ေခတ္မွီေသာ အရက္ဆိုင္ရွိေနေသာ တည္းခုိခန္းသည္ ယခုတြင္ အလြန္ေရပန္းစားေနပါသည္
တိုက်ိဳခရီးသြားမည္ဆိုပါက ဒီေနရာတြင္တည္းေစခ်င္ေသာေနရာ ၅ခု

ေခတ္မွီေသာ အရက္ဆိုင္ရွိေနေသာ တည္းခုိခန္းသည္ ယခုတြင္ အလြန္ေရပန္းစားေနပါသည္ <br>တိုက်ိဳခရီးသြားမည္ဆိုပါက ဒီေနရာတြင္တည္းေစခ်င္ေသာေနရာ ၅ခု
ခရီးသြားသည့္အခ်ိန္တြင္ အားလံုးသည္တည္းခိုမည့္ေနရာကို မည့္ကဲ့သို ့ၿပင္ဆင္ၾကပါသလဲ။ ေစ်းနွုန္း ၊ေနရာစေသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စံႏွုန္းမ်ားလည္းရွိသည္ဟု ထင္ေသာ္လည္းေစ်းသက္သာၿပီး အရက္ဆိုင္ ေနရာမ်ားလည္း လွပေသာ တည္းခုိခန္းေနရာမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ တည္းခိုခန္းမ်ား၏ဆြဲေဆာင္မွုမ်ားက မည္သို ့ပင္ဆိုေစကာမွု ထိုတန္ဖိုး။ တစ္ည ၂၀၀၀ မွ ၄၀၀၀ ယန္းေလာက္ၿဖင့္ တည္းခုိႏိုင္ပါသည္။ တည္းခုိခန္းပိုင္ရွင္မ်ား ဝန္ထမ္းမ်ား တည္းခုိသူအခ်င္းခ်င္း၏ ဆက္ဆံေရးကိုလည္း ၿမင္ႏိုင္သည္မွာ ထူးၿခားခ်က္တစ္ခု။ ဆက္လက္ၿပီး ယခုတစ္ေလာတြင္ အရက္ဆို္င္ဒီဇိုင္းမ်ားရွိေနေသာ တည္းခုိခန္းမ်ားသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ေနရာအသီးသီးတြင္ ေပၚေပါက္လာၿပီး လူၾကိဳက္မ်ားေသာ မဂၢဇင္း (ဆိုတိုခိုတို) တည္းခုိခန္းအတြက္ အထူးထုတ္မ်ားလည္း ရွိလာၿပီး လက္ရွိတြင္ အာရံုစိုက္လာၾကေသာေနရာၿဖစ္ပါသည္။

ယခုတစ္ၾကိမ္သည္ တိုက်ိဳခရီးသည္ ပိုမိုကာေပ်ာ္ရြင္ႏိုင္ေသာအရက္ဆိုင္ပံုစံစားေသာက္ဆိုင္မ်ား ၅ခုကို မိတ္ဆက္ေပးပါမည္။

Nui. HOSTEL & BAR LOUNGE (ခုရာမအဲ ဘူတာ)

ゲストハウス 東京 蔵前
ゲストハウス 東京 蔵前
ゲストハウス 東京 蔵前
တစ္ည ၂၈၀၀ ယန္းႏွင့္ သက္သာစြာတည္းခုိႏိုင္ေသာ အရက္ဆိုင္ၿဖင့္ လူၾကိဳက္မ်ားေသာတည္းခိုခန္းၿဖစ္ပါသည္။ အဲဒိုေခတ္မွ ဆက္တိုက္ရွိလာေသာ အရုပ္ဆိုင္မ်ားရွိေနေသာ ဂိုေထာင္မ်ားကို ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားက ၿပင္ဆင္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာဆိုင္္မ်ားမွ လက္ၿဖင့္လုပ္ထားေသာအရာမ်ားမွ ေႏြးေထြးမွုမ်ားကို ခံစားႏိုင္ပါသည္။
ゲストハウス 東京 蔵前
ゲストハウス 東京 蔵前
ဆိုင္၏ပထမထပ္တြင္ တည္းခုိသူမ်ားအၿပင္ တၿခားသူမ်ားပါအသံုးၿပဳႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားလည္းရွိပါသည္။ မနက္က ေန ့လည္အထိကေတာ့ ဖုတ္ၿပီးခါစေပါင္မုန္ ့ႏွင့္ ေကာ္ဖီ၊ ညေနေရာက္ပါက အရက္ႏွင့္ အရသာရွိေသာ အၿမည္းမ်ားကို သင့္ေတာ္သလိုအရသာခံစားနိုင္ေသာ Nui ၏ လူၾကိဳက္မ်ားေသာ လွ်ိဳဝွက္ခ်က္ၿဖစ္ပါသည္။

hanare(နိပိုရိဘူတာ)

