(ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ေဆာင္းရာသီကို ခမ္းနားစြာကုန္ဆံုးၿခင္း) (ႏွင္းၾကည့္ႏိုင္ေသာေရခ်ိဳးခန္း) သည္ အေကာင္းဆံုးရွု ့ခင္း ၈ခု

(ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ေဆာင္းရာသီကို ခမ္းနားစြာကုန္ဆံုးၿခင္း) (ႏွင္းၾကည့္ႏိုင္ေသာေရခ်ိဳးခန္း) သည္ အေကာင္းဆံုးရွု ့ခင္း ၈ခု
提供:株式会社Loco Partners
ေဆာင္းရာသီဟုဆိုပါက (ေရပူစမ္း) /strong>သည္နွစ္သက္စရာေကာင္းေသာရာသီ။
ေဆာင္းရွခင္းကို ၾကည့္ရင္း ေရပူစမ္းတြင္ ေရစိမ္ေသာအရသာကိုခံစားႏိုင္သည္မွာ ေဆာင္းရာသီတြင္သာလွ်င္ ရႏိုင္ေသာ ေပ်ာ္ရြင္မွုၿဖစ္ပါသည္။
ႏွင္းမ်ားဖံုးလႊမ္းထားေသာ ေတာင္၊ေတာင္ၾကား၊ သဘာဝရွု ခင္းမ်ားကို ေငးေမာၾကည့္ရွု ့ရင္းေရခ်ဳိးခန္းဝင္ေသာ တခဏတာသည္ တကယ့္ကို ေကာင္းမြန္ေသာအခ်ိန္။
ထိုခမ္းနားေသာအခ်ိန္ (ႏွင္းၾကည့္ရင္းေရခ်ိဳးခန္းဝင္ၿခင္း) ၿဖစ္ၿပီး ေအးေဆးစြာအခ်ိ္န္ကုန္ဆံုးၾကပါစို ့
ေဆာင္းရာသီတြင္ တည္းေစခ်င္ေသာ ေရပူစမ္းတည္းခိုခန္းကို ZEKKEI Japan မွ ရွစ္ခု ေရြးခ်ယ္တင္ၿပပါမည္။

၁။ေခ်ာဆဲအိခန္ (ေဂါတိုးရေယာခုဆုအိအီအိုရိ)

ဆတိုယာမတြင္ ရွိေနေသာ တည္းခုိခန္း (ေခ်ာဆဲအိခန္ေဂၚတိုးရေယာခုစုအိအီအိုရိ)၏ ဂုဏ္ယူစရာေကာင္းၿခင္းမွာ မည္သို ့ပင္ဆိုေစကာမူ ပန္းၿခံထဲရွိအမိုးမပါေသာေရပူစမ္းၿဖစ္ပါသည္။
ဂ်ပန္ပန္းၿခံမ်ားထဲတြင္ အမိုးမပါေသာေရခ်ိဳးခန္းရွိေသာပန္းၿခံၿဖစ္ပါသည္။
ေန ့လည္သည္ၿဖဴေဖြးေနေသာ ပန္းၿခံတြင္ ႏွင္းရွု ့ခင္းမ်ားကို ၊ ညဘက္တြင္ ေကာင္းကင္အၿပည့္ၾကယ္မ်ားကို။ လြတ္ေၿမာက္မွဳခံစားခ်က္မ်ားၿပည့္ေနေသာ ေရပူစမ္းမွ ေငးေမာ ၾကည့္ရွု့ႏိုင္ေသာ ရွု ခင္းသည္ တကယ့္ကို အေကာင္းဆံုးၿဖစ္ပါသ
ည္။ ေရပူစမ္းေရာ ပန္းၿခံေရာ လည္ပတ္ႏိုင္ၿပီး သတ္မွတ္ခ်က္ ၁ ခန္းခ်င္းစီေဆာင္ထားေသာ (ေဂၚတိုးရေယာခုစုအိအီအိုးရိ) ၿဖစ္ၿပီး ဘယ္သူ ့ကိုမွ ဂရုစုိက္စရာမလိုဘဲ မိမိတစ္ေယာက္တည္း လြတ္လပ္စြာ ခံစားကုန္ဆံုးႏိုင္ပါသည္။
လိပ္စာ:နိအိဂတခရိုင္ ခဂေနာ့ၿမို ့ မုရာစုခိ ၄၆၃၂-၈

