ဂ်ပန္၏ေဆာင္းဦးကို အၿပည့္အဝခံစားလိုပါက မိုမိဂ်ိပန္းမ်ား၏ ေတာင္မ်ားတြင္ ေတာင္တက္လမ္းေလွ်ာက္

ဂ်ပန္၏ေဆာင္းဦးကို အၿပည့္အဝခံစားလိုပါက မိုမိဂ်ိပန္းမ်ား၏ ေတာင္မ်ားတြင္ ေတာင္တက္လမ္းေလွ်ာက္
အားလံုးပဲ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ေဆာင္းဦးရာသီဆိုပါက ဘယ္လိုအေၾကာင္းအရာမ်ား ေပၚလာပါသလဲ။

ေဆာင္းဦးေရာက္ပါက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ေတာေတာင္မ်ားတြင္ အေရာင္အေသြးစံုလင္ေသာ မိုမိဂ်ိပန္းမ်ားက ပံုစံကိုေၿပာင္းလဲေစပါသည္။ ဂ်ပန္ခရီးတြင္ မိုမိဂ်ိပန္းကို အၿပည့္အဝခံစားလိုပါက ေတာင္တက္လမ္းေလွ်ာက္ၿခင္းကို ဆက္ဆက္လုပ္ေစခ်င္ပါသည္။

ဒီတစ္ၾကိမ္မွာေတာ့ ေဆာင္းဦးကို ခံစားႏိုင္မည့္ ( ေတာင္တက္လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းလုပ္ႏိုင္ေသာေတာင္) အေကာင္းဆံုး ၅ ခုကို မိတ္ဆက္ေပးပါမည္။

အဆင့္ ၅

ဂင္းဆန္းဒိုင္း (ဟိုကိုင္းဒိုး)

ဂင္းဆန္းဒိုင္းတြင္ရွိေသာ အိုအိုးယုခေတာင္သည္ ဂ်ပန္တြင္ မိုမိဂ်ိပန္းကိုအေစာဆံုးလာေရာက္ခံစားႏိုင္ေသာေနရာအၿဖစ္ သိၾကသည္။ ေဆာင္းဦးေရာက္ပါက အစိမ္းေရာင္၊ မိတ္ကပ္ေရာင္၊ အဝါေရာင္စေသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေရာင္မ်ားအၿဖစ္ေၿပာင္းလဲ ၿပီး၊ ထိုအေရာင္အေသြးစံုစံုလင္လင္မ်ား၏ လိုက္ဖက္မွုသည္ တကယ့္ကို အေကာင္းဆံုးရွု ့ခင္းၿဖစ္ပါသည္။ အေကာင္းဆံုးရာသီကေတာ့ စက္တင္ဘာလလယ္မွ လကုန္၊ ကို္ယ္ပိုင္ကားၿဖင့္ လာေရာက္လည္ပတ္ၿခင္းမ်ားကို တားၿမစ္သည့္ကာလ ရွိသၿဖင့္ ၾကိဳတင္စံုစမ္းသင့္ပါသည္။

အဆင့္ ၄

ဆိုးအြန္းကေရာ (ဟိုကိုင္းဒိုး)

လွပေသာမိုမိဂ်ိပန္းမ်ားအၿပင္ ရင္ထိတ္စရာရွု ့ခင္းမ်ားကို ခံစားခ်င္ပါက ဆိုးအြန္းကေရာ ကို လာေရာက္ေစလိုသည္။ (ဂင္းကေရတံခြန္) ႏွင့္ (ရယူးဆဲအိေရတံခြန္) ဟုေခၚၾကေသာ နာမည္ၾကီးေရတံခြန္မ်ားကလည္း ၾကိဳေနပါမည္။ အနီေရာင္ဆိုးထားေသာ သစ္ပင္မ်ားၾကားထဲတြင္ အားခြန္ၿဖင့္ စီးဆင္းေနေသာေရတံခြန္သည္ အသက္ရွု မွားေလာက္ေအာင္လွပပါသည္။
ၾကိဳးရထားမ်ား၊ ေကဘဲလ္ကားမ်ား ရွိသည့္အတြက္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေတာင္တက္ၿခင္းကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ မိုမိဂ်ိပန္း၏အေကာင္းဆံုးရာသီမွာ စက္တင္ဘာလ လလယ္မွ ေအာက္တိုဘာလလယ္။ နာမည္ၾကီးေရတံခြန္ႏွင့္ မိုမိဂ်ိပန္းတို ့မွ ၿဖစ္ေပၚလာမည့္ ရွု ့ခင္းသည္ စိတ္လက္ေအးခ်မ္းေစပါသည္။

အဆင့္ ၃

ေနာ္ရိခုရေတာင္ကုန္း (ဂိဖုခရိုင္)

နာဂေနာ့မစြတ္ဟြန္းၿမိဳ ့ႏွင့္ ဂိဖုခရိုင္ တကယမၿမိဳ ့တြင္ရွိေနေသာ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာၿပင္ထက္ ၃၀၂၆ မီတာ ရွိေသာေတာင္။ တစ္ခ်က္ၾကည့္လိုက္ပါက တက္ရန္မလြယ္ေသာေနရာဟု ၿမင္ရေသာ္လည္း တကယ္ေတာ့ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာၿပင္အထက္ ၂၇၀၀ မီတာအနီးအနားအထိ ကားလမ္းေဖာက္လုပ္ထားသည့္အတြက္ လြန္စြာ တက္ရလြယ္ကူေသာ ေနရာဟု သိၾကသည္။
ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာၿပင္အၿမင့္ကိုလုိက္ကာ အေရာင္အေၿပာင္းအလဲမတူေသာ မိုမိဂ်ိပန္းသည္ ထင္ရွားသည္။ စက္တင္ဘာလကုန္မွ အေရာင္စေၿပာင္းလဲၿပီး ေအာက္တိုဘာလဆန္းက အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ၿဖစ္သည္။ ေတာင္ကုန္းေလွ်ာကို အေရာင္ဆိုးထားသကဲ့သို ့ၿဖစ္ေနေသာ သစ္ပင္ပန္းပင္မ်ားကို ေတာင္ေပၚမွာ ဖ်ာတစ္ခ်ပ္ခင္းထားသကဲ့သို ့ ၿမင္ေတြ ့ႏိုင္ပါသည္။

