လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ဟာ ဘာလုပ္တဲ့ေနရာလဲ ? ခါနာဇာဝ ( ဟိဂရွိ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ျမိဳ့ ) ရဲ့ ထူျခားတဲ့ ကမာၻေလးဆိုတာ ?

လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ဟာ ဘာလုပ္တဲ့ေနရာလဲ ? ခါနာဇာဝ ( ဟိဂရွိ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ျမိဳ့ ) ရဲ့ ထူျခားတဲ့ ကမာၻေလးဆိုတာ ?
အဲဒိုေခတ္မွ သမိုင္းေၾကာင္းေတြ နက္နက္ရွိဳင္းရွိဳင္းက်န္ရွိေနတဲ့ ခါနာဇာဝျမိဳ့ေလးျဖစ္တယ္။ ခါနာဇာဝရဲတိုက္ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ရဲတိုက္ျမိဳ့လမ္းေလးက သာယာဝေျပာျပီး စစ္ေဘးဒဏ္ နဲ ့ငလွ်င္ေဘးဒဏ္ေတြ မခံရဘဲ လက္ရွိေခတ္မွာလည္း အဲဒီသြင္ျပင္အတိုင္းက်န္ရွိေနပါတယ္။ ဆာမူရိုင္းလမ္း၊ ဘုရားေက်ာင္းလမ္း၊ ကုန္သည္လမ္း စတဲ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ရဲတိုက္လမ္းကို လမ္းေလွ်ာက္ရတာေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ ခါနာဇာဝျဖစ္တယ္။ဒီတစ္ႀကိမ္မွာေတာ့ခနဇဝၿမိဳ႕ေလးထဲမွာ လုူႀကိဳက္မ်ားတဲ့ ဟိဂရွိ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ေလးအေၾကာင္း ၾကည့္ၾကည့္ရေအာင္

ဟိဂရွိလက္ဖက္ရည္ဆိုင္လမ္းကို လမ္းေလွ်ာက္ရင္ သတိထားမိတဲ့ ထူးျခားခ်က္က ?

ひがし茶屋街
ဟိဂရွိလက္ဖက္ရည္ဆိုင္လမ္းကို လမ္းေလွ်ာက္ရင္ သစ္သားစိတ္တန္းျပတင္းေပါက္အေဆာက္အဦးေတြ တန္းစီရွိေနတာကို သတိျပဳမိပါမယ္။ ဒီဟာက ( ခိမူစုခို ) လို ့ေခၚတဲ့ ဟိဂရွိလက္ဖက္ရည္ဆိုင္လမ္းမွာသာ ရွိတဲ့ ထူးျခားတဲ့ အိမ္တည္ေဆာက္ပံုျဖစ္ျပီး အတြင္းမွ အျပင္ကို ေကာင္းေကာင္းျမင္ရေပမယ့္ အျပင္မွ အတြင္းကို ျမင္နိုင္ဖို ့ခက္တဲ့ တည္ေဆာက္ပံုျဖစ္ပါတယ္။

အျမင္လွပရံုတင္မကပါဘူး ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္မႈကို ထိန္းသိမ္းတဲ့ အလုပ္သေဘာအရလည္း ေကာင္းမြန္တဲ့ ခိမူစုခိုျဖစ္တယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး အျပင္မွ သိပ္မျမင္ရတဲ့ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ထဲမွာ ဘယ္ လိုမ်ိဳးလုပ္ကိုင္ေနၾကပါလိမ့္ေနာ္။

အျမင္လွပရံုတင္မကပါဘူး ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္မႈကို ထိန္းသိမ္းတဲ့ အလုပ္သေဘာအရလည္း ေကာင္းမြန္တဲ့ ခိမူစုခိုျဖစ္တယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး အျပင္မွ သိပ္မျမင္ရတဲ့ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ထဲမွာ ဘယ္ လိုမ်ိဳးလုပ္ကိုင္ေနၾကပါလိမ့္ေနာ္။

ひがし茶屋街
လက္ရွိေခတ္က လက္ဖက္ရည္ဆိုင္အတြင္းပိုင္းကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ျပီး စာသားအတိုင္း လက္ဖက္ရည္ ေသာက္သံုးနိုင္တဲ့ ( ရိုးရာလက္ဖက္ရည္ဆိုင္ ) အျဖစ္ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ေနရာေတြ မ်ားေပမယ့္ အဲဒိုေခတ္မွာက အကမယ္ေတြက ဧည့္သည္ေတြကုိ ဧည့္ခံျပဳစုေပးတဲ့ေနရာအျဖစ္ အသံုးျပဳၾကပါတယ္။ ဆာမူရိုင္းေတြ ဝင္ေရာက္ခြင့္ကို တားျမစ္ထားျပီး ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝတဲ့ ကုန္သည္ေတြနဲ ့ျမဳိ့တြင္းလူကံုထံေတြ ညတိုင္း စုရံုးျပီး စားေသာက္ပြဲေတြ က်င္းပျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေငြေခ်ျခင္းက အားလံုး ( ေနာက္ရက္ေပးေခ်ျခင္း ) ျဖစ္တယ္။ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္နဲ့ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြနွင့္ ယံုၾကည္ပတ္သက္မႈမရွိ၊မိတ္ဆက္ေပးသူမရွိဘဲ လာေရာက္သူကို ခြင့္မျပဳတဲ့ လူၾကီးေတြ ေတြ ့ဆံုေပ်ာ္ပါးရာေနရာျဖစ္တယ္။

