( မ်ားစြာေသာ ေရေႏြးေငြ ့ေတြ ထြက္ေနတဲ့ ေရပူစမ္းေဒသ ) အိုအိတခရိုင္ဘတ္ပူေရပူစမ္းရဲ့ ေရေႏြးေငြ ့ရွုခင္း ၅ ခု လက္ေရြးစင္

( မ်ားစြာေသာ ေရေႏြးေငြ ့ေတြ ထြက္ေနတဲ့ ေရပူစမ္းေဒသ ) အိုအိတခရိုင္ဘတ္ပူေရပူစမ္းရဲ့ ေရေႏြးေငြ ့ရွုခင္း ၅ ခု လက္ေရြးစင္
တစ္ေန ့မွာ စိမ့္ထြက္ေရပမာဏ ၁၃၇၀၄၀ ကီလိုလီတာရွိျပီး ဒီအျပင္ ေရအရင္းအျမစ္အေရအတြက္ ၂၂၀၀ ေက်ာ္ရွိတယ္ဆိုေတာ့ စိမ့္ထြက္ေရပမာဏ၊ ေရအရင္းအျမစ္ နွစ္ခုလံုးက ဂ်ပန္မွာ နံပါတ္တစ္ရွိတဲ့ ဘတ္ပူေရပူစမ္းျဖစ္တယ္။ အဲဒီလိုေရပူစမ္းေနရာျဖစ္တဲ့ ဘတ္ပူေရပူစမ္းမွာက ျမိဳ့ထဲကို လမ္းေလွ်ာက္ၾကည့္ရင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာေနရာမွ ေရေႏြးေငြ ့ေတြ ထြက္ေနျပီး အဲဒီေပၚမွာ ေၾကာင္က ျငိမ္ျငိမ္သက္သက္ ေႏြးေထြးေနတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေနတဲ့ ရွုခင္းကို ၾကည့္ရွုခံစားနိုင္ပါတယ္။
ဒီတစ္ခါ အိုအိတခရိုင္မွာရွိတဲ့ ဘတ္ပူေရပူစမ္းရဲ့ ေရေႏြးေငြ ့ရွုခင္း ၅ ခုကို မိတ္ဆက္ေပးပါမယ္။

◎ဘတ္ပူေရပူစမ္းကို လာရင္ အရင္ဆံုး ငရဲလည္ပတ္ျခင္းသို ့
( ငရဲ ) ဆိုတာက ေျမျပင္ေအာက္ေျခ ၂၅၀ မီတာ မွ ၃၅၀ မီတာေလာက္မွ မွုတ္ထုက္ေနတဲ့ ေရေႏြေငြ ့နဲ ့ဓါတ္ေငြ ့ျဖစ္ျပီး စုစုေပါင္း ၇ ခုရွိတဲ့ ( ငရဲ ) ကို လည္ပတ္ျပီး ( ငရဲလည္ပတ္ျခင္း ) က ဘတ္ပူရဲ့ လူၾကိဳက္မ်ားတဲ့ ခရီးစဥ္ျဖစ္ေနပါတယ္။
ဒီတစ္ၾကိမ္ အဲဒီထဲမွာေတာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားတဲ့ ကိုေဗာ့အျပာေရာင္ရွိတဲ့ ငရဲ ( ငရဲပင္လယ္ ) ၊ ငရဲပင္လယ္နွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္ေနတဲ့ အနီေရာင္ရွိတဲ့ ( ငရဲ ေသြးေရကန္ ) ၊ အဲဒိုေခတ္မွ ဆက္လက္ရွိေနတဲ့ သမိုင္းေျခရာေတြရွိတဲ့ ( ေမ်ာဘန္းငရဲရဲ့ ေရေႏြးတဲအိမ္ ) ရဲ့ ရွုခင္းကို မိတ္ဆက္ပါမယ္။

