(ဖူေယာ္ခိေယာခိဂ်ပန္ကိုခံစားႏိုင္မည္) ဟိဒတကယမ၏ရွ ့ခင္းေကာင္းတည္းခိုခန္း ၈ ခု

(ဖူေယာ္ခိေယာခိဂ်ပန္ကိုခံစားႏိုင္မည္) ဟိဒတကယမ၏ရွ ့ခင္းေကာင္းတည္းခိုခန္း ၈ ခု
提供:株式会社Loco Partners
ဂ်ပန္ကၽြန္းတန္းမ်ား၏ အလယ္တြင္ရွိေသာ ဟိဒတကယာမ။ သက္ၿပင္းခ်ရေလာက္သည့္အထိ လွပေသာ ရွု ့ခင္း၊ အဆင့္ၿမင့္ေသာ အစားအစာမ်ား ၊ေႏြးေထြးေသာသစ္ပင္မ်ား
သဘာဝ၏ဝန္းရံထားေသာ ေရွးေခတ္ၿမိဳ ့ပံုစံမ်ားက်န္ေနရစ္ေသာ ေဒသတြင္ တကယ့္ကို ပံုၿပင္၏ စာမ်က္ႏွာတစ္ကဲ့သို ့ေသာခံစားခ်က္မ်ားရွိေနေသာ တည္းခိုခန္းမ်ားစြာတည္ရွိေနပါသည္။ ေအးေဆးစြာ အခ်ိန္ကိုကုန္ဆံုးႏိုင္ေသာဒီေဒသတြင္ အဆင့္ၿမင့္ေသာအေဆာင္အေယာင္မ်ားကို ခံစားရင္း ခဏတာကို ကုန္ဆံုးၾကမယ္ဆိုရင္ ZEKKEI Japanမွ ေရြးခ်ယ္ထားေသာေနရာရွစ္ခုကို မိတ္ဆက္ေပးပါမည္။

ဂ်ပန္တည္းခုိခန္း ဟိဒတကယာမ ယာမဆိုေနာ့ဇတို

လက္လွမ္းမမွီႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ရွိေနေသာ သဘာဝမ်ားက်န္ရွိေနေသာ ေဒသတြင္ ေအးေဆးစြာေနထိုင္ႏိုင္ေသာ ဒီတည္းခိုခန္း။ ဂခုေခ်ာဇုခုရိအိမ္တြင္းသို ့ဝင္ေရာက္ပါက မီးလင္းဖိုမ်ားၿဖင့္ ၾကိဳဆိုပါသည္။ (အဖိုးႏွင့္အဖြားက) ဟုဆိုေသာေရွးပံုၿပင္မ်ားလည္း ၾကားႏိုင္ပါသည္။
ထိုအေနအထားမ်ိဳးလည္း ေပၚလာပါသည္။ ဘာရယ္္မဟုတ္ ညစာစားၿပီးေနာက္တြင္ ပင္မေဆာင္၏ မီးလင္းဖိုကို ဝန္းရံကာ ေဒသခံမ်ားထံမွ တိုင္းရင္းသားပံုၿပင္မ်ားကိုလည္း ၾကားႏိုင္ပါသည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ေက်ာ္လြန္လာၾကေသာ ပံုၿပင္မ်ားတြင္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ထိေအာင္ ေရာက္လာခဲ့ေသာ အခ်က္မ်ားလည္း ေသခ်ာေပါက္ရွိပါသည္။
အခန္းရွစ္ခန္းသာလွ်င္ရွိေသာ ေသး ငယ္ေသာတည္းခုိခန္း ( ဂ်ပန္တည္းခုိခန္း ဟိဒတကယာမ ယာမတိုေနာ့ဇတို)
ဒီတည္းခိုခန္းတြင္ အခန္းအားလံုးမွ ေရစီးဆင္းသံကို ၾကားႏိုင္ပါသည္။
လိပ္စာ:ဂိဖုခ၇ိုင္ တကယမၿမိဳ ့ အိခ်ိေနာ့မိယမခ်ိ ၁၆၈၂

