သင့္အတြက္အၾကိဳက္ဆံုးေသာဖုဂ်ိေတာင္သည္ဘယ္ဟာလဲ။ ၁၂လလံုးရွိ ဖူဂ်ိေတာင္စုစည္းမွု

သင့္အတြက္အၾကိဳက္ဆံုးေသာဖုဂ်ိေတာင္သည္ဘယ္ဟာလဲ။ ၁၂လလံုးရွိ ဖူဂ်ိေတာင္စုစည္းမွု
ကမၻာအေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္အၿဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဂ်ပန္တြင္ နံပါတ္၁ ေတာင္ ဖူဂ်ိေတာင္
ဒီဟာသည္လည္း မ်ားစြာေသာ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ေသာအရာမဟုတ္ပါလား။

ယခုတစ္ၾကိမ္တြင္ ထိုကဲ့သို ့ေသာ ဖုဂ်ိေတာင္၏ရာသီေလးခုလံုးရွိ ဓာတ္ပံုမ်ားကို လအလိုက္ စုေဆာင္းေပးပါမည္။ သင္ၾကိဳက္ေသာဖုဂ်ိေတာင္သည္ ဘယ္ဟာလဲေမလ

လက္ဘက္ေၿခာက္ခင္းႏွင့္ ဖုဂ််ိေတာင္ (ရွိဇုအိုကခရိုင္)

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၅~၆လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္