ေရေႏြးေငြ ့ရွုခင္း ၁ ငရဲပင္လယ္

海地獄
ဒီ ကိုေဗာ့အျပာေရာင္ေရေႏြးမွ ဆူပြက္ေနတဲ့ ေရေႏြးေငြ ့ကို ၾကည့္ပါ!
လွပျပီး ေအာက္ေျခကို မသိနိုင္တဲ့ စြမ္းအားကို ခံစားနိုင္တဲ့ ရွုခင္းျဖစ္တယ္။

ေရပူစမ္းရဲ့ ပါဝင္ပစၥည္းျဖစ္တဲ့ သံဓါတ္ေတြ ေပ်ာ္ဝင္ေနျပီး ဒီလိုလွပတဲ့ အျပာေရာင္ကို ျဖစ္ေပၚလာေစပါတယ္။ ပန္းျခံထဲမွာ ေရပူစမ္းအပူခ်ိန္ကို သံုးျပီး စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကျပီး ၊ အေမဇုန္ေဒသဇစ္ျမစ္ျဖစ္တဲ့ ( အိုးနိဟာစု ) နဲ ့အပူပိုင္းဇုန္ ၾကာပန္းစတဲ့ ပန္းေတြလည္း တန္ဖိုးထားေပၚေပါက္လာပါတယ္။

ေနရာ :အိုအိတခရိုင္ ဘတ္ပူျမိဳ ့၊ အိုးအာဇ ခန္းနာဝ ၅၅၉ ဘန္းခ်ိ ၁
ေလ့လာခ်ိန္:၈း၀၀ မွ ၁၇း၀၀ ( တစ္နွစ္ပတ္လံုး ပိတ္ရက္မရွိ )
ဝင္ေၾကး:( လူၾကီး ) ၄၀၀ ယန္း၊ ( အထက္တန္းေက်ာင္းသား ) ၃၀၀ ယန္း၊ ( အလယ္တန္းေက်ာင္းသား ) ၂၅၀ ယန္း၊ ( မူလတန္းေက်ာင္းသား ) ၂၀၀ ယန္း။
အျခားအခေၾကးေငြအေသးစိတ္ :http://www.umijigoku.co.jp/ryoukin.htm
အင္တာနက္စာမ်က္နွာ : http://www.beppu-jigoku.com/umi/

ေရေႏြးေငြ ့ရွုခင္း ၂ ငရဲေသြးေရကန္

血池地獄
ငရဲပင္လယ္ကို ယွဥ္နိုင္တဲ့ ဆူပြက္ေနသလို အနီေရာင္ရွိတဲ့ ( ငရဲေသြးေရကန္ ) ။
血池地獄
သံဓါတ္နဲ ့ေၾကးနီဓါတ္ေတြ ပါဝင္တဲ့ အနီေရာင္ ရြံ ့ပူေတြ ထြက္ေနပါတယ္။
ေသြးေရကန္ရဲ့ ေရရင္းျမစ္မွ အဲဒီအတိုင္းစီးဆင္းေနတဲ့ ေသြးေရကန္ ေရေႏြးကိုလည္း ခံစားၾကည့္နိုင္ပါတယ္။

ေနရာ : အိုအိတခရိုင္ ၊ ဘတ္ပူျမိဳ့၊ နိုဒ ၇၇၈
ေလ့လာခ်ိန္:၈းစ၀ မွ ၁၇း၀၀ (တစ္နွစ္ပတ္လံုး ပိတ္ရက္မရွိ )
ဝင္ေၾကး:( လူၾကီး ) ၄၀၀ ယန္း၊ ( အထက္တန္းေက်ာင္းသား ) ၃၀၀ ယန္း၊ ( အလယ္တန္းေက်ာင္းသား ) ၂၅၀ ယန္း၊ ( မူလတန္းေက်ာင္းသား ) ၂၀၀ ယန္း။
အင္တာနက္စာမ်က္နွာ : http://www.chinoike.com/