ゲストハウス 東京 日暮里
ゲストハウス 東京 日暮里
ဂ်ပန္ကိုလာေရာက္ၾကေသာ ႏိုင္ငံၿခားသားမ်ားကလူၾကိဳက္မ်ားေသာ ၿမိဳ ့(တနိိခ်ဴး) တြင္ တည္ရွိေသာ hanare တြင္ အစားအေသာက္ကေတာ့ ေၿပာစရာမလို၊ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ လမ္းေလွ်ာက္ၿခင္း၊ ေရခ်ိဳးၿခင္းမ်ားမွ တည္းခိုၿခင္းအထိ လုပ္ႏိုင္ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ယဥ္ေက်းမွုကို အၿပည့္အဝခံစားႏိုင္ပါသည္။
ゲストハウス 東京 日暮里
ゲストハウス 東京 日暮里
ၿမိဳ ့တစ္ခုလံုးသည္ ဟိုတယ္ၿဖစ္ၿပီး တည္းခိုခန္းေနရာသည္ (သီးသန္ ့ရွိေနေသာ ) အေနအထား။ ဟိုတယ္ႏွင့္ သီးသန္ ့ေနရာတြင္ရွိေနေသာ ဧည့္ၾကိဳေနရာတြင္ လုပ္ေဆာင္စရာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ၿပီး ၿမိဳ ့၏ေၿမပံုႏွင့္ ေရခ်ိဳးခန္း လက္မွတ္ကို ရရွိပါမည္။ ေၿမပံုကိုၾကည့္ရင္း ေတာင္ၾကားၿမိဳ ့ကို လမ္းေလွ်ာက္ကာ ညဘက္သည္ ႏွစ္သက္ေသာေရခ်ိဳးခန္းကိုေရြးကာ ဝင္နိုင္သည္ဟုဆိုေသာ ေပ်ာ္စရာမ်ားလည္းရွိေနပါသည္။
ゲストハウス 東京 日暮里
ဝါးမ်ားၿဖင့္လုပ္ထားေသာ ေရႊမ်ားၿဖင့္လုပ္ထားေသာပစၥည္းမ်ားစေသာမ်ားစြာေသာ ရိုးရာလက္မွုအႏုပညာဆိုင္မ်ားလည္း မ်ားစြာရွိေနၿပီး အထပ္နိမ့္ အေဆာက္အဦးမ်ားကလည္း ဆက္တိုက္ရွိေနေသာ ေတာင္ၾကားတြင္ အထပ္ၿမင့္အေဆာက္အဦးမ်ားက အၿပည့္ရွိေနေသာ ၿမိဳ ့ႏွင့္မတူေသာ ဂ်ပန္၏ဆြဲေဆာင္မွုကို ၿဖစ္ေစပါသည္။

BOOK AND BED TOKYO ( အိခဲဘုခုေရာဘူတာ)

ゲストハウス 東京 池袋
(c) R-STORE 2015
ゲストハウス 東京 池袋
(c) R-STORE 2015
၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ၿပီး မ်ားစြာေသာမီဒီယာမ်ားတြင္လည္း ေရပန္းစားေနေသာ ဒီေနရာ။ (တည္းခုိႏိုင္ေသာ စာအုပ္ဆိုင္) သည္ အဓိကအခ်က္ၿဖစ္ၿပီး ဟိုတယ္ထဲတြင္ ၁၇၀၀ေသာ စာအုပ္မ်ားကတန္းစီၿပီးရွိေနပါသည္။ ခရီးသြားစာအုပ္မ်ားလည္း မ်ားစြာ၊ အရက္ေသာက္ၿခင္းအၿပင္ စာဖတ္ၿခင္းကို ပါ ၿပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ ခမ္းနားစြာ အခ်ိန္ကို ကုန္ဆံုးႏိုင္ပါသည္။
ゲストハウス 東京 池袋
(c) R-STORE 2015
ゲストハウス 東京 池袋
(c) R-STORE 2015
BOOK AND BED TOKYO တြင္ခံစားႏိုင္သည္မွာ စာအုပ္ကိုဖတ္ရင္း မသိလိုက္သည့္အေတာအတြင္းတြင္ အိပ္ေပ်ာ္သြားၿခင္း (အိပ္ခ်ိန္တစ္ခဏ) ကို ခံစားႏိုင္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို ့ေသာ္ ေပ်ာ္စရာေကာင္းေသာအခ်ိန္ကို ကုန္ဆံုးႏိုင္ေသာေနရာသည္ တၿခားတြင္မရွိပါ။ ဒီေနရာတြင္ တည္းခုိရင္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကို လည္ပတ္သြားလာသည့္ခံစားမွုမ်ိဳး ၿဖစ္လာပါလိမ္ ့မည္။

