တစ္ႏွစ္မွာတစ္ခါထဲ !!!ႏွစ္သစ္ရဲ႕ပထမဆံုးေနထြက္ျခင္းကိုသြားၾကည့္ၾကပါစို႔လား

တစ္ႏွစ္မွာတစ္ခါထဲ !!!ႏွစ္သစ္ရဲ႕ပထမဆံုးေနထြက္ျခင္းကိုသြားၾကည့္ၾကပါစို႔လား
ပထမဦးဆံုးေနထြက္ျခင္း ဆိုသည္မွာ ၁လပိုင္း ၁ရက္ေန႔တြင္ ထြက္ေပၚလာေသာ ေနမင္းပင္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္သည္ကူးသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ လူအမ်ားမွာ ပထမဦးဆံုးေနထြက္ျခင္းကို ၾကည့္ရႈရန္အတြက္ အဆင္ေျပေသာေနရာသို႔ ထြက္သြားၾကပါသည္။

ပထမဦးဆံုးေနထြက္ျခင္းအား ႀကိဳဆိုသည့္ေနရာမွာ ေတာင္တန္း၊ ေတာင္ကုန္း၊ ပင္လယ္ကမ္းေျခစသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေသာ္လည္း အထူးတလည္ ပထမဦးဆံုးေနထြက္ျခင္းကို ၾကည့္မည္ဆိုပါက

ယခုအႀကိမ္မွာေတာ့ "ပထမဦးဆံုးေနထြက္ျခင္းကို ၾကည့္ရႈ၍ရေသာ ေနရာ၅ေနရာ" အား မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါသည္။

အိရဂိုအငူ (အိုက္ခ်ိခ႐ိုင္)

ပထမဦးစြာမိတ္ဆက္ေပးလိုသည္မွာ အိုက္ခ်ိခ႐ိုင္ အိရဂိုအငူပင္ျဖစ္သည္။ ပ်မ္းမွ် ၁ကီလိုမီတာက်ယ္ဝန္းၿပီး ျဖဴေဖြးလွပေသာ သဲေသာင္ျပင္ရွိသည့္ ကိုအိဂ်ိဂကမ္းေျခသည္ နာမည္ႀကီးေနရာျဖစ္သည္။ ခ်စ္သူရည္းစားမ်ား ခ်စ္ခြင့္ပန္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာေနရာအေနျဖ င့္ အိရာဂိုအငူ မီးျပတိုက္ႏွင့္အတူတကြ "ခ်စ္သူတို႔၏ ေျမ" အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ထားလ်က္ရွိပါသည္။
ႏွစ္စဥ္ ပထမဦးဆံုးေနထြက္ျခင္း၌ အခ်ိန္မွီေစရန္အတြက္ သြားလာဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမရွိပါ။ သြားလာဆက္သြယ္ေရးတားျမစ္မႈမ်ားလည္း ရွိသည့္အတြက္ ကားျဖင့္ ထြက္ရန္တိုက္တြန္းခ်င္ပါသည္။ ပထမဦးဆံုးေနထြက္ျခင္းကို ရႈေမွ်ာ္ၾကည့္ၿပီး ခ်စ္သူႏွင့္ ၁ႏွစ္၏ အစကို ႀကိဳဆိုၾကည့္သင့္သည္မဟုတ္လား။

ခ်ိခ႐ူးအငူ (ဟိုကိုင္းဒိုး)

ဒုတိယေျမာက္ေနရာမွာ ဟိုကိုင္းဒိုး၏ ခ်ိခ႐ူးအငူပင္ျဖစ္သည္။ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာဘက္သို႔ မ်က္ႏွာမူထားေသာ ကမ္း႐ိုးတန္းမွ ရႈေမွ်ာ္၍ရေသာ ျမင္ကြင္းမွာ "ကမာၻေျမႀကီး၏ လံုးဝန္းမႈအား ခံစား၍ရသည္" ဟူေသာ ႀကီးက်ယ္သည့္ျမင္ကြင္းအေနျဖင့္ အမည္တြင္သည္။
ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ၁လပိုင္း ၁ရက္ေန႔တြင္ ပထမဦးဆံုးေနထြက္ျခင္းကို ၾကည့္ရႈရန္ လူအမ်ားလာေရာက္လည္ပတ္ၾကသည္။ အဆံုးမရွိရွည္လ်ားေသာ က်ယ္ျပန္႔သည့္ မိုးကုတ္စက္ဝိုင္းမွ ပထမဦးဆံုးထြက္လာေသာေနသည္ မ်က္ႏွာျပဴၿပီး ေရမ်က္ႏွာျပင္အား အလင္းေရာင္မ်ား ထိုးခ်ေပးေသာ ျမင္ကြင္းမွာ စကားလံုးျဖင့္ ေဖာ္မျပႏိုင္ေလာက္ေသာ လွပမႈပင္ျဖစ္သည္။

အာမဲယကမ္းေျခ (တိုယမခ႐ိုင္)