ေရေႏြးေငြ ့ရွုခင္း ၃ ( ေမ်ာဘန္းငရဲရဲ့ ေရေႏြးတဲအိမ္ )

明礬地獄的湯華小屋
ဆာဖာအနံ ့ေတြ ရွိေနတဲ့ ေရေႏြးေငြ ့ၾကားမွာ ေပၚထြက္ေနတဲ့ စိတ္ခံစားမႈေတြ ျပည့္လွ်ံေနတဲ့ သက္ကယ္မိုး ေရေႏြးတဲအိမ္ျဖစ္တယ္။
ဒီေနရာက ေရေႏြးတဲအိမ္မွာ ေရြးထုတ္ထားတဲ့ ေက်ာက္ခ်ဥ္မွ ေရခ်ိဳးဆပ္ျပာစတာေတြမွာ အသံုးျပဳနိုင္တဲ့ ေရေႏြးဓါတ္ပစၥည္းေတြကို ထုတ္လုပ္ေပးပါတယ္။ ေမ်ာဘန္းငရဲမွာ အဲဒိုေခတ္မွ တည္ရွိခဲ့တဲ့ ေက်ာက္ခ်ဥ္ေရြးထုတ္မႈလုပ္တဲ့ ေရေႏြးဓါတ္ပစၥည္းတဲအိမ္ေလ့လာျခင္းနဲ ့ေျခေထာက္ေရေႏြးစိမ္ျခင္း၊ ငရဲေလ့လာျခင္းေတြကို ခံစားၾကည့္နိင္ပါတယ္။

ေနရာ:အိုအိတခရိုင္၊ ဘတ္ပူျမိဳ့၊ ဘန္းေခ်ာ ၃
ေလ့လာခ်ိန္: ၈း၃၀ မွ ၁၇း၃၀
ဝင္ေၾကး:၂၀၀ ယန္း
အင္တာနက္စာမ်က္နွာ : http://www.jigoku-prin.com/myoubanjigoku/

ငရဲလည္ပတ္ျခင္းျပီးေနာက္ ငရဲေရပူစမ္းအပူကို သံုးထားတဲ့ ဟင္းေတြ ျမည္းစမ္းၾကည့္ရေအာင္။

ေရေႏြးေငြ ့ရွုခင္း ၄ ငရဲေပါင္းျခင္းအလုပ္ရံု

地獄蒸工房
၉၈ ဒီဂရီ စင္ဒီဂရိတ္ရွိျပီး ၁၀၀ ရာခိုင္နွုန္းေျမအပူခ်ိန္စြမ္းအင္ရွိတဲ့ ေရပူစမ္းအပူေငြ ့ကို အသံုးျပဳျပီး အဲဒိုေခတ္ေလာက္မွ အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ ရိုးရာဟင္းခ်က္နည္း ( ငရဲေပါင္းျခင္း )။
地獄蒸工房
ငရဲေပါင္းျခင္းအလုပ္ရံုမွာ အေျခခံက်တဲ့ ၾကက္ဥမွ ပင္လယ္ထြက္ကုန္၊ အသားစတာေတြကို စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္ျပီး ေရေႏြေငြ ့အပူရွိန္ျဖင့္ ေပါင္းျပီး စားေသာက္တဲ့ အေတြ ့အၾကံဳကို လုပ္ၾကည့္နိုင္ပါတယ္
။ ေပါင္းထားတဲ့ စားစရာေတြက အရသာေကာင္းမြန္ျပီး ေရေႏြးေငြ ့ရဲ့ ဆားဓါတ္က စိမ့္ဝင္ျပီး အရသာရွိလာပါတယ္။ ေရပူစမ္းေရကို ေသာက္သံုးနိုင္တဲ့ ေရပူစမ္းေရနဲ ့ ေျခေထာက္စိမ္ေရပူလည္း ရွိတဲ့အတြက္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းနဲ ့အျပင္ မွ ေရပူစမ္းကို အရသာခံစားၾကည့္ပါ။ အသံုးအေဆာင္ဝင္ေရာက္သံုးစြဲခနဲ ့ ေျခေထာက္ပါင္းျခင္း ၊ ေျခေထာက္စိမ္ျခင္းက အခမဲ့ျဖစ္တယ္။