ခခုရဲအန္း ဟိဒေရာ

ေၿမာက္ဘက္ေတာင္စဥ္တန္းမ်ား၏ ေတာင္ၾကားရွိေသးငယ္ေသာေရပူစမ္းေဒသတြင္ ရွိေနေသာ ေသးငယ္ေသာတည္းခိုခန္း (ခခုရဲအန္း ဟိဒေရာ)
ဒီဟာသည္တဖန္ (ဇ ဂ်ပန္) ရွုခင္းမ်ားက်ယ္ၿပန့္စြာရွိေနပါသည္။ ဘာမွမလုပ္ဘဲ မိမိဘာသာေအးေဆးစြာ စကားေၿပာႏိုင္ေသာအခ်ိန္မ်ားရရွိေစရန္လည္း ေနထိုင္ႏိုင္ပါသည္။ထိုအရာသည္ ဒီတည္းခိုခန္းတြင္ရွိေနပါသည္။
ၾကီးမားက်ယ္ၿပန္ ့ေသာ ဧရိယာတြင္ရွိေသာ အခန္းသည္ ၁၂ခန္း သာရွိပါသည္။
အခန္းသည္ အားလံုး အမိုးမပါေသာ ေရခ်ိဳးခန္းႏွင့္ထင္းရွူးပင္၏ အတြင္းေရေႏြးသည္ သဘာဝထဲတြင္ ေရေႏြးရွိေနသကဲ့သို ့စိတ္ကို လြတ္ေျမာက္ေစပါသည္။
ရာသီလိုက္အစားအေသာက္မ်ားကို ေပါမ်ားစြာစားေသာက္ႏိုင္ေသာ သဘာဝအရသာမ်ားရွိေနေသာ ဟိဒဟင္းလ်ာမ်ားကိုလည္း ခံစားႏိုင္ပါသည္
လိပ္စာ:ဂိဖုခရိုင္ တကယာမၿမိဳ ံအိခုဟိဒေရပူစမ္း ကေယာဖုခုခ်ိ ၆၈၇

ဟိဒတဲအိ ဟနအိုအုဂိ

ရာသီေလးခုလံုးတြင္ ထုိခံစားခ်က္မ်ားကိုေၿပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။ သဘာဝမ်ားေပါမ်ားေသာ ဟိဒလြင္ၿပင္။ ဆိုေယာဂုေလ၊ ေနမင္း၏အလင္းေရာင္ ထို့ေနာက္ သစ္ပင္တြင္ (သဘာဝ၏အလွအပ)မ်ားရွိေနသည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။ ထိုသို ့ေသာ (သစ္ပင္)မ်ား၏ လွုပ္ရွားမွဳမ်ားကို လက္ေတြ ့ခံစားႏိုင္ေသာ တည္းခုိခန္းသည္ ဒီေနရာ (ဟိဒတဲအိ ဟနအိုအုဂိ)။
ရွင္းဒိုင္းခဲယခိ၊ ရွင္းဒိုင္းထင္းရွူး၊ ခိေယာေနာ့ထင္းရွူးမ်ား သံုးထားေသာအခန္းတြင္းတြင္ ေလးနက္မွုခံစားခ်က္မ်ားလြင့္ပ်ံေနပါသည္။ ၾကမ္းၿပင္ၿမင့္ေသာ ဧည့္ခန္းတြင္ အဟပင္ႏွင့္ အိဂုဆ၏ ေမႊးပ်ံေသာရနံမ်ားက လြင့္ပ်ံေနၿပီး ေရ ကန္တြင္ လွပေသာ ငါးမ်ားေရကူးေနသည္မ်ားကိုလည္းေ တြ ့နိုင္ပါသည္။
ထင္းရွးရနံ ့မ်ားၿဖင့္ လန္းဆန္းေစေသာ ေရခ်ိုုုဳးခန္းတြင္ ခံုမ်ားၿဖင့္ လြတ္ေၿမာက္မွုကို ခံစားႏိုင္ေသာ အမိုးဖြင့္ ေရခ်ိဳးခန္း။ အလွမယ္ၿဖစ္ေစေသာ ေရေႏြးဟုလည္း ဆိုၾကေသာ ေၿမေအာက္ ၁၂၀၀မီတာမွ ဆူပြက္ထြက္လာေသာ သဘာဝေရပူစမ္းသည္ တကယ့္ကို လွပေစေသာ အရည္ႏွင့္တူပါသည္။
ေရခ်ိဳးခန္းမွ တက္လာပါက ဂုဏ္ယူေလာက္ေသာ ဟိဒအမဲသားကို အစထားၿပီး ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ၿမစ္ငါးမ်ားစေသာ လြမ္းေမာစရာဟင္းလ်ာမ်ားကို စားေသာက္နိုင္ပါသည္။ သစ္ပင္၏စြမ္းအင္ ကို ခံစားရေစပါသည္
လိပ္စာ:ဂိဖုခရိုင္ တကယာမၿမိဳ ့ဟြန္းဘိုေခ်ာ ၄၁၁-၁၁

