ဟိုကိုင္းဒိုး ဘိအဲအိ (ေရကန္ၿပာ) Mac၏ မ်က္ႏွာၿပင္ဓာတ္ပံုတြင္ သံုးထားေသာ အၿပာရင့္ေရာင္ ရွု ့ခင္း

ဟိုကိုင္းဒိုး ဘိအဲအိ (ေရကန္ၿပာ) Mac၏ မ်က္ႏွာၿပင္ဓာတ္ပံုတြင္ သံုးထားေသာ အၿပာရင့္ေရာင္ ရွု ့ခင္း
ယခုတစ္ၾကိမ္မိတ္ဆက္ေပးမွာက ဟိုကိုင္းဒိုးခမိဂဝအုပ္စု ဘိအဲအိေခ်ာ ရွိရာဂနဲတြင္ရွိေသာ (ေရကန္ၿပာ)
ပန္းသီးMac တြင္ မ်က္နွာၿပင္ဓာတ္ပံုအၿဖစ္သံုးထားေသာ ကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုးတြင္ ထင္ရွားေသာရွု ့ခင္းၿဖစ္ပါသည္။

(ေရကန္ၿပာ)သည္ ဂ်ဴးခစြတ္အိုက မီးေတာင္ေပါက္ကြဲၿပီးေနာက္ ရုတ္တရက္ေပၚေပါက္လာေသာေ ရကန္ၿဖစ္ပါသည္။
ေၿခာက္ေသြ ့ေနေသာအပင္မ်ားႏွင့္ အၿပာေရာင္၏လိုက္ဘက္မွုသည္ လွ်ိဳ ့ဝွက္မွုဆန္ေသာ အေနအထားမ်ားကို ၿဖစ္ေစပါသည္။
ဝင္ေရာက္ခြင့္:သြာလားေရး ရွိရာဂနဲလည္ပတ္ေရးစင္တာမွ ဘိအဲအိၿမိဳ ့သို ့သြားၿပီး ေရ ကန္ၿပာဆိုင္းဘုတ္ကို ညာဘက္ေကြ ့ပါက ေတြ ့ႏိုင္ပါသည္။

Mac၏ မ်က္ႏွာၿပင္ဓာတ္ပံုအၿဖစ္သံုးထားေသာ (ေရကန္ၿပာ) ရွု ခင္းဓာတ္ပံု

Mac
Appleကဒီ (ေရကန္ၿပာကို Mac ၏သစ္လြင္ေတာက္ပေသာဓာတ္ပံုတစ္ခု အၿဖစ္ေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာေၾကာင့္ ကမၻာမွ သိသြားၾကၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။)
Mac
ရာသီဥတုကိုလိုက္ကာ (အၿပာ) သည္မတူညီပါ။
သို ေသာ္ ေဆာင္းရာသီ နွင္းက်သည့္အတြက္ မၿမင္ရပါ။

အဘယ့္ေၾကာင့္ ဒီေလာက္ၿပာေနတာလဲ

ထိုအေၾကာင္းၿပခ်က္သည္ တကယ္ေတာ့ (အရုမိနိမု) တြင္ရွိပါသည္။
မူလစီးဆင္းေရာက္ရွိေသာ ေရကန္ၿပာအနီးအနားတြင္ရွိေသာ ရွိရာဂနဲေရပူစမ္းတြင္ရွိေသာ (ရွိရာဟိဂဲေနာ့တခိ) မွ အရုမိနိမုကို ပါဝင္ေသာ သတၱဳမ်ားက စီးဆင္းၾကပါသည္။
白ひげの滝
ဒီ (ရွိရာဟိဂဲေနာ့တခိ) သည္ ဘိအဲအိၿမစ္ေရႏွင့္ ေရာေႏွာကာ ကိုေရာအိဒိုပံုစံၿဖစ္သြားၿပီး ေန မင္းအလင္းေရာင္ႏွင့္ ေရာင္ၿပ န္ဟပ္ေစပါသည္။
(ရွိရာဟိဂဲေနာ့တခိ) ဆိုသည္မွာ
အၿမင့္ ၃၀မီတာမွ စီးဆင္းက်ေနေသာ ပင္လယ္ေရမ်က္နွာၿပင္မွ ၆၀၀မီတာရွိေသာ ေရတံခြန္ၿဖစ္ၿပီး ဘိအဲအိၿမိဳ ့ ၏ရွိရာဂနဲေရပူစမ္းတြင္ရွိပါသည္။
ေက်ာက္ေဆာင္မ်ားၾကားထဲမွ စီးဆင္းေနေသာေရမ်ားသည္ အၿဖဴေရာင္ဆံပင္မ်ားကဲ့သို ့ၿမင္ရေသာေၾကာင့္ ထိုအမည္ေပးထားပါသည္။
ေၿမေအာက္မွ ဆူပြက္ထြက္ေနေသာေရစီးဆင္းမွုသည္ ေကာင္းမြန္စြာေက်ာက္ေဆာင္မ်ားကို ရိုက္ခတ္ကာ အၿပာရင့္ေရာင္ ေတာက္ပေနေသာေ၇မ်ားအၿဖစ္ ေၿပာင္းလဲစီးဆင္းပါသည္။

(ေရကန္ၿပာ) ၏အေကာင္းဆံုးရာသီသည္ ေမလ လယ္မွ ဇြန္လကုန္ ၿဖစ္ပါသည္။
※ ဒီဇင္ဘာလမွ မတ္လအထိသည္ႏွင္းမ်ားက်သည့္အတြက္ မဝင္ရပါ။

ေမလ ေရႊေရာင္ပိတ္ရက္တြင္ ဇြန္မွ စက္တင္ဘာ အိုဘြန္းပြဲ စေန၊တနဂၤေႏြ အစိုးရပိတ္ရက္မ်ား သည္ အလြန္လူမ်ားသည့္အတြက္ သတိထားရန္လိုအပ္ပါသည္။
မနက္ ၁၀ နာရီခန့္ အထိ ေအးေဆးစြာ လည္ပတ္ႏိုင္ပါသည္။
青い池

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္