အမ်ိဳးသားေတြက လက္ဖက္ရည္ဆိုင္သြားဖို ့အတြက္ ကိုယ္တိုင္ေလ့က်င့္မႈေတြ ျပဳလုပ္တယ္။

ひがし茶屋街
လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာ ကခုန္ဖို ့က ဧည့္သည္ဘက္မွာလည္း အနုပညာနွင့္ ထိဆက္တဲ့ အသိပညာ ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ကိုယ္ခံစြမ္းအားေတြကို သိရွိထားရပါမယ္။ အဲဒီအတြက္ အမ်ိဳးသားေတြက ကိုယ္တိုင္ေလ့က်င့္မႈေတြ ျပဳလုပ္ျပီး အနုပညာက်ြမ္းက်င္ေအာင္လုပ္ျပီးလက္ဖက္ရည္ဆိုင္ရဲ့ စတိုင္က်တဲ့ ေနရာကို ဝင္ေရာက္ၾကပါတယ္။ ေသခ်ာတာေတာ့ အကမယ္ေတြက ဧည့္သည္ေတြရဲ့ စိတ္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္မယ့္ ၾကြယ္ဝတဲ့ အသိပညာေတြနဲ ့ယဥ္ေက်းမႈေတြကို သင္ယူျပီး ကိုယ့္ကိုကိုယ္ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး လက္ဖက္ရည္ဆိုင္သြားဖို ့က ( စတိုင္က်ျခင္း ) ကုိအေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္တဲ့ အကမယ္ေတြနဲ ့အမ်ိဳးသားေတြေၾကာင့္ တည္ေဆာက္လာခဲ့တဲ့ ထူးျခားတဲ့ကမာၻေလးျဖစ္တယ္။

အဲဒီေခတ္ခါတုန္းက ပံုစံအတိုင္းက်န္ရွိေနတဲ့ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္က တစ္နိုင္ငံလံုးမွာ ( ရွိမ ) ဘဲရွိပါတယ္။

志摩
လက္ရည္ဆိုင္ရဲ့ ယဥ္ေက်းမႈကို ထိေတြ ့ခံစားနိုင္ဖို ့က နိုင္ငံအဖိုးတန္အေမြအနွစ္ျဖစ္တဲ့ ( ရွိမ ) ကို ေလ့လာၾကည့္ဖို ့အၾကံေပးပါတယ္။ ရွိမက ဟိဂရွိလက္ဖက္ရည္ဆုိင္လမ္း ျဖစ္တည္လာတဲ့ ၁၈၂၀ ခုနွစ္မွာ ေဆာက္လုပ္ခဲ့တဲ့ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္အေဆာက္အဦးျဖစ္ျပီး အနုစိတ္တဲ့ ပံုစံဒီဇိုင္းရွိတဲ့ အတြင္းပန္းျခံနဲွ ့ထိုင္တီးဗံု နဲ ့ မီးအိမ္ေတြ အလွဆင္ထားတဲ့ ထိုင္စရာက အဲဒီေခတ္ခါတုန္းက ခံစားမႈသြင္ျပင္အတိုင္းကြက္တိျဖစ္ပါတယ္။
志摩
အခုေတာင္ သံုးၾကိဳးတပ္တူရိယာရဲ့ အသံကို ၾကားေနရသလို အခန္းမွာ ရင္သပ္ရွုေမာဖြယ္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ယဥ္ေက်းမႈကို ေတြးေတာျမင္ေယာင္ၾကည့္ရေအာင္ေနာ္။
志摩
▲ရွိမ မွာ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာ လက္ဖက္စမ္းလက္ဖက္ရည္နဲ ့အခ်ိဳမုန္ ့က ၇၀၀ ယန္းျဖင့္ စားနိုင္ပါတယ္။
【ေနရာ 】အိရွိဂါဝခရိုင္ ခါနာဇာဝျမိဳ့ ဟိဂရွိယာမ ၁ ေခ်ာမဲ ၁၃ - ၂၁
【ဝင္ေၾကး 】လူၾကီး ၅၀၀ ယန္း၊ မူလတန္း အလယ္တန္းေက်ာင္းသား ၃၀၀ ယန္း
【အလုပ္ခ်ိန္】၉း၀၀ မွ ၁၈း၀၀
【ပိတ္ရက္ 】မရွိ
【ဝက္ဆိုဒ္】http://www.ochaya-shima.com/
ကီမိုနိုဝတ္ဆင္ျပီး လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းနဲ ့ ရိုးရာလက္ဖက္ရည္ဆိုင္လည္ပတ္ျခင္း နဲ ့ ရိုးရာပစၥည္းေတြ ေလွ်ာက္ရွာျခင္း စတဲ့ အျခားၾကည့္စရာေနရာေတြ မ်ားစြာရွိတဲ့ ဟိဂရွိလက္ဖက္ရည္ဆိုင္လမ္းျဖစ္တယ္။ နွစ္ေပါင္း ၂၀၀ ရွိတဲ့ သမိုင္းေၾကာင္းက ရင္သပ္ရွုေမာနိုင္ေလာက္တဲ့ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ယဥ္ေက်းမႈကို စိတ္ၾကိဳက္ၾကည့္ရွုခံစားၾကည့္ပါေနာ္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္