IRORI HOSTEL and KITCHEN (ဘခုေရာေယာ္ကိုယာမဘူတာ)

ゲストハウス 東京 馬喰横山
ゲストハウス 東京 馬喰横山
ဒီေနရာသည္ IRORI တြင္ တည္းခုိရံုသာမက ဂ်ပန္ေဒသအသီးသီးမွ ေရာက္လာေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ ငါး၊အရက္မ်ား၏ ထင္ရွားေသာပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္။ ခရီးသြားမ်ားက ထိုအစားအေသာက္မ်ားကို အတူတူဟင္းခ်က္စားၿခင္းၿဖင့္ မီးလင္းဖိုကိုအဓိကထားကာမ်ားစြာေသာ ဖလွယ္မွုမ်ားလည္း ၿဖစ္ေပၚလာပါသည္။ ထိုကဲ့သို ့ေသာ ေႏြးေထြးမွုမ်ားႏွင့္ ေတြ ့ဆံုေနေသာ ေနရာၿဖစ္ပါသည္။
ゲストハウス 東京 馬喰横山
ゲストハウス 東京 馬喰横山
သေဘာေကာင္းေသာဝန္ထမ္းက တိုက်ိဳသာမက နယ္မ်ားရွိ ေကာင္းမြန္ေသာေနရာမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးပါမည္။ ခရီးသြားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းဆက္သြယ္ေသာေနရာအေနၿဖင့္ တဖန္ အသစ္ေသာ ေနရာမ်ားကို ရွာေဖြ ့ႏိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစုစည္းရာေနရာၿဖစ္ေနပါသည္။

တိုက်ိဳ၏လယ္သမားအိမ္ေဟာင္းတည္းခိုခန္း toco. (အီရိတနိဘူတာ)

ゲストハウス 東京 入谷
ゲストハウス 東京 入谷
ゲストハウス 東京 入谷
တိုက်ိဳတြင္ေနရင္း တည္ၿငိ္မ္ေသာအေနအထားကို ခံစားခ်င္ပါက ဒီေနရာ။ အစိမ္းေရာင္မ်ားလွပေသာ ပန္းၿခံ၊ ေဆာက္လုပ္ၿပီး သက္တမ္း ၉၀ ခန္ ့ရွိေသာ လယ္သမားအိမ္အေဟာင္းကို ၿပင္ဆင္ၿပဳလုပ္ထားေသာ တည္းခိုခန္းသည္ တစ္ေနရာရာတြင္ လႊမ္းေမာဖြယ္ေကာင္းေသာ ခံစားခ်က္မ်ိဳးကို ခံစားရေစပါသည္။
ゲストハウス 東京 入谷
ゲストハウス 東京 入谷
ပင္မအိမ္ၿဖစ္ေသာ လယ္သမားအိမ္ေဟာင္းဆိုသည္မွာ သီးသန့္စံအိမ္ရွိေသာ တည္းခုိခန္းသည္ စာအုပ္ဖတ္ၿခင္း ၊ခရီးထြက္ရန္တိုင္ပင္ၿခင္းမ်ားစေသာ လြတ္လပ္ေသာအခ်ိန္မ်ားကို ကုန္ဆံုးႏိုင္ေသာ အနားယူေသာေနရာ။ ၁၉ နာရီမွ ဘားအခ်ိန္ေရာက္လာၿပီး ကမၻတစ္ဝွမ္းလံုးရွိ ခရီးသြားမ်ား ၊တိုက်ိဳၿမို ့ကိုလည္ပတ္သူမ်ား ၊ ေဒသခံမ်ားၿဖင့္ စကားေၿပာဆိုၿခင္းမ်ားရွိေနေသာ အခ်ိန္ကို ကုန္ဆံုးႏိုင္ပါသည္။

မည္သည့္တည္းခိုခန္းမဆို ခရီးသြားသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ၿဖစ္ေနေလာက္ေသာ အရက္ဆိုင္္မ်ားကလည္း အလြန္လွပသည္။
တိိုက်ိဳကို လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားကေတာ့ ဆက္ဆက္ယခုတစ္ၾကိမ္မိတ္ဆက္ေပးေသာ တည္းခုိခန္းတြင္ တည္းၾကည့္ေစခ်င္ပါသည္။

