( စက္ဘီးျဖင့္ ကၽြန္းတစ္ပတ္ ! ) အနုပညာေျမာက္တဲ့ကၽြန္း ( နအိုကၽြန္း ) မွာဆက္ဆက္လည္ပတ္ခ်င္တဲ့စံျပေနရာ ၇ ခု

( စက္ဘီးျဖင့္ ကၽြန္းတစ္ပတ္ ! ) အနုပညာေျမာက္တဲ့ကၽြန္း ( နအိုကၽြန္း ) မွာဆက္ဆက္လည္ပတ္ခ်င္တဲ့စံျပေနရာ ၇ ခု
ZEKKEI JAPAN တည္းျဖတ္ေရးအဖြဲ ့ရဲ့ အိခ်ိခါဝျဖစ္တယ္။ ေန ့စဥ္ ဂ်ပန္ရဲ့ ရွုခင္းေတြကို မိတ္ဆက္ေပးေနျပီး သီးသန္ ့အေနနဲ ့ ေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့ရွုခင္းကို ရွာေဖြဖို ့ခဏခဏ ခရီးထြက္ျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲလိုလူမ်ိဳးျဖစ္တဲ့ကၽြန္ေတာ္ က်ရွံုးသြားတယ္ဆိုတာက ဆဲတိုနအိပင္လယ္က အနုပညာေျမာက္တဲ့ကၽြန္း ( နအိုကၽြန္း ) ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္းကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမွုနဲ ့မ်က္ေမွာက္ေခတ္ အနုပညာကို ၾကည့္ဖို ့အေရာက္သြားခဲ့တဲ့ ( နအိုကၽြန္း ) ရဲ့ အံ့မခန္းရွုခင္းမ်ားစြာကို သာယာၾကည္နဴးဖို ့အတြက္ စက္ဘီးနဲ ့သြားဖို ့တိုက္တြန္းပါတယ္။ ကၽြန္းကို တစ္ပတ္ပတ္ဖို ့တစ္နာရီခြဲၾကာတာျဖစ္လို ့ကိုယ္ခံအားအတြက္ ယံုၾကည္မွုမရွိသူေတြလည္း အဆင္ေျပပါတယ္! ဒီတခါ အဲဒီလို( နအိုကၽြန္းတစ္ပတ္စက္ဘီးခရီးစဥ္ )ကို မိတ္ဆက္ပါမယ္။
နအိုကၽြန္း တစ္ပတ္စက္ဘီးခရီးစဥ္က ဒီမွာပါ
① မိယအူရဆိပ္ကမ္း အနီေရာင္ဖရံုသီး ⇒TVC နအိုကၽြန္းလန္တာမိယအူရဆို⇒ေတာင္ေစာင္း ⇒②ခ်ိခ်ဴးအနုပညာျပတိုက္⇒③ရိအုဖန္အနုပညာျပတိုက္⇒④အဝါေရာင္ဖရံုသီး⇒⑤အိမ္ ပုေရာဂ်က္ခုတို⇒⑥နအိုကၽြန္းဆည္ေမွ်ာ္ၾကည့္ေနရာ⇒⑦ ( I ♥ ယုခကု )ဆိုင္


အရင္ဆံုး တိုက်ိဳမွ နအိုကၽြန္းသို ့လမ္းေၾကာင္း

တိုက်ိဳဘူတာမွ JRတိုးခိုင္းဒိုး ၊ စမ္ယိုက်ည္ဆန္ရထားျဖင့္ ၃နာရီခန္ ့ၾကာျပီးေနာက္ ခိုးဇန္ဘူတာအထိ။ ခိုးဇန္းဘူတာမွ အူနိုဘူတာအထိ JR အူနိုလိုင္းျဖင့္ ၁နာရီခန္ ့။ အူနိုဆိပ္ကမ္းမွ ကူးတို ့၂၀မိနစ္စီးျပီး နအိုကၽြန္းရဲ့ ဂန္းခန္ခုခ်ိမိယအူရဆိပ္ကမ္းသို ့ဆိုက္ေရာက္ပါမယ္။

၁။ မိယအူရဆိပ္ကမ္းသို ့ေရာက္ျပီးခ်က္ခ်င္း ( အနီေရာင္ ဖရံုသီး ) က ဆီးၾကိဳေနပါတယ္။

宮浦港
နီရဲေနတဲ့ ကိုယ္ထည္မွာ အမဲေရာင္ အစက္ေတြနဲ ့ဖရံုသီးက စြန့္ဦးအနုပညာရွင္ ခူစမရာေယာအိ ရဲ့ လက္မွုပစၥည္းပါ။ အတြင္းမွာ အေခါင္းေပါက္ျဖစ္ေနျပီး ဝင္လို ့ရပါတယ္။

