( လူသားေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမွ ေရာဂါ၊ အရက္ စတဲ့ မေကာင္းတဲ့ ၾကမၼာေတြကို နွုတ္ဆက္လိုက္ပါ ! ) မေကာင္းတာေတြ ျဖတ္ေတာက္ေပးမယ့္ ေနရာ ၉ ေနရာ

( လူသားေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမွ ေရာဂါ၊ အရက္ စတဲ့ မေကာင္းတဲ့ ၾကမၼာေတြကို နွုတ္ဆက္လိုက္ပါ ! ) မေကာင္းတာေတြ ျဖတ္ေတာက္ေပးမယ့္ ေနရာ ၉ ေနရာ
( ေပါင္းစည္းျခင္း ) က နာမည္ၾကီးေပမယ့္ ( ကြဲကြာျခင္း ) ေတြလည္း ရရွိတဲ့ေနရာရွိတယ္ဆိုတာကို သိၾကတယ္မဟုတ္လား ? ေပါင္းစည္းခ်င္တဲ့ ကံၾကမၼာရိွသလို ကြဲကြာခ်င္တဲ့ကံၾကမၼာလည္း ရွိပါတယ္။ လူသားဆိုတဲ့ အရာျဖစ္ပါတယ္။ မေကာင္းတဲ့ ၾကမၼာကို ျဖတ္ေတာက္ျပီးေနာက္ ေပါင္းစည္းတာက ပိုျပီး အက်ိဳးအျမတ္ရွိတယ္လို ့ေျပာၾကပါတယ္။
ဒီတခါ ကြဲကြာျခင္းမွ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိတဲ့ နာမည္ၾကီး ေနရာ ၉ ေနရာကို မိတ္ဆက္ေပးပါမယ္။

၁။ အိုစိုးလဲယာမအိုဒိုင္းဘုရားေက်ာင္း ( အာအိုးမိုရိခရိုင္ )

 恐山菩提寺
ၾကည္နဴးဖြယ္ေကာင္းတဲ့ ခံစားမႈသြင္ျပင္ကို ေပးစြမ္းတဲ့ အိုစိုးလဲယာမျဖစ္တယ္။ ဆာဖာေရပူေတြ ေနရာတိုင္းမွာ ပန္းထြက္ေနျပီး ဆာဖာဓါတ္ေငြ ့ျဖင့္ ေက်ာက္သားျပင္က ေပ်ာ္က်ေနတဲ့ ဆန္းျပားတဲ့ရွုခင္းျဖစ္တယ္။ ခိုးေယာေတာင္၊ ဟိအဲအိေတာင္ေတြနဲ ့ယွဥ္ျပီး ဂ်ပန္အၾကီးဆုံုးအထြတ္အျမတ္ေတာင္ထဲမွာ ထည့္သြင္းေရနိုင္ပါတယ္။
 恐山菩提寺
ကြဲကြာျခင္းမွာ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိတဲ့ အိုစိုးလဲယာမအိုဒိုင္းဘုရားေက်ာင္းျဖစ္တယ္။ နတ္ဝင္သည္ျဖစ္တဲ့ အီတခိုက ေသျပီးသူရဲ့ ဝိဥာဥ္နွင့္ စကားေျပာတဲ့ ( အီတခိုရဲ့ ဝင္ပူးေျပာျခင္း ) ကလည္း နာမည္ၾကီးအရာျဖစ္ပါတယ္။

ေနရာ :အာအိုးမုိရိခရိုင္ မူစြတ္ျမိဳ့၊ နာနဘဲ အူစိုးရိေတာင္ ၃ - ၂
လမ္းေၾကာင္း: JR ရွိမိုခိတဘူတာ မွ ကားျဖင့္ ၄၀ မိနစ္
အေသးစိတ္: http://mutsu-kanko.jp/guide/miru_01.html


၂။ ရိရွကုဘုရားေက်ာင္း ( ယာမဂတခရိုင္ )

 立石寺
မာစြတ္အိုဘေခ်ာက ( ဆူညံေနတဲ့ ေက်ာက္ေဆာင္ၾကားမွာဝင္ေရာက္ေနတဲ့ ပုစဥ္းရင္ကြဲအသံ ) လို ့ေရးသားတဲ့ ေနရာအျဖစ္သိၾကတဲ့ ရိရွကုဘုရားေက်ာင္းျဖစ္ျပီး အျခားနာမည္က ( ယာမတဲရ ) ျဖစ္တယ္။ ေရွးယခင္ကတည္းက မေကာင္းတဲ့ၾကမၼာျဖတ္ေတာက္တဲ့ဘုရားေက်ာင္းအျဖစ္လည္း နာမည္ၾကီးပါတယ္။ ဟာနခူရဘုရားေက်ာင္းဆိုတဲ့ ေသးငယ္တဲ့ အေဆာက္အဦးေလးက အထူးသျဖင့္ အဆက္သြယ္ျဖတ္ေတာက္ေပးပါတယ္ ( ဂ်ပန္မွာ အေသးဆံုး သံုးဆင့္ျပႆဒ္ထဲမွာ ပါဝင္ပါတယ္ ) ။ ၁၀၁၅ ထစ္ရွိတဲ့ ေလွကားထစ္ေတြ တက္ရတာက ပင္ပန္းေပမယ့္ ေလွကားထစ္ တစ္ထစ္တက္တိုင္း ကိေလသာကုိ ေခ်ဖ်က္နိုင္တယ္လို ့ေျပာၾကတာေၾကာင့္ ၾကိဳးစားတက္ၾကည့္ရေအာင္ေနာ္။

