ဒီေနရာသည္ တကယ့္ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံလား။ အလြန္လွပေသာရွု ့ခင္းမ်ားက ဖမ္းစားထားၿပီး ဒီအရာမ်ားကသာလွ်င္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အေကာင္းဆံုးမိုမိဂ်ိမ်ားႏွင့္ စီးစရာမ်ား

ဒီေနရာသည္ တကယ့္ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံလား။ အလြန္လွပေသာရွု ့ခင္းမ်ားက ဖမ္းစားထားၿပီး ဒီအရာမ်ားကသာလွ်င္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အေကာင္းဆံုးမိုမိဂ်ိမ်ားႏွင့္ စီးစရာမ်ား
(Yahoo မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္)
တစ္ျပင္လံုးနီးနီးကို အနီေရာင္၊ အဝါေရာင္မ်ားႏွင့္ ျခယ္မႈန္းထားေသာ ေဆာင္းဦးရြက္ေျပာင္းသည့္ ရႈေမွ်ာ္ခင္းအား အနည္းငယ္ ေျပာင္းလဲသြားေသာ ရႈေထာင့္မွ ျမင္ေတြ႕လိုပါက... စီးစရာယာဥ္ေပၚမွ ေငးေမာၾကည့္ရန္တိုက္တြန္းခ်င္ပါသည္။ စီးစရာယာဥ္ႏွင့္ၿပိဳင္၍ ေရြ႕လ်ားသြားေနေသာ ေဆာင္းဦးရြက္ေျပာင္းျမင္ကြင္းအား စိတ္လႈပ္ရွားစြာ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

ေကာင္းကင္လိုင္းႏွင့္မိုမိဂ်ိ

တတဲေတာင္ Ropeway (တိုရာမခ႐ိုင္)

တတဲယာမ၏မိမုိဂ်ိထူးၿခားခ်က္မွာ ပ်မ္းမွ်တစ္လခြဲခန္ ့ေတာင္ထိပ္မွ ေတာင္ေၿခအထိ အေရာင္အေသြးစံုလင္သည့္အတြက္ ေတာင္သည္ ေရာင္စံုၿဖစ္ေနပါသည္။ တကယာမအပင္မ်ားက ဖံုးလႊမ္းထားေသာ အစိမ္းေရာင္စုိက္ခင္းမ်ား၊ အနီေရာင္နာနာခမဒို၊ မနဲခအဲဒဲ ဒခဲခန္းဘာ၏အဝါေရာင္ လိုက္ဖက္မွုမ်ားက ေတာင္တစ္ခုလံုးတြင္ ရွိေနပါသည္။

ေတာင္ေၿခမွ မိုမိဂ်ိမ်ားက အမ်ားဆံုးပြင့္ေသာအခ်ိန္မွာ စက္တင္ဘာလကုန္မွ ေအာက္တိုဘာလလယ္ခန္ ့။ ေကာင္းကင္လိုင္းမွ လွပေသာေၿမာက္ဘက္ေတာင္စဥ္တန္းမ်ားထဲမွ ေတာင္တစ္ခုလံုးကိုဖံုးလႊမ္းထားမွုကို ခံစားႏိုင္ပါသည္။ လွုပ္ရွားေနေသာရွု ့ခင္းၾကည့္ေနရာ၏ပန္ႏိုရာမရွု ့ခင္းကို ဆက္ဆက္ၾကည့္ေစခ်င္သည္။

ခန္းခခဲအိ (ခဂဝခရိုင္)