အဆင့္ ၂

တကအို ့ရာမ ( တိုက်ိဳ)

ရွင္းဂ်ဳခုမွ ပ်မ္းမွ်၁ နာရီခန္ ့ၾကာၿပီး ေနရာအေနအထားေကာင္းမြန္ၿပီး လူသြားလမ္းကို ေကာင္းမြန္စြာ ၿပင္ဆင္ထားသည့္အတြက္ မည္သူမဆို ေပါ့ေပါ့ပါးပါးလာေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္ေသာ တကအိုရာမ ၏ဆြဲေဆာင္မွု မ်ားစြာေသာအစီအစဥ္မ်ားရွိသည့္အတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္တြင္မူတည္ကာ မိမိသေဘာက်ေသာအစီအစဥ္ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။ မိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ စကားေၿပာဆိုရင္း ေတာင္တက္လမ္းေလွ်ာက္ၿခင္းအတြက္ အေကာင္းဆံုးေတာင္ၿဖစ္ပါသည္။
ေတာထဲတြင္ ပ်မ္းမွ် ၁၂၀၀ခန္ ့ရွိေသာ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ားရွိၿပီး ထိုအထဲတြင္ ေဆာင္းဦး၏ မိုိမိဂ်ိက အလွဆံုး။ အေကာင္းဆံုးရာသီမွာ ႏိုဝင္ဘာလ လလယ္။ ေလာင္ကၽြမ္းႏိုင္ေသာ အနီေရာင္ဆိုးထားသည့္ သစ္ပင္မ်ားထဲတြင္ ေကဘဲလ္ကားကို စီးၿခင္းကလည္း လူၾကိဳက္မ်ားသည္။

အဆင့္ ၁

အိုယဆိုကေရာ(အခိဒခရိုင္)

တကယ္ေတာ့ ပုန္းကြယ္ေနေသာမိုမိဂ်ိပန္းမ်ား၏ လွပနာမည္ၾကီးေသာအခိဒခရိုင္၊ ထိုအခိဒခရိုင္တြင္ ေမ့ထားလို ့မရႏိုင္ေသာ အိုယဆိုကေရာၿဖစ္ပါသည္။ မိုမိဂ်ိ၏အေကာင္းဆံုးရာသီမွာ ေအာက္တိုဘာလလယ္မွ လကုန္။ အနီေရာင္ဆိုးထားေသာ သဘာဝတရားထဲတြင္္ လမ္းေလွ်ာက္ရၿခင္းသည္ တကယ့္ကို အေကာင္းဆံုးခံစားရေစပါသည္။ တိုက္ခတ္လာေသာေလ ႏွင့္ ၿမစ္ကိုၿဖတ္သန္းစီးဆင္းေနမွုမ်ားလည္း အေကာင္းဆံုးၿဖစ္ပါသည္။
ေရတံခြန္ေအာက္ေျခမွာ ပ်မ္းမွ် ၉၈ ဒီဂရီခန္ ့ရွိေသာ ေရေႏြးဆူပြက္ေနေသာ (တိုင္းအိဖြန္းယု) သည္ သပ္သပ္နာမည္ၿဖစ္ၿပီး (ငရဲၿပည္) ဟုေခၚဆိုၾကၿပီး လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ား အလြန္သေဘာက်ၾကသည္။ အိုယဆုကေရာသည္ ေရပူစမ္းေဒသၿဖစ္သည့္အတြက္ ေတာင္တက္လမ္းေလွ်ာက္ၿပီးေနာက္ ေရပူစမ္းတြင္ စိတ္လက္ၾကည္ၾကည္သာသာၿဖင့္ ေခးၽြးထုတ္ၾကမယ္။ဘယ္ေလာက္ေတာင္လွတဲ့ေတာင္ေတြလဲ???

ေတာင္တက္လမ္းေလွ်ာက္မည့္အခ်ိန္သည္ ၾကိဳတင္ၿပီး ၿပင္ဆင္ထားဖို ့လိုအပ္ပါသည္။ လွုပ္ရွားရလြယ္ကူေသာပံုစံအေနအထားၿဖင့္ ေရ၊ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးစားေသာက္ႏိုင္ေသာအစားအစာ၊ မိုးကာ၊ အေရးေပၚေဆးမ်ားကို ၿပင္ဆင္ထားရပါမည္။

အေရာင္အေသြးစံုလင္လွပေသာ ေတာင္မ်ား၏ဝန္းရံထားခ်ိန္သည္ ေသခ်ာေပါက္ ေမ့မရႏိုင္ေသာအမွတ္တရၿဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ဆက္ဆက္ ဒီႏွစ္ေဆာင္ဦးတြင္ ဂ်ပန္ေတာင္ေတြမွာ ေတာင္ေတာက္လမ္းေလွ်ာက္မွုမ်ိဳးကို လုပ္ၾကည့္ပါ။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၂~၃လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္