အေအးမ်ားရွိေနေသာရာသီဥတုတြင္ ေရပူစမ္းၿဖင့္ ခႏၶာကိုယ္ကို ေႏြးေထြးေအာင္လုပ္ၾကစို့ !ရွုခင္းလွပေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အေကာင္းဆံုးေရပူစမ္း ၅ ခု

အေအးမ်ားရွိေနေသာရာသီဥတုတြင္ ေရပူစမ္းၿဖင့္ ခႏၶာကိုယ္ကို ေႏြးေထြးေအာင္လုပ္ၾကစို့ !ရွုခင္းလွပေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အေကာင္းဆံုးေရပူစမ္း ၅ ခု
ေအာက္တိုဘာလည္းကုန္ခါနီးၿပီ၊ တၿဖည္းၿဖည္း ေအးလာေတာ့မယ္

ေဆာင္းရာသီနီးကပ္လာေသာ ႏိုဝင္ဘာလအခ်ိန္သည္ ဂ်ပန္တြင္ (ေရပူစမ္း) ကို ခ်စ္ခင္ၿမတ္နိုးၾကေသာအခ်ိန္ၿဖစ္ပါသည္။

ေအးၿမေသာေဆာင္းရာသီတြင္ ဝင္ရေသာေရပူစမ္းသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏အသြင္အၿပင္ၿဖစ္ပါသည္။ ယခုတစ္ၾကိမ္မွာေတာ့ သာမန္ေရပူစမ္းမ်ားတြင္ ဝင္ရံုတစ္ခုတည္းမဟုတ္ဘဲ ရွ ့ခင္းလည္းခံစားႏိုင္ေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ေရပူစမ္းရွုခင္းမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးပါမည္။

ယုဖုအင္းေရပူစမ္း (အိုအီတခရိုင္)

ပထမဆံုးတစ္ခုကေတာ့ အိုအီတခရိုင္ရွိ ယုဖုအင္းေရပူစမ္းၿဖစ္ပါသည္။ လွပေသာ ယုဖုေတာင္ၾကားတြင္တည္ရွိေသာ ရွု ့ခင္းလွပေသာ ေရပူစမ္းေဒသအၿဖစ္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားသာမက ႏိုင္ငံၿခားသားမ်ားလည္း လာၾကပါသည္။
ၾကီးမားစြာရွိေနေသာ ယုဖုေတာင္ၾကားကို ေငးေမာရင္း ဝင္ႏိုင္ေသာေရပူစမ္းသည္ (အေကာင္းဆံုး)။ ရွု ့ခင္းအေကာင္းဆံုးေနရာတြင္လည္း ခံစားႏို္င္ပါသည္။ တဖန္ ယုဖုအင္းေရပူစမ္းတည္ရွိေသာ ယုဖုၿမိဳ ့ယုဖုအင္းေခ်ာသည္ အေရာင္းဆိုင္မ်ား ေကာ္ဖီဆိုင္မ်ားက ရွိေနၿပီး လာေရာက္လည္ပတ္တိုင္း အသစ္ေသာခံစားမွုမ်ားရွိေနေသာၿမိဳ ့ၿဖ စ္ပါသည္။ ေရပူစမ္းႏွင့္အတူ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုလည္း လမ္းေလွ်ာက္ၾကပါစို ့။

ခုဆစြတ္ေရပူစမ္း (ဂြန္းမခရိုင္)

ႏွစ္ခုေၿမာက္ကေတာ့ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏၃ခုေၿမာက္အၾကီးဆံုးေသာ ေရပူစမ္းထဲမွတစ္ခုဟု ဆိုၾကေသာ ဂြန္းမခရိုင္မွ ခုဆစြတ္ေရပူစမ္းၿဖစ္ပါသည္။ ပံု (ေရေႏြးလယ္ကြင္း) (ေရပူစမ္းတြင္ ပါဝင္ေသာ ယူနိုဟနကို ယူၿခင္း၊ ေရေႏြးမ်ားကို ညွု ိေပးၿခင္းမ်ားလုပ္ရန္အတြက္ ) ထင္ရွားေသာေနရာၿဖစ္ပါသည္။
ေရေႏြးလယ္ကြင္းတြင္လည္း ပူေသာေရေႏြးမ်ားကို အေအးခံၿခင္း ( ယုမိုမိ)လုပ္ၿခင္း၊ ေၿခေထာက္သာလွ်င္စိမ္ႏိုင္ေသာ(ေျခစိမ္ကန္)အစရွိသည္ လည္ပတ္သူမ်ားအတြက္ ေနရာမ်ားလည္း မ်ားစြာ! (ေရပူစမ္းကို ဝင္ရံုတစ္ခုတည္းမဟုတ္ပါ) ဟုဆိုၾကေသာသူမ်ား ခုဆစြတ္ေရပူစမ္းကို လာေရာက္ေစခ်င္ပါသည္။

ဒိုးေဂါ့ေရပူစမ္း (အဲဟိမဲခရိုင္)