သြားေရာက္လည္ပတ္ေစခ်င္ေသာ တတိယေျမာက္ေနရာမွာ တိုယာမခရိုင္ရွိ အာမဲယမပင္လယ္ေအာ္ကိုခံစားၿပီး ရိစြတ္ယာမပင္လယ္ၾကား ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာၿပင္မွ ၃၀၀၀ မီတာရွိေသာ ေတာင္တန္းမ်ားကို ပင္လယ္ၿပင္ေပၚမွ ေငးေမာၾကည္၇ွု ့ႏိုင္ေသာ ေနရာသည္ အာမဲယကန္းေၿခအပါအဝင္ ကမၻာ ေပၚတြင္ ၃ ေနရာသာရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။
ရိစြတ္ယာမေတာင္တန္းမ်ားေနာက္ဘက္မွ ေနထြက္လာပါက ေတာင္တန္းတစ္ေလွ်ာက္ ပင္လယ္ကမ္းရိဳးတန္းတြင္ မ်က္စိက်ိန္းေလာက္ေအာင္ လွပေသာရွု ့ခင္း။ ဒီဟာသာလွ်င္ အလွပဆံုးေသာ ၇ွု ခင္းၿဖစ္ပါသည္။

ေနထြက္တာကိုအခ်ိန္မီၾကည့္ႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ကားနဲ႔သြားေစခ်င္ပါသည္။

ဆူခုဘေတာင္ (အိဘရခိခ႐ိုင္)

စတုတၳေျမာက္ မိတ္ဆက္ေပးခ်င္သည္မွာ အိဘရခိခ႐ိုင္ ဆူခုဘေတာင္ ပင္ျဖစ္သည္။ ေရွးအခါကတည္းက "အေနာက္အရပ္မွာ ဖူဂ်ီေတာင္၊ အေရွ႕အရပ္မွာ ဆူခုဘေတာင္" ဟူ၍ပင္ အမည္တြင္ေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ နာမည္ႀကီးေတာင္ပင္ျဖစ္သည္။
ဆူခုဘေတာင္သည္ ကန္တိုေဒသတြင္ အေစာဆံုး ပထမဦးဆံုးေနထြက္ျခင္းအား ျမင္ႏိုင္ေသာ ေနရာဟုဆိုသည္။ သြားလာဆက္သြယ္ေရး၌မနက္ေစာေစာသြားလာေရးမ်ားရွိသည့္အတြက္ ေတာင္ထိပ္အထိ ေကာင္းကင္လိုင္း ေကဘဲလ္မ်ားၿဖင့္ တက္နိုင္ၿခင္းက ဆြဲေဆာင္မွုတစ္ခုၿဖစ္ပါသည္။ ေနထြက္ခ်ိန္တြင္ ေတာက္ပလာေသာေကာင္းကင္သည္ စိတ္လွုပ္ရွားေစပါသည္။
ေကဘဲလ္ကား ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္ မနက္ေစာေစာ ၄း၃၀~
ေကာင္းကင္လိုင္း ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္ မနက္ေစာေစာ ၅ း၀၀~

ေကာင္းကင္လိုင္း ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္ မနက္ေစာေစာ ၅ း၀၀

ေနာက္ဆံုးတြင္ ဟိုကိုင္းဒိုး၏ ဟကိုဒတဲယာမကို မိတ္ဆက္ေပးပါမည္။ ဟကိုတဒဲယာမ၏ေတာင္ထိပ္တြင္ရွိေသာ ရွု ့ခင္းၾကည့္သည့္ေနရာမွ ေငးေမာႏို္င္သည့္ရွု ့ခင္းသည္ ကမၻာတြင္ ၃ ခုဟု ဆိုရေလာက္ေအာင္ လွပသည္။ တကယ္ေတာ့ မနက္ခင္းရွု ခင္းမ်ားေရာ ညေနခင္း ရာသီေလးခုလံုးသည္ အလြန္လွပသည္။
မနက္ေစာေစာေနထြက္ခ်ိန္တခဏ တြင္ ၿမို ့ကို အေရာင္ဆိုးထားေသာ ရွု ့ခင္းသည္ အလြန္လွပၿပီး ၾကည္ရွု သူမ်ားကို ရင္သပ္ရွု ့ေမာေလာက္ေစပါသည္။ စကားလံုးမ်ားၿဖင့္ေဖာ္မၿပႏိုင္ေလာက္ေအာင္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးသည္ လွပသည္။လွပေသာ ႏွစ္သစ္၏ေနထြက္ခ်ိန္ကိုလည္း လာေရာက္ၾကည့္ရွု ့ေစခ်င္ပါသည္။အေကာင္းဆံုးရွု ့ခင္းမ်ားၿဖင့္ ႏွစ္သစ္ကိုၾကိဳဆိုၿပီး တစ္ႏွစ္တာလံုးအဆင္ေၿပေစမည္ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။

ႏွစ္သစ္မွာ သြားေရာက္လည္ပတ္ၾကပါစို ့

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၆~၇လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္