန္းပံုစံမွာ ဆာကူရာႏွင့္တူၿခင္းက ထူးၿခားခ်က္ၿဖစ္ၿပီး ၿမက္ခင္းကဲ့သို ့မ်က္ႏွာၿပင္တစ္ခုလံုးကို ဖံုးအုပ္ထားၿပီး ရွင္သန္ပါသည္။ ဖုဂ်ိေတာင္ေရွ ့တြင္ ရွိဘဇာကူရာသည္ က်ယ္ၿပန္ ့ေသာ ရွု ခင္းအၿဖစ္ရွိေနပါသည္။
ပြဲေတာ္သည္ ႏွစ္တိုင္း ဧၿပီလလယ္မွ ေမလကုန္အထိ က်င္းပပါသည္။


၄။ဆိုင္းအိဒမ ခ်ိရွိဖု ဟိစြတ္ဂ်မပန္းၿခံ

羊山公園
芝桜
秩父
ကိုးမ်ိဳးေသာ အပင္ေပါင္း ၄သိန္းခန္ ့ရွိေသာ ရွိဘဇာကူရာသည္ ေၿမၿပင္ေပၚတြင္ ဖံုးလႊမ္းကာေတာင္ကုန္းတစ္ခုလံုးက်ယ္ၿပန္ ့ေနပါသည္။
ပန္းေရာင္၊အနီ၊အၿဖဴ ၊ခရမ္းေရာင္မ်ားသည္ ေကာ္ေဇာခင္းထားသကဲ့သို ့ၿမင္ရပါသည္။


၅။ ဟီေရာရွိမ မိယရွိမ ခမုေနာ့ဆတိုဂုခ်ိေရာခုတန္း

芝桜
ロクタン
အိမ္မက္ရွိဘဇာကူရာဟု ေခၚၾကေသာ (ခမုေနာ့ဆတိုဂုခ်ိေရာခုတန္း) ။
ငါးေသာင္းစတုရန္းမီတာရွိေသာ ေတာင္ကုန္းတစ္ၿပင္လံုးတြင္ ရွစ္သိန္းခန္ ့ရွိေသာ ေလးမ်ိဳးေသာ ရွိဘဇာကူရာသည္ ၾကီးမားေသာပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ုပ္ကဲ့သို ့ၿဖ စ္ေနပါသည္။。
ရွားပါးေသာအမည္ (ေရာခုတန္း)သည္ လည္ပတ္ေနေသာ ေရာခုဟန္းတ လယ္ကြင္းမွ လာပါသည္


ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၅~၆လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္