ရွင္းဘို ့တကအြန္းစန္း ယရိမတဒဲ

အိုခုဟိဒ၏ သဘာဝထဲတြင္ ေပ်ာ္ဝင္ႏိုင္ေသာ အမိုးဖြင့္ေရပူစမ္း ၿမစ္ေရစီးဆင္းသံမ်ားကို နားေထာင္ရင္းေအးေဆးစြာ ခံစားနိုင္ေသာ တည္းခုိခန္းသည္ေတာထဲတြင္ၿဖစ္သည့္အတြက္သာလွ်င္ ခန္းနားေသာ ေနရာ။
ညေနစာလည္း ေရွးေခတ္ခံစားမွုအၿပည့္ၿဖင့္ ခံစားႏိုင္ပါသည္။
ယာမဆတို၏ တစ္ခုတည္းေသာတည္းခိုခန္း (ရွင္းဘို ့တကအြန္းစန္း ယရိမတဒဲ)ၿဖင့္ စိတ္ေအးေဆးစြာ အခ်ိန္ကို ကုန္ဆံုးနိုင္ပါသည္
လိပ္စာ : ဂိဖုခရိုင္ တကယာမၿမိဳ ့ အိုခုဟိဒေရပူစမ္း ကေရာရွင္းဇက

အိုယဒို ခိုဆိုေနာ့ ယုမဲ

တကယာမရိုးရာမိသားစု ပံုစံေဆာက္လုပ္ထားေသာ (အိုယဒိုေနာ့ ယုမဲ) ဂ်ပန္အိမ္မ်ားတြင္သာလွ်င္ၿမင္ႏိုင္ေသာရွု ့ခင္း ၊လြမ္းေမာစရာေကာင္းမွုနွင့္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္၏ေခတ္မွီမွုကို ညွိုႏွုင္းကာလုပ္ထားၿပီး အခန္းတိုင္းတြင္ မတူညီေသာ အရာမ်ားကို ထည့္သြင္းထားပါသည္။
ေဒသထြက္အစားအစာမ်ားကို မ်က္ေမွာက္ေခတ္ပံုစံၿပဳလုပ္ထားေသာ (ဟိဒအေမြအႏွစ္ဟင္း) သည္ ေဒသထြက္ ရာသီေပၚအရာမ်ားကို အဓိကအေနၿဖင့္ သံုးထားေသာ ရိုးရာ အရသာမ်ိဳးၿဖစ္ပါသည္။ ဟိဒတကယာမေရပးစမ္းမွ ထြက္လာေသာေရေႏြးၿဖင့္လည္း ခံစားႏိုင္ပါသည္။ ဘယ္အခန္းမဆို တည္းခိုႏိုင္မည့္ တည္းခိုခန္းၿဖစ္ပါသည္။
လိပ္စာ:ဂိဖုခရိုင္ တကယမၿမိဳ ့ခရိေခ်ာ ၆-၁၁