၂။ ေရပူစမ္းေတာင္ ဒိုင္းအိကြန္းပန္း

ၿဖဴေဖြးေနေသာႏွင္းမ်ားရွိေနေသာ သစ္ပင္မ်ားၾကားထဲမွ ထိုးဝင္လာေသာ ေနေရာင္မ်ားကို ေငးေမာရင္း တကယ့္ကို သဘာဝႏွင့္ တစ္သားတည္းက်ေနသကဲ့သို ့ ေရခ်ိဳးခန္းဝင္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုအရာသည္ (ေရပူစမ္းေတာင္ ဒိုင္းအိကြန္းေနာ့ပန္း) ၿဖစ္ပါသည္။
သစ္ပင္မ်ားအုပ္ဆိုင္းေသာခံစားခ်က္မ်ားရွိၿပီး တဲကုပ္ေလးမ်ားပံုစံရွိေနေသာ ၁၈ခန္းေသာ သီးသန္ ့ခန္းမ်ားသည္ ေအးေဆးစြာအခ်ိန္ကို ကုန္ဆံုးႏိုင္ပါသည္။
လိပ္စာ

၃။ေယာ္ေရာစြတ္ယ ေခ်ာရိုင္းဆိုး

ဒီေနရာသည္ ဘယ္ေနရာလဲ !တကယ့္ကို ဘုရားေက်ာင္းထဲတြင္ လမ္းေပ်ာက္သြားႏိုင္သလိုမ်ိဴးေနရာ သည ္က်ယ္ၿပန္ ့စြာရွိေနေသာ ပန္းၿခံေရပူစမ္း။
ေဆာင္းရာသီတြင္ အၿဖဴေရာင္ႏွင္းမ်ားက်ေနေသာ ပန္းၿခံထဲတြင္ တကယ့္ကို က်ယ္ၿပန္ ့ေသာေလဟာနယ္တြင္ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ပါသည္။
ႏိုင္ငံတြင္ မွတ္ပံုုတင္ထားေသာ ယဥ္ေက်းမွဳအေမြအႏွစ္အၿဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာ သစ္သားအေဆာက္အဦးသီးသန္ ့ၿဖစ္ေသာ (ေခ်ာရိုင္းဆိုး) သည ္ေန ့စဥ္ေနထိုင္စားေသာက္မွဳကို ေမ့ေလ်ာ့ကာ စိတ္ေရာလူပါ ေအးေဆးတည္ၿငိမ္ေစေသာ ေနရာ ၿဖစ္ပါသည္။
လိပ္စာ :နာ၈ေနာ့ခရိုင္ ရွိတတကအိအုပ္စု ယာမေနာ့အုခ်ိေခ်ာ ဟဲအိခခုရွိ ၃၁၃၇

၄။ တစြတ္မိယစန္ဆိုးဆတိုေနာ့ယု

အမိုးမပါေသာေရပူစမ္းမွ ၿမင္ႏိုင္ေသာ လက္လွမ္းမမွီႏိုင္ေလာက္ေအာင္လွပေသာ သဘာဝသည္ ေဆာင္းရာသီေရာက္ပါက တစ္ခြင္တစ္ၿပင္လံုးလွပေနေသာ ရွု ခင္း။ မ်က္စိေရွ ့တြင္ က်ယ္ၿပန္ ့ေနေသာ သဘာဝအလွအပမ်ားကိုေငးေမာရင္း ေရစိမ္ၿခင္း (တစြတ္မိယစန္ဆိုးဆတိုေနာ့ယု)၏ ေရပူစမ္းသည္ ေန ့စဥ္ပင္ပန္းမွဳမ်ားကို ေၿဖေဖ်ာက္ေစကာလူေရာ စိတ္ပါ လန္းဆန္းေစပါသည္။
လိပ္စာ:ဖုခုရွိမခရိုင္ ဖုခုရွိမၿမို ့ ဒိုယုအြန္းစန္းေခ်ာ အခုဒိုရွိရိ ၂၇-၂

၅။ခဲအိဆဲစြတ္ေနာ့ယဒို နာအိုဖုမိ

တစ္ေနရာရာ လြမ္းေမာစရာေကာင္းေသာ ေတာရွု ့ခင္း။ ရွု ့ခင္းမ်ားၿဖင့္ ၿပည့္ေနေသာ တည္းခိုခန္း ၏ ဆြဲေဆာင္မွဳတစ္ခုသည္ တကယ့္ကို မိမိ၏ေမြးရပ္ကို ၿပန္ေရာက္သြားသကဲ့သို ့ ေအးခ်မ္းမွဳကို ခံစားရေစပါသည္။
ေတာေတာင္မ်ားဆက္တိုက္ရွိေနေသာ မိနခမိတြင္ ခ်ဳတိုတစ္ဝိုက္မွ အနီးဆံုးဟုဆိုၾကေသာ စကိတ္ကြင္းရွိ ပါသည္။ ေဆာင္းရာသီ အားကစားမ်ားကို ခံစားၿပီးေနာက္ ႏွင္းဖးံုလႊမ္းထားေသာေတာင္ကို ေငးေမာၾကည့္ရွု ့ရင္း ေအးေဆးစြာ ေရပူစမ္းဝင္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို ့ေသာ ေကာင္းမြန္ေသာအခ်ိန္ကို ကုန္ဆံုးၿခင္းကလည္း ေဆာင္းရာသီ၏ အရသာတစ္ခုၿဖစ္ပါသည္။
လိပ္စာ:ဂြမ္းမခရိုင္ ရိနဲအုပ္စု မိနာခမိေခ်ာ မိုးရိွိ ၂၇၇