အတတ္အဆင္းမ်ားတဲ့ နအိုကၽြန္းပါ။ လွ်ပ္စစ္စက္ဘီး စီးဖို ့တိုက္တြန္းပါတယ္!
宮浦港
မိယအူရဆိပ္ကမ္း ကူးတို ့ဂိတ္ ေရွ ့မွာရွိတဲ့ ( TVC နအိုကၽြန္းလန္တာမိယအူရဆိုင္ ) မွာ လွ်ပ္စစ္စက္ဘီးငွားခဲ့တယ္။
ကုန္က်စရိတ္က တစ္ရက္ ၅၀၀ ယန္း။ မနက္ပိုင္း ဆိုင္လာနိုင္သူေတြက ငွားရန္ ၾကိဳတင္စာရင္းေပးနိုင္ပါတယ္။

▼အေသးစိတ္က ဒီမွာ
http://www.tvc-service.com/reservation.html

၂။ ဒါဆုိရင္ စက္ဘီးစီးၾကရေအာင္ ! ေတာင္ေစာင္းကို လွ်ပ္စစ္စက္ဘီးနဲ ့သက္ေတာင့္သက္သာ စီးသြားျပီး ( ခ်ိခ်ဴးအနုပညာျပတိုက္ ) သို ့။。

地中美術館
ဆဲတုိနအိပင္လယ္ရဲ့ ရွုခင္းနဲ ့သဘာဝကို ပ်က္စီးမသြားေအာင္ ဗိသုကာပညာရွင္ အန္းဒိုးတဒအို ဒီဇိုင္း ဆဲြတဲ့အေဆာက္အဦးကို ေျမၾကီးထဲမွာ ျမွပ္နွံထားတဲ့ အနုပညာျပတိုက္
ေျမထဲမွာ ရွိေနရင္း သဘာဝအလင္းေရာင္ သြန္းေလာင္းထားသလို အထဲ ေလးရာသီတိုင္း မ်က္နွာျပင္ကို ေျပာင္းလဲနိုင္တဲ့ ဟင္းလင္းျပင္နဲ ့လက္မွုပစၥည္းကို ကၽြမ္းက်င္ ပိုင္နိုင္စြာ လုပ္ေဆာင္ထားတယ္။

ေလ့လာခ်ိန္ : 1 နာရီ မွ ၁နာရီ ၃၀ မိနစ္

၃။သစ္ေတာကို ျဖတ္သန္းတဲ့ ( ရီအုဖန္အနုပညာျပတိုက္ ) သို ့

李禹煥美術館
အနုပညာရွင္ ရီအုဖန္ နဲ ့ဗသုကာပညာရွင္ အန္းဒိုးတဒအို ရဲ့ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ထားတဲ့ အနုပညာျပတိုက္။ အထဲမွာ ျမင္နိုင္တဲ့ ပစၥည္းက ေထာင့္နွင့္ အခ်ိန္မွာ လံုးဝ မတူညီတဲ့ ေဖာ္ျပခ်က္ကို ျပသထားပါတယ္။

ေလ့လာခ်ိန္:၃၀ မိနစ္ခန္ ့

၄။ ဆဲတိုနအိပင္လယ္ရဲ့ လတ္ဆတ္ေအးျမေသာေလေတြ တိုက္ေနတယ္။ ( အဝါေရာင္ ဖရံုသီး ) ကို ရွာေတြ ့ျပီ!

黄かぼちゃ
ကမ္းနားတေလွ်ာက္ ေျပးသြားမယ္ဆိုရင္ ခူစမရာေယာအိ လက္မွုပစၥည္း ဖရံုသီး ကို ေတြ ့နိုင္ျပီ !
黄かぼちゃ
အၾကိမ္ၾကိမ္ ဓါတ္ပံုမွာ ျမင္ခဲ့ေပမယ့္လည္း လက္ေတြ ့ေပၚလာေတာ့ အဲဒီ ဆြဲေဆာင္အားမွာ စိတ္လွုပ္ရွားပါတယ္။ ဟိုတယ္နဲ ့အနုပညာျပတိုက္က တစ္သားတည္းျဖစ္သြားတဲ့ ဘဲနဲဆဲဟားစုဧရိယာက ကမ္းေျခနဲ ့သစ္ေတာမွုလည္း အနုပညာမ်ားစြာက ေနရာအနွံ ့တည္ရွိေနတယ္။ သဘာဝနဲ ့တစ္သားတည္း ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ အနုပညာလက္မွုပစၥည္းေတြကို စက္ဘီးစီးရင္း လိုက္ၾကည့္တာက အရမ္းေပ်ာ္ရြင္ၾကည္နဴးစရာေကာင္းပါတယ္။ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္