ေနရာ:ယာမဂတခရိုင္ ၊ ယာမဂတျမိဳ့၊ ယာမတဲရ ၄၄၅၆ - ၁
လမ္းေၾကာင္: JR ဆမ္းဇန္လိုင္း ( ယာမတဲရဘူတာ ) မွ ၇ မိနစ္ လမ္းေလ်ာက္ျပီး ဝင္ေပါက္သို ့

၃။ ခါဒိုတအီနာရိဘုရားေက်ာင္း ( တိုခ်ိဂိခရိုင္ )

 門田稻荷神社
အၾကီးဆံုး အန္းခိီရိအီနာရိ ၃ ခုထဲက တစ္ခုျဖစ္တယ္လို ့ေျပာၾကေနၾကတယ္ ( ေနာက္တစ္ခုက က်ဳိတိုရဲ့ တိုရွိမိအီနာရိဘုရားေက်ာင္း ) ။ အဆက္သြယ္ျဖတ္ေတာက္ဖို ့ေတာင္းဆိုၾကတဲ့ အဲမေတြကို မ်ားစြာ ပူေဇာ္ပသထားျပီး ေရစက္ျဖတ္ခ်င္တဲ့သူရဲ့ ဓါတ္ပံုကို ကပ္ထားတဲ့အရာေတြလည္း ျမင္ေတြ ့ နိုင္ပါတယ္။ လက္ေတြ ့က်က် ဆုေတာင္းျခင္းမလုပ္ရင္ မွားျပီး ရရိွတာေတြ ရွိတယ္လို ့ၾကားတယ္။ ရင္ထဲက စြဲစြဲျမဲျမဲေတာင္းဆိုၾကတဲ့သူေတြ ရွိတာေၾကာင့္ ( မေကာင္းတဲ့စိတ္နဲ ့ေရစက္ကို ျဖတ္ေတာက္ခ်င္တယ္ ) ထင္ရေသာ ဆုေတာင္းတာေတြက အဆင္ေျပမွာေသခ်ာပါတယ္။

ေနရာ: တိုခ်ိဂိခရိုင္ ၊ အာရွိခါဂျမိဳ့၊ ယာဟတေခ်ာ ၃၈၇
လမ္းေၾကာင္း : အာရွိခါဂျမဳ့ိ၊ ဆဲအိဂစြတ္ရိုဆမ္းဘတ္စ္ကား ( ယာဟတဂ်ဴးဂ်ိရို ) ဆင္းျပီး ၂ မိနစ္လမ္းေလွ်ာက္
အေသးစိတ္: http://www.city.ashikaga.tochigi.jp/site/ashikaga-kankou/i-kadota.html

၄။ ခိုးဘုရားေက်ာင္း ( ဆိုင္းတမခရိုင္ )

鴻神社
ကေလးမီးဖြားရလြယ္ကူျခင္းနွင့္ သားသမီးရတနာထြန္းကားျခင္းဆိုတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ရရွိတယ္လို ့ေျပာၾကတဲ့ ဘုရားေက်ာင္းျဖစ္ေပမယ့္ ကြဲကြာျခင္းနွင့္ ထိမ္းျမားျခင္းဆိုတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကို ေတာင္းဆိုနိုင္တဲ့ေနရာအျဖစ္လည္း လူသိမ်ားၾကပါတယ္။ ပူေဇာ္ပတဲ့ေျမေခြးနဲ ့ေျမေခြးသံုးေကာင္ အဲမေၾကာင့္ မေကာင္းတဲ့ လူသားဆက္ႏြယ္မႈနဲ ့မေကာင္းတဲ့ အေလ့အက်င့္ေတြကို ျဖတ္ေတာက္နိုင္တယ္။

ေနရာ: ဆိုင္းတမခရိုင္ ၊ ခိုးနိုစုျမဳ့ိ၊ မိုတိုမီယေခ်ာ ၁ - ၉ ခိုးဘုရားေက်ာင္းလိပ္စာ
လမ္းေၾကာင္: JR တာကစခိလိုင္း ( ခိုးနိုစုဘူတာ ေရွ ့ဂိတ္ေပါက္ ) မွ ၈ မိနစ္ လမ္းေလွ်ာက္
အေသးစိတ္ : http://www.koujinja.or.jp/


ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၅~၆လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္