သံုးခုေၿမာက္ကေတာ့ အဲဟိမဲခ၇ိုင္ရွိ ဒိုးေဂါေရပူစမ္းၿဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ ၃၀၀၀ေက်ာ္ေသာ သမိုင္းေၾကာင္းရွိေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အေဟာင္းဆံုးေရပူစမ္းဟု ဆိုၾကေသာ ရွိကိုခုကွၽြန္းတြင္ မိခ်ဳလန္းဂိုက္မွ ၾကယ္သံုးပြင့္ေပးထားေသာ ေနရာ ၿဖစ္ပါသည္။

ဆူပြက္ေနေသာေရပူစမ္းသည္ လြန္စြာေၿပၿပစ္စြာစီးဆင္းေနၿပီး ေရွးေခတ္ကတည္းက အလြန္အသံုးဝင္ပါသည္။ သမိုင္းကို ခံစားရင္း စိတ္ေရာလူပါ အပန္းေၿဖႏိုင္ပါသည္။

ဂင္းဇန္းေရပူစမ္း

ေလးခုေၿမာက္ကေတာ့ ယာမဂတခရိုင္ရွိ ဂင္းဇန္းေရပူစမ္းၿဖစ္ပါသည္။ ထိုဂင္းဇန္းေရပူစမ္းသည္ ကမၻာႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ ထုတ္လႊင့္ၿပသေသာ အိုရွင္းဇာတ္ကားရိုက္ကူးသည့္ေနရာၿဖစ္ပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္လည္း ထင္ရွားေသာ ႏွင္းအလြန္က်ေသာေနရာမ်ားထဲတြင္ရွိၿပီး ေဆာင္းရာသီေရာက္ပါက ႏွင္းမ်ားစုပံုေနေသာ တည္းခုိခန္းမ်ားကလည္း ဂတ္စ္မီးတိုင္မ်ားထြန္းလင္းထားသည္မွာ အလြန္ လွပပါသည္။
အေအးဒဏ္ထဲတြင္ ဝင္ရေသာ ေရပူစမ္းသည ္စကားလံုးမ်ားအတိုင္း (အေကာင္းဆံုးေသာအခ်ိန္ခဏ) ။ ေဖာ္မၿပႏိုင္ေလာက္ေအာင္ လွပေနေသာ ရွု ့ခင္းမ်ားထဲတြင္ အမိုးဖြင့္ ေရခ်ိဳးခန္းမွ ရွု ့ခင္းမ်ားကို ၾကည့္ႏိုင္ေသာ ေဆာင္းရာသီကို ေငးေမာႏိုင္ပါသည္။

ခိေနာ့ဆခိေရပူစမ္း (ဟေယာေငါ့ခရိုင္)

ေနာက္ဆံုးမိတ္ဆက္ေပးခ်င္တာကေတာ့ ဟေယာေငါ့ခရိုင္ရွိ ခိိေနာ့ဆခိေရပူစမ္းၿဖစ္ပါသည္။ ပ်မ္းမွ် ၁၃၀၀ခန္ ့သမိုင္းေၾကာင္းရွိေသာ ခိေနာ့ဆခိေရပူစမ္းသည္ ဒဏ္ရာမ်ားကို ေကာင္းမြန္ေစၿခင္း စေသာ ေရွးဆိုရိုးမ်ားလည္း ရွိပါသည္။
တည္းခိုခန္းတြင္ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ယုကတ ေႏြရာသီတြင္ဝတ္ဆင္ႏိုင္ေသာ ကီမိုႏိုမ်ားကို ဌားကာ ေရပူစမ္းလမ္းတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ၿခင္းသည္ ခိေနာ့ဆခိေရပူစမ္းအတြက္ အေကာင္းဆံုး။ တည္းခိုခန္းကို ေရာက္ပါက ကီမိုႏိုကိုလဲလွယ္ဝတ္ဆင္ကာ ခံုဖိနပ္ကိုစီးကာ ခုနစ္မ်ိဳးေသာ အၿပင္ေရေႏြးကို ခံစားၾကပါစို ့။ ခ်မ္းေအးေသာ ေဆာင္းရာသီတြင္လည္း ေၿခဗ လာၿဖင့္ ခံုဖိနပ္၊ ယုကတၿဖင့္ လမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္ေသာ ဆြဲေဆာင္မွဳအၿပည့္ရွိေနေသာ ေရပူစမ္းေဒသၿဖစ္ပါသည္။အေကာင္းဆံုးရွခင္းေရပူစမ္းမ်ားသည္ ဘယ္လိုလဲ။ ေဆာင္းရာသီသည္ ေရပူစမ္းတြင္စိမ္ကာ ခႏၶာကိုယ္ကို ေႏြးေထြးေစရန္ တိုက္တြန္းခ်င္ပါသည္။
ယခုႏွစ္ေဆာင္းရာသီသည္ အေကာင္းဆံုးရွခင္းမ်ားကို ေငးေမာၾကည့္ရွု ့ရင္း အေကာင္းဆံုးေသာေရပူစမ္းခရီးကို ခံစားၾကပါစို ့။


ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၆~၇လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္