အုယုနိဆားငန္ေရကန္ကို မရွု ံးႏိုင္ေသာ ဂ်ပန္၏ဂုဏ္ယူဝံ့ၾကြားစရာ (ေရကန္ရွု ့ခင္း) အေကာင္းဆံုး ၅ခု

အုယုနိဆားငန္ေရကန္ကို မရွု ံးႏိုင္ေသာ ဂ်ပန္၏ဂုဏ္ယူဝံ့ၾကြားစရာ (ေရကန္ရွု ့ခင္း) အေကာင္းဆံုး ၅ခု
စက္တင္ဘာလသို ့ဝင္ေရာက္ၿပီး ဂ်ပန္သည္ေဆာင္းဦး။ ယခုမွစတင္ကာ ရာသီတြင္ ဆက္ဆက္တိုက္တြန္းခ်င္ေသာ အေကာင္းဆံုး (ေရကန္) ၿဖစ္ပါသည္။

လမ္းေလွ်ာက္ၿခင္း ၊ေတာင္တက္ၿခင္းမ်ားကို ခံစားရင္း အခ်ိန္မ်ားကို ကုန္ဆံုးခံစားႏိုင္ေသာေ ရကန္၏ ဆြဲေဆာင္မွဳအရွိဆံုးေသာ ရွု ့ခင္းမ်ားကို ခံစားၾကပါစို ့။

ထြင္းေဖာက္ၿမင္ရေလာက္ေအာင္ရွိေနေသာ အၿပာေရာင္ေရတြင္ လွပေနေသာ ေရကန္မွ ညေနခင္းေနတြင္ထြန္းလင္းေနေသာ လွပေသာ ေရကန္အထိ! ယခုတစ္ၾကိမ္မွာေတာ့ ဆြဲေဆာင္မွုရွိေသာ (ဂ်ပန္ေရကန္)မ်ား၏ အေကာင္းဆံုး ၅ ခုကို မိတ္ဆက္ေပးပါမည္။

အဆင့္ ၅

ေဂါေခ်ာခုႏုမ (ဖုခုရွိမခရိုင္)

ေဂၚေခ်ာခုႏုမဆို္သည္မွာ ဖုခုရွိမခရိုင္၏ အုရာဘန္းတိုင္းဟုေခၚၾကေသာ ေဒသတြင္ရွိေသာ အၾကီးအေသးေရကန္အုပ္စုမ်ားကို ဆိုလိုပါသည္။
ေရကန္တိုင္းတြင္ အမည္မ်ားရွိေနၿပီး အေရာင္မ်ားလည္း အသီးသီးရွိပါသည္။ တဖန္ တူညီေသာ ေရကန္ဆိုေသာ္လည္း ၾကည့္သည့္ေနရာကိုလိုက္ကာ အေရာင္ေၿပာင္းလဲမွူမ်ားရွိေသာ လွ်ိဳဝွက္ေသာရွု ့ခင္းမ်ားကလည္း တစ္ခြင္တစ္ၿပင္လံုးတြင္က်ယ္ၿပန္ ့ေနပါသည္။

စုစုေပါင္းအရွည္ ၃.၆ ကီလိုမီတာတြင္ေတာင္တက္အစီအစဥ္အနိမ္ ့အၿမင့္ကြာဟခ်က္မ်ားနည္းၿပီး မည္သူမဆို ေပါ့ပါးစြားခံစားႏိုင္မွဳက ဆြဲေဆာင္မွုထဲမွတစ္ခုၿဖစ္ပါသည္။ ေဆာင္ဦးတြင္ မိုမိဂ်ိမ်ားသည္ အနီေရာင္ဆိုးထားေသာ သစ္ပင္မ်ားႏွင့္ အၿပာေရာင္ ၊ၿမစိမ္းေရာင္မ်ား၏လိုက္ဖက္မွုသည္လြန္စြာလွပသည္။ ဆက္ဆက္ ဒီေဆာင္းဦးတြင္ လာေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္ပါသည္။

အဆင့္ ၄

ဟေယာေငါ့ (နိအိဂတခရိုင္)