<တည္းခိုခန္းတြင္ တည္းကာ ၾကည့္ေစခ်င္ေသာ တိုကိ်ဳရွုခင္းမ်ား>


ဟမရိဂယူးအြန္းရွိ ပန္းၿခံ

IRORI HOSTEL and KITCHEN ၏ အနီးဆံုးဘူတာ၊ ဘဂုေရာေယာ္ကိုယာမဘူတာမွ ရထားၿဖင့္ ပ်မ္းမွ် ၂၂ မိနစ္။ ၿမိဳ့လယ္တြင္ ရွိေသာ္လည္း တည္ၿငိမ္ေသာအေနအထားကို ခံစားႏိုင္ေသာေနရာၿဖစ္ပါသည္။ ကီမိုႏိုပံုစံမ်ားဝတ္ထားေသာ သူမ်ားက လမ္းေလွ်ာက္ေနၾကၿပီး ေရေႏြးၾကမ္းမ်ားကို ေသာက္သံုးႏိုင္ၿခင္းက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ဆြဲေဆာင္မွုၿဖစ္ပါသည္။

တိုက်ိိဳစကို္င္းထရီး

Nui. Hostel & BAR LOUNGE ၏ အနီးဆံုးဘူတာၿဖစ္ၿပီး ခုရာမအဲဘူတာမွ ရထားၿဖင့္ ပ်မ္းမွ် ၁၅ မိနစ္။ တိုက်ိဳကိုလာေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္ခြင့္ရွိပါက ဆက္ဆက္ ရွုခင္းၾကည့္ေသာေနရာမွ ေငးေမာၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

အဆခုမဘုရားေက်ာင္း

တိုက်ိဳ၏ လယ္သမားအိမ္ေဟာင္းတည္ခုိခန္း toco.၏ အနီးဆံုးဘူတာ၊ နယူးတနိဘူတာမွ ရထားၿဖင့္ ပ်မ္းမွ် ၁၅ မိနစ္။ ဂ်ပန္ကိုလာေရာက္လည္ပတ္ၾကေသာသူမ်ားၿဖင့္ ဆူညံေနေသာ လူၾကိဳက္မ်ားေသာ ေနရာၿဖစ္ပါသည္။ ခမိနာရိမြန္းမွ ဟိုးဆိုးမြန္းအထိ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ လမ္းတြင္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္မ်ား၊ ဂ်ပန္ရိုးရာမုန္ ့ဆိုင္မ်ားကိုလည္း ခံစားႏိုင္ပါသည္။

ေရာခုဂိပန္းၿခံ

Hanare၏ အနီးဆံုးဘူတာ၊ နိိပိုရိဘူတာႏွင့္ BOOK AND BED TOKYO ၏ အနီးဆံုးဘုူတာ၊ အီခဲဘုခုေရာဘူတာမွ ရထားၿဖင့္ ပ်မ္းမွ် ၁၇ မိနစ္။ ၿမိဳ ့ထဲႏွင့္ မဆိုင္ဘဲ ေပါမ်ားေသာ သဘာဝမ်ားရွိေနေသာ ပန္းၿခံၿဖစ္ပါသည္။ ေႏြဦးတြင္ ဆာကူရာသည္ အထူးသၿဖင့္ လွပၿပီး အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္တြင္ မီးမ်ားလည္းထြန္းညွိုပါသည္။

အုအဲေနာ့အြန္းဆိုးပန္းၿခံ

Hanare ၏အနီးဆံုးဘူတာ၊ နီပိုရိဘူတာမွ ရထားၿဖင့္ပ်မ္းမွ် ၅ မိနစ္။ ဧရိယာအတြင္းတြင္ ရုကၡေဗဒၿပတိုက္၊ အႏုပညာၿပတိုက္မ်ား စေသာ ယဥ္ေက်းမွုႏွင့္ဆိုင္ေသာအရာမ်ားလည္း ရွိၿပီး ယဥ္ေက်းမွုအဆင့္အတန္းၿမင့္မားမွုကို ခံစားႏိုင္ပါသည္။ ေႏြဦးတြင္ ဆာကူရာ၊ ေႏြရာသီတြင္ ရန္း၊ ေဆာင္းဦးတြင္ မိုမိဂ်ိ၊ ေဆာင္းတြင္ ေဆာင္းပန္းမ်ား၊ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ရာသီေလးခုကို ခံစားႏိုင္ေသာေ နရာၿဖစ္ပါသည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၇~၈လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္