ခန္းခခဲအိ၏မိုမိဂ်ိသည္ ပ်မ္းမွ် ႏွစ္ေပါင္း၁၃သန္းခန္ ့ကတည္းကရွိေနခဲ့ေသာ မီးေတာင္ေၾကာင့္ေပၚေပါက္လာေသာ အထူးပံုစံေက်ာက္တံုး ေက်ာက္ေဆာင္မ်ားတြင္ မိုမိဂ်ိက အေရာင္အေသြးစံုလင္စြာ ရွိေနေသာ ရွုခင္း။ ေကာင္းကင္လိုင္းကို စီးပါက ေကာင္းကင္ ၊ပင္လယ္၊ေတာင္ၾကားမ်ားကို တစ္ၾကိမ္တည္းတြင္ၿမင္ႏိုင္ေသာ သည္းထိပ္ရင္ဖိုလွုပ္ရွားမွဳမ်ားကိုလည္း ၅ မိနစ္ခန္ ့ခံစားႏိုင္ပါသည္။

ႏိုဝင္ဘာလလဆန္းမွ လကုန္တြင္ မိုမိဂ်ိအေကာင္းဆံုးရာသီၿဖစ္ပါသည္။ ေဆာင္းဦးႏွင့္ လွပမွုကို ေပါင္းစပ္ထားေသာ ခန္းခခဲအိတြင္ လွပေသာရွု ့ခင္း၊ေကာင္းကင္ထဲတြင္ လမ္းေလွ်ာက္မွုမ်ားကို ခံစားနိုင္ပါသည္။

နိဒတိုးဂဲ (နာရဆာကီခရိုင္)

နိဒတိုးဂဲတြင္ ေဆာင္းဦးေရာက္ပါက ၁၂၀မ်ိဳးႏြယ္ကို ေက်ာ္လြန္ေသာ မိုမိဂ်ိအပင္မ်ားက ေတာင္တစ္ခုလံုးကို ဖံုးလႊမ္းထားပါသည္။ သဘာဝသစ္ေတာအေနၿဖင့္ ႏိုင္ငံ၏သဘာဝအထိမ္းအမွတ္အၿဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ရွု ့ခင္းသည္ တကယ့္ကို (ေဆာင္းဦး )ဟုေခၚဆိုေလာက္ေအာင္ လွပပါသည္။
ေကာင္းကင္လိုင္းမွ ရွု ခင္းမ်ားကိုခံစားၿပီးေနာက္ ေတာင္ထိပ္မွေငးေမာၾကည့္ႏိုင္ၾကပါစို ့။ အမွတ္မထင္ အသက္ကို ဝဝရွုခ်င္ေလာက္ေအာင္ ရွုခင္းမ်ားက လွပကာေတာင္မ်ားကိုလည္းအနီးကပ္ၿမင္ႏိုင္ပါသည္။ ေအာက္တိုဘာလကုန္မွ ႏိုဝင္ဘာလလယ္သည္ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ၿဖစ္ပါသည္။

ရထားႏွင့္ မိုမိဂ်ိ

ခုေရာဘဲေတာင္ၾကားရထားလိုင္း (တိုယာမခရိုင္)

နက္ရွုိင္းေသာေတာင္ၾကားတြင္ရွိေသာ မိုမိဂ်ိကို ခုေရာဘဲၿမစ္ေရစီးဆင္းမွုႏွင့္ သက္တမ္းရွည္ပင္မ်ားကို လွပစြာ ၿမင္ႏိုင္ပါသည္။
ေရွးေဟာင္းရထားၿပတင္းေပါက္မွ ရထားလိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ရွိေနေသာ ၿမစိမ္းေရာင္ ေရကန္။ ေတာင္ၾကားတြင္ထိုးထားေသာတံတား၊ အမည္အတိုင္းရွိေနေသာေတာင္မ်ား၊သြားသည့္ေနရာတိုင္းတြင္ အေရာင္အေသြးစံုလင္ေနေသာ ရွု ့ခင္းမ်ားကိုခံစားႏိုင္ပါသည္။

အသြားတစ္ေၾကာင္းကို ၁နာရီ ၂၀မိနစ္ၿဖစ္ၿပီး စိတ္ေရာလူေရာ လန္းဆန္းေစပါသည္။ ႏိုဝင္ဘာလဆန္းမွ လလယ္အထိၿဖစ္ပါသည္။