ဂ်ပန္တြင္ပထမဆံုး ငန္းရိုင္းမ်ားအား အစာေကၽြးၿခင္းတြင္ ေအာင္ၿမင္ထင္ရွားခဲ့ေသာ ဒီေရကန္ (ဟေယာေငါ့)။ ၂၀၀၈ တြင္ ေရတိမ္ေဒသအၿဖစ္ သတ္မွတ္ခံရၿပီး ကမၻာတြင္ အေရးပါေသာ ေနရာၿဖစ္လာခဲ့ပါသည္။
ေအာက္တိုဘာလဆန္းေရာက္ပါက ငန္းၿဖဴတစ္အုပ္စုလာေရာက္လည္ပတ္ၾကၿပီး အၿမင့္ဆံုးၿဖစ္ေသာ ႏိုဝင္ဘာလကုန္ခန္ ့တြင္ အေကာင္ ၅၀၀၀ ကို ေက်ာ္လြန္ပါသည္။ ဟေယာေငါ့ေရကန္တြင္ ငန္းၿဖဴမ်ားအား အစာေကၽြးၿခင္းမ်ားလည္း လုပ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ မိသားစုမ်ားကို ေခၚေဆာင္ကာ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားျဖင့္လူၾကိဳက္မ်ားပါသည္။ ညေနခင္းေနဝင္ခ်ိန္တြင္ ခရမ္းေရာင္ဆိုးထားေသာ ေရမ်က္ႏွာၿပင္ကို စို္က္ၾကည့္ရင္း အခ်ိန္ေတြကို ေမ့ကာ ခံစားႏိုင္ေသာ အေနအထားသည္ အလြန္လွပသည္။

အဆင့္ ၃

  ရွင္းဂ်ိခို (ရွိမနဲခရိုင္)

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ညေနခင္း ၁၀၀ တြင္ပါဝင္ေသာ ရွင္းဂ်ိခို၏ ညေနခင္းေန။ ဂ်ပန္တြင္ နံပါတ္တစ္ညေနခင္းလွပေသာေနရာၿဖစ္ၿပီး အလြန္လွပေသာရွုခင္း ခံစားခ်က္မ်ားကို ေၿပာင္းလဲႏိုင္ေသာ ေရမ်က္ႏွာၿပင္သည္ ဥပမာႏွိုင္းစရာမရွိေလာက္ေအာင္ၿဖစ္ပါသည္။
ေရကန္တြင္ေပၚေနေသာ ေယာ္္မဲခဲဂ်ိမသည္ လွပေသာညေနခင္းရွု့ခင္းတြင္ သရုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဓိကအရာအၿဖစ္ ခ်စ္ၿမတ္ႏိုးၾကပါသည္။ ညေနခင္းႏွင့္ ေယာ္မဲခဲဂ်ိမသည္ ထပ္တူက်ေနေသာ တခဏသည္ လူဘဝတြင္ တစ္ၾကိမ္သာလွ်င္ၿမင္ႏိုင္ စိတ္လွုပ္ရွားႏိုင္ေသာ ရွု ့ခင္း။ ၿမိဳ ့ၾကီးမ်ား၏ ဆူညံသံမ်ားမွ ေဝးကြာကာ ေအးေဆးစြာ စီးဆင္းေနေသာ အခ်ိန္မ်ားထဲတြင္ နက္ရွုိင္းေသာ ခံစားခ်က္မ်ားၿဖင့္ ခံစားေပ်ာ္ရြင္ႏိုင္ပါသည္။

အဆင့္ ၂

 မခ်ဳးခို (ဟိုကိုင္းဒိုး)

(မခ်ဳးခို) သည္ ကမၻာတြင္ နံပါတ္ ၂၊ ဂ်ပန္တြင္ နံပါတ္တစ္ ထြင္းေဖာက္ၿမင္ႏိုင္ေသာ ေရကန္ၿဖစ္ပါသည္။ သာယာေသာေန ့တြင္ မွန္ ကဲ ့သို ့ၿဖစ္ေနေသာ မ်က္ႏွာၿပင္တြင္ အၿပင္ေရာင္ေကာင္းကင္ကိုတစ္ခြင္တစ္ၿပင္လံဳး ၿမင္ႏိုင္ပါသည္။
သီးၿခားနာမည္ (ၿမဴမ်ား၏ မခ်ဴးခို) ဟုလည္းေခၚၾကၿပီး ၿမဴမ်ားရွိေနေသာရက္တြင္ မ်က္ႏွာၿပင္တစ္ခုလံုုးကို မၿမင္ႏိုင္ေသာရက္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ သို ့ေသာ္ ေဆာင္းဦးသည္ ႏွိုင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ၿမဴမ်ားရွင္းလင္းေနေသာ ရက္မ်ားက မ်ားသည့္အတြက္ မွန္ကဲဲ့ သို ့ေသာရက္မ်ားကို ၿမင္္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား မ်ားပါသည္။