၆။ နစြတ္ဆဲအြန္းစန္း တိုဝဆုရဲ

သဘာဝတရားထဲတြင္ တိတ္တဆိတ္ရွိေနေသာ တစ္ေဆာင္ေသာတည္းခိုခန္း၊ (နစြတ္ဆဲအြန္းစန္း တိုဝဆုရဲ)။ အခန္းၿပတင္းေပါက္မွ ၿမင္ႏိုင္ေသာ ႏွင္းမ်ားဖံုးလႊမ္းထားေသာ အၿဖဴေရာင္သစ္ပင္မ်ားႏွင့္ မိမိတစ္ေယာက္တည္းရွိေသာ အမိုးမပါေသာ ေရပူစမ္း။
သဘာဝတရားမ်ားဖံုးလႊမ္းထားေသာ တိတ္ဆိတ္ေသာ မိမိ၏ကို္ယ္ပိုင္ေနရာေလးရႏိုင္ၿခင္းက ဒီတည္းခိုခန္း၏ထူးၿခားခ်က္ၿဖစ္ပါသည္။ နားစြင့္ေထာင္ပါက ႏွင္းက်သံမ်ားကိုလည္း ၾကားႏိုင္ပါသည္။
(တိုဝဆုရဲ) အမည္ကဲ့သို ့ ၿမိဳ ၿပမ်ားကို ေမ့သြားေစနိုင္ေသာ နားေနႏိုင္ေသာေနရာၿဖစ္ပါသည္။
လိပ္စာ:အခိဒခရိုင္ ဆဟိုခုၿမိဳ ့ တဇဝခိုဆုိစြတ္ နစြတ္ဆဲ ၈၄

၇။ရုရိကုိး

အမိုးမပါေသာေရခ်ဳိခန္းတြင္ ထင္းရွူးပင္ရန့ံမ်ားက ရွိေနၿပီး သဘာဝအတိုင္းေႏြးေထြးေသာ ခံစားခ်က္၊ ႏွင္းရွု ့ခင္းကို ေမွ်ာ္ၾကည့္နိုင္ပါသည္။
အထက္တန္းက်ေသာ ေရခ်ိုးခန္းပါေသာ တည္းခိုခန္း (ရုရိတိုး)ၿဖစ္ၿပီး ေအးေဆးစြာအခ်ိ္န္ကုန္ဆံုးႏိုင္ပါသည္။
လိပ္စာ:ဆဲခိဂဝခရိုင္ ခဂၿမိဳ ့ဆန္းဒိုင္းေရပူစမ္း ၁၉-၅၈-၁

၈။ ရွင္းဟိုဒက ေရပူစမ္းယရိမိတတဲ

ယရိဂတခဲကို လာေရာက္လည္ပတ္သူတိုင္း စိတ္ကိုဆြဲေဆာင္နိုင္သည္မွာ အိမ္ေဟာင္းပံုစံရွိေသာ တည္းခိုခန္း (ရွင္းဟိုဒက ေရပူစမ္းယရိမိတတဲ) ။ ၾကည္လင္ေနေသာေကာင္းကင္ၿပာနွင့္ က်ယ္ၿပန္ ့ေသာေတာင္မ်ား ။ထို့ေနာက္ တစ္ဝိုက္တြင္ အၿဖဴေရာင္ကမၻာ။ ထိုေနရာတြင္ ေရေႏြးသည္ ဆူပြက္ေနေသာ ေရခ်ိဳးခန္းရွိေနေသာတည္းခိုခန္း၏ ဂုဏ္ယူစရာအမိုးမပါေသာေရခ်ိဳးခန္းၿဖစ္ပါသည္။
အလွဆံုးေသာေဆာင္းရွု ့ခင္းမ်ားထဲတြင္ ေရပူစမ္းစိမ္နိုင္ၿခင္းအၿပင္ ေကာက္ညွင္းမ်ား၊ လယ္လုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ ခံစားသိရွိႏိုင္ေသာ၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ထိေတြ ့ဆံုႏိုင္ေသာ၊ ေတာကို သဘာဝအတိုင္းေတြ ့ ၿမင္ႏိုင္ေသာ ေႏြးေထြးေသာ တည္းခိုခန္းၿဖစ္ပါသည္။
လိပ္စာ:ဂိဖုခရိုင္ တကယမၿမိဳ ့ အိုခုဟိဒတကယမေရပူစမ္း ကေယာ္ရွင္းဆက
တျခားရင္သပ္ရႈေမာဖြယ္ရာအလွတရားေတြကိုခံစားေပ်ာ္ရႊင္ေစႏိုင္ေသာ ဟိုတယ္မ်ားကေတာ့ ဒီကေန!


ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၉~၁၀လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္