ေရွးေဟာင္းရထားေတာင္ၾကား (ခုမမိုတိုခရိုင္)

熊本 トロッコ 紅葉
အေရာင္အေသြးစံုလင္ေနေသာမိုမိဂ်ိထဲ ေရွးေဟာင္းရထားကိုစီးသြားၾကပါစို ့။ လြတ္လပ္ေသာခံစားမွုမ်ိဳးကို ခံစားရင္း လွပက်ယ္ၿပန္ ့ေသာသဘာဝသည္အလြန္လွပကာ အဖိုးတန္ေသာအခ်ိန္ကုန္ဆံုးမွုၿဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဓာတ္ပံုတြင္ အၿဖဴေရာင္ၿမစ္ကူးတံတားကို ၿဖတ္သည့္အခ်ိန္တြင္ခံစားရသည့္ ရင္ထိတ္သည့္ခံစားခ်က္။ ေတာင္ၾကားေအာက္ေၿခကို ေခ်ာင္းၾကည့္ပါက အၿမင့္တြင္ စိတ္လွုပ္ရွားၿခင္း။ ရထားတြဲသည္ ႏိုဝင္ဘာလ ၃၀ရက္အထိ အပတ္တိုင္း စေန တနဂၤေႏြ ပိတ္ရက္မ်ားတြင္ လည္ပတ္သြားလာပါသည္။ မိုမိဂ်ိကိုၾကည့္မည္ဆိုပါက ႏိုဝင္ဘာလက အေကာင္းဆံုးၿဖစ္ပါသည္။

ဆဂေနာ့ေရွးေဟာင္းရထား (က်ိဳတိုဖု)

ဆဂေနာ့ေရွးေဟာင္းရထား (က်ိဳတိုဖု)

ဆာဂေနာ့ေရွးေဟာင္းရထားသည္ တံတားထိုးထားသည့္ၿမစ္အေပၚပိုင္းတြင္တည္ရွိေသာ ဟိုစြတ္ၿမစ္ေတာင္ၾကားတစ္ေလွ်ာက္တြင္ေၿပးဆြဲေနေသာ ရထား။ ၿပတင္းေပါက္မွ လက္ကို ဆန္ ့ထုတ္ပါက အလြန္နီးကပ္ေသာခံစားမွု လွပေသာမိုမိဂ်ိ။ အရွိန္ၿဖင့္စီးဆင္းေနေသာ ထင္ရွားေသာ ေတာင္ၾကားႏွင့္ လွပေသာ အေရာင္မ်ားကို ၂၅မိနစ္ခန္ ့ ေအးေဆးစြာခံစားႏိုင္ပါသည္။ မိုမိဂ်ိအခ်ိန္သည္ မ်ားစြာေသာဧည္သည္မ်ားၿဖင့္ ဆူညံေစပါေသ္ာလည္း ရထားစထြက္သည့္ဘူတာ (ေရွးေဟာင္းခဂဘူတာ) တြင္ SLသည ္မူလအတိုင္းရွိေနၿပီး ရထားလိုင္းဂ်ိအိုရာမမ်ားကိုလည္း မိဘႏွင့္ကေလးမ်ားက ခံစားႏိုင္ေအာင္ ၿပဳလုပ္ထားပါသည္။ ေစာင့္သည့္အခ်ိန္တြင္ မပ်င္းႏိုင္ပါ။ တဖန္ ေအာက္တိုဘာလလယ္မွ ဒီဇင္ဘာလလယ္သည္ ညဘက္ေရာက္ပါက ရထားလိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ မီးထြန္းၿခင္းမ်ားရွိသည့္အတြက္ ထိုအခ်ိန္သည္လည္းအလြန္ေကာင္းပါသည္။

ေအာက္ကအခ်ပ္ပိုမွာေတာ့ သေဘာၤစီးရင္းၾကည့္ရွဳခံစားႏိုင္တဲ့ ရႈခင္းေတြကိုျပင္ႏိုင္ပါတယ္

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၁~၁၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္