သင့္အတြက္အၾကိဳက္ဆံုးေသာဖုဂ်ိေတာင္သည္ဘယ္ဟာလဲ။ ၁၂လလံုးရွိ ဖူဂ်ိေတာင္စုစည္းမွု

သင့္အတြက္အၾကိဳက္ဆံုးေသာဖုဂ်ိေတာင္သည္ဘယ္ဟာလဲ။ ၁၂လလံုးရွိ ဖူဂ်ိေတာင္စုစည္းမွု
ကမၻာအေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္အၿဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဂ်ပန္တြင္ နံပါတ္၁ ေတာင္ ဖူဂ်ိေတာင္
ဒီဟာသည္လည္း မ်ားစြာေသာ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ေသာအရာမဟုတ္ပါလား။

ယခုတစ္ၾကိမ္တြင္ ထိုကဲ့သို ့ေသာ ဖုဂ်ိေတာင္၏ရာသီေလးခုလံုးရွိ ဓာတ္ပံုမ်ားကို လအလိုက္ စုေဆာင္းေပးပါမည္။ သင္ၾကိဳက္ေသာဖုဂ်ိေတာင္သည္ ဘယ္ဟာလဲေမလ

လက္ဘက္ေၿခာက္ခင္းႏွင့္ ဖုဂ််ိေတာင္ (ရွိဇုအိုကခရိုင္)

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၉~၁၀လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္