ရေယာရိတဘိခန္ အိုခုဟိဒတကယမဆိုးအန္း ကေယာအိအဲ

တစ္ရက္တြင္ ငါးခု ။ အေဟာင္းဆံုးအိမ္အၿပင္အဆင္မ်ားကို ၿပန္လည္ၿပင္ဆင္ကာထားေသာ တည္းခိုခန္း (ရေယာရိတဘိခန္ အိုခုဟိဒတကယမဆိုးအန္း ကေယာအိအဲ) သည္ ဟင္းလ်ာမ်ားသည ္ဂုဏ္ယူစရာ။
အဓိကသည္ ရာသီေပၚကုန္ၾကမ္းမ်ားကို အသံုးၿပဳထားေသာ ရွင္း အိုခုဟိဒဟင္းလ်ာၿဖစ္ပါသည္။
ေသခ်ာေရြးခ်ယ္ထားေသာဟိဒအမဲသားကို အဓိကအေနၿဖင့္ ရာသီစာအရသာမ်ားကို ခံစားႏိုင္ပါသည္။ ပန္းကန္ခြက္ေယာက္မ်ားသည္လည္း ေဒသမွၿပဳလုပ္ထားေသာ အရာမ်ားကို သံုးၿပီး အၿမင္ပန္းအရလည္း စိတ္ကိုဆြဲေဆာင္ေစပါသည္။
လိပ္စာ:ဂိဖုခရိုင္ တကယာမၿမိဳ ့ ဟဒေရပူစမ္း ကေယာအိခ်ိဂ်ဳးခဲနဲ ၂၁၂-၈၄

မိယမဇာကူရာအန္း

အိုခုဟိဒ၏ ေတာင္ၾကားတြင္ရွိေသာ (မိယမဇာကူရာအန္း) ။ အိုခုဟိဒ၏ အေကာင္းဆံုးသံုးခုေသာ ေရပူစမ္းရင္းၿမစ္မ်ားမွ ေရပူကိုဆြဲယူကာ အမိုးဖြင့္ေရပူစမ္းတြင္ ခဇဂတခဲ၊ ေကာင္းကင္ေအာက္ ၾကယ္ေကာင္းကင္မ်ားကို ေငးေမာရင္း ခံစားႏိုင္ပါသည္။ ေဆာင္းရာသီတြင္ ထုိကဲ့သို ့ေသာ ေလမ်ား ႏွင္းမ်ားကိုၿမင္နိုင္္ေသာ ရွု ့ခင္း။
ဟိဒ၏တိုင္းရင္းသားရိုးရာၿဖစ္ေသာ သစ္သားၿဖင့္ၿပဳလုပ္ထားေသာအခန္းတြင္း။ က်ယ္ၿပန္ ့ေနေသာ သဘာဝသစ္သား၏ ေႏြးေထြးမွုမ်ားၿဖင္ ့ရွိေနပါသည္။
လိပ္စာ:ဂိဖုခရိုင္ တကယာမၿမိဳ ့အိုခုဟိဒေရပူစမ္း ကေယာဟဲအိယု ၂၂၉

ဟြန္းဂ်င္းဟိရာေနာ့ယ ခေခ်ာအန္း

ေလာက္ေဟာင္းေသာလွပေသာၿမိဳ ့ထဲတြင္ ေအးေဆးစြာရွိေနေသာ ဒီတည္းခိုခန္း (ဟြန္းဂ်င္းဟိရာေနာ့ယ ခေခ်ာအန္း) ၏ ဆြဲေဆာင္မွဳသည္ (လူ) ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္သာလွ်င္ ရွိေသာ အေသးစိတ္ ( အအြန္းေနာ့မုန္ ့) မ်ားေၾကာင့္ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားကို ေပ်ာ္ရြင္ေစပါသည္။ တကယ္ကို နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပါင္းသင္းေနထိုင္ၾကေသာ လင္မယားမ်ား သာနားလည္န္ိုင္ေသာ(အအြန္းေနာ့ခိုကယူး) ကဲ့သို စိတ္လက္ၾကည္ႏူးမွူျဖင့္ ဧည့္သည္မ်ားကို လည္း စိတ္ေအးခ်မ္းေစပါသည္။
ဟိဒ၏လူမ်ားျပည့္စံုၾကြယ္ဝမွုကို ခံစားႏိုင္ေသာ တည္းခိုခန္းၿဖစ္ၿပီး (ခိုက်ိဳတို) ကိုလည္း ခံစားရေစပါ
လိပ္စာ:ဂိဖုခရုိင ္တကယာမၿမိဳ ့ဟြန္းေခ်ာ ၁-၃၄
အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ဟိဒတကယမကို ခံစားႏိုင္ေသာ ရွစ္ခုေသာတည္းခိုခန္းကို မိတ္ဆက္ေပးထားပါသည္။

တၿခားလည္း ရွု ့ခင္းလွေသာေနရာမ်ားကိုေတာ့ ဒီဘက္တြင္


ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၆~၇လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္