သာယာေသာရက္မ်ားတြင္ မ်က္စိေရွ ့တြင္က်ယ္ၿပန္ ့ေနေသာ (အၿပာေရာင္ရွု ့ခင္း)မ်ားကို၊ ၿမဴမ်ားရွိေနေသာ ရက္မ်ားတြင္ ( လွ်ိဳဝွက္မွုမ်ားရွိေနေသာရွဳခင္း) ကို ခံစားႏုိင္ပါသည္။ ရွု ့ခင္းအထိ လမ္းမွာ စိတ္လွုပ္ရွားစရာပဲေနာ္။

အဆင့္ ၁

 တဇဝခို (အခိဒခရိုင္)

ေရကန္နက္ရွုိုင္းမွဳတြင္ ဂ်ပန္တြင္ ဂုဏ္ယူရေလာက္ေသာ (တဇဝခို) ၊ဂ်ပန္ ရွု ့ခင္း၁၀၀တြင္ အေရြးခံရေသာ ရွု ့ခင္းေနရာၿဖစ္ၿပီး ကိုးရီးယားဇာတ္လမ္း (အအိရိဆု) တြင္ ရိုက္ကူးေရးေနရာအၿဖစ္ ပါဝင္ခဲ့ရာမွ လူၾကိဳက္မ်ားေသာ ရွု ့ခင္းေနရာၿဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ထြင္းေဖာက္ၿမင္ႏိုင္ၿပီး လွပေသာေရကန္သည္ အလြန္လွၿပီး ေရကန္အေရွ ့တြင္ ၿမင့္မားစြာရပ္တည္ေနေသာ ေရြေရာင္ရုပ္ထုသည္ ဘာရယ္မဟုတ္ စိတ္ထဲ၀င္ေရာက္လာပါသည္။
ေရွ းတုန္းက လွပေသာအမ်ိဳးသမီးသည္ ထာဝရလွပမွုကိုေတာင္းဆိုေသာအခါ ပံုစံကို နဂါးအၿဖစ္ ဖန္ဆင္းလိုက္သည္ဟုဆိုေသာ (တစြတ္ခိုမင္းသမီးေလးပံုၿပင္) တြင္ ပါေသာရုပ္တုၿဖစ္ပါသည္။ နဂါးအၿဖစ္ေၿပာင္းလဲလိုက္ေသာ (တစြတ္ခိုမင္းသမီး) သည္ ပင္လယ္ေရေအာက္နက္ရွို္င္းေသာေနရာတြင္ ရွိေနသည့္အတြက္ ေဆာင္းရာသီတြင္လည္း တဇဝခိုသည္ ေရခဲၿခင္းမရွိဟုဆိုေသာ စကားမ်ားလည္း ရွိပါသည္။

အၿပာေရာင္ေကာင္းကင္တြင္ ပံုုရိပ္ထင္ေနေသာ လွပသန္ ့စင္ေသာေရမ်က္ႏွာၿပင္သည္ လွ်ိဳ ့ဝွက္မွုမ်ားရွိေနေသာ ပံုၿပင္။ ဂ်ပန္ကိုလာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားက ၾကည့္ခ်င္ၾကေသာ ရွခင္းထဲက တစ္ခုဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။



ဘယ္လိုလဲ???

လွပေသာရွု ့ခင္းမ်ားအၿပင္ ေရွးေဟာင္းပံုျပင္မ်ားပါ လြန္စြာစိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းေသာေနရာၿဖစ္ပါသည္။

ဒီေဆာင္းဦးသည္ လွ်ိဳဝွက္ေသာ ရွု ခင္းမ်ားရွိေနေသာ (ေရကန္ရွု ့ခင္းမ်ားကို) လာေရာက္လည္ပတ္ေစလိုပါသည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၆~၇လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္