ေနရာ :ဘတ္ပူျမိဳ့၊ ဖူးရိုးဟြန္း ၅ ခူမိ ( အိဒဲယူေတာင္ေစာင္းတေလွ်ာက္ )
ဖြင့္ခ်ိန္:၉း၀၀ မွ ၂၁း၀၀ ( ငရဲေပါင္းအိုးရဲ့ ေနာက္ဆံုးလက္ခံခ်ိန္ ၂၀း၀၀ )
နားရက္:လစဥ္ တတိယေျမာက္ ဗုဒၶဟူးေန ့
အခေၾကးေငြ:ငရဲေပါင္းအိုး အသံုးျပဳခ ( ၃၀ အတြင္း ) ၅၁၀ ယန္း
( ※ငရဲေပါင္းအိုး ( အၾကီး ) အသံုးျပဳခ ( ၃၀ မိနစ္အတြင္း ) ၈၂၀ ယန္း )
အင္တာနက္စာမ်က္နွာ : http://www.gokuraku-jigoku-beppu.com/entries/jigokumushikobo-kannawa

ေရေႏြးေငြ ့ရွုခင္း ၅ ေရေႏြးေငြ ့ေမွ်ာ္စင္မွ ညရွုခင္း

湯けむり展望台的夜景
မီးထြန္းထားတဲ့ ညရွုခင္းက အရမ္းကို လွပျပီး ဘတ္ပူေရေႏြးေငြ ့ေမွ်ာ္စင္မွ ျမင္ရတဲ့ရွုခင္းျဖစ္တယ္။
ခမ္းနားတဲ့ စြတ္ရုမိေတာင္ထိပ္ကို ေနာက္ခံထားျပီး မ်ားစြာေသာေရပူစမ္းေတြမွ ေရေႏြးေငြ ့ေတြ ထြက္ေနတဲ့ ရွုခင္းက ေရပူစမ္းခရိုင္ ၾကိဳက္နွစ္သက္သူေတြကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ အိုအိတခရိုင္မွာသာျဖစ္တယ္။

ေနရာ : အိုအိတခရိုင္ ဘတ္ပူျမိဳ့ ၊ နိဒ ၈ ခူမိ
လမ္းေၾကာင္:JR ဘတ္ပူဘူတာ မွ ကားျဖင့္ ၂၀ မိနစ္ ၊ JR ဘတ္ပူဘူတာ ေရွ ့ေပါက္မွ ဘတ္စ္ကားျဖင့္ ၃၀ မိနစ္
ေလ့လာခ်ိန္: ဧျပီလ မွ ေအာက္တိုဘာလ ၈း၀၀ မွ ၂၂ း၀၀ ၊ နိုဝင္ဘာလ မွ မတ္လ ၈း၀၀ မွ ၂၁း၀၀
ဝင္ေၾကး:အခမဲ့
အင္တာနက္စာမ်က္နွာ ::https://www.visit-oita.jp/spots/detail/5718

အထက္ပါ ဘတ္ပူေရပူစမ္းရဲ့ ေရေႏြးေငြ ့ရွုခင္း လက္ေရြးစင္ ၅ ခုပါ။
ဘတ္ပူေရပူစမ္းရဲ့ ေရေႏြးေငြ ့မွာ လူေရာ စိတ္ေရာ ကုစားေပးမယ့္ ခရီးကို သြားၾကည့္ရေအာင္။


စာေၾကာင္း /အဲမိကိုအိခ်ိခဝ

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၇~၈လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္