ေလထဲမွာ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ၾကမယ္ ! သဘာဝအလွတရားကို ၾကည့္ရမယ့္ ( ရွုခင္း ေကာင္းကင္ၾကိဳးလိုင္း ) ၅ ခု လက္ေရြးစင္

ေလထဲမွာ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ၾကမယ္ ! သဘာဝအလွတရားကို ၾကည့္ရမယ့္ ( ရွုခင္း ေကာင္းကင္ၾကိဳးလိုင္း ) ၅ ခု လက္ေရြးစင္
ေတာေတာင္ေတြက မိုမိဂ်ိေတြျဖင့္ လွလွပပေရာင္ခ်ယ္ထားတဲ့ ရာသီဥတုျဖစ္တယ္။ ေတာင္တက္ရင္း ေတာင္တက္လမ္းရဲ့ ရွုခင္းကို ခံစားရတာေကာင္းေပမယ့္ ေလေပၚမွ ၾကီးမားတဲ့ ပန္နိုရားမားရွုခင္းကို ငံု ့ၾကည့္ရတာလည္း စည္းစိမ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ အျမင့္က ျမင့္မားခက္ခဲတဲ့ ေတာင္ျဖစ္ေပမယ့္ ေအးေအးေဆးေဆး သက္သက္သာသာ ေတာင္ထိပ္ထိ သယ္ေဆာင္ေပးတဲ့ ေကာင္းကင္ၾကိဳးလိုင္းျဖင့္ ရွုခင္းေလထုထဲမွာ လမ္းေလွ်ာက္ရတာကို ခံစားေပ်ာ္ရႊင္ၾကည့္ၾကမလား?

ဒီတစ္ၾကိမ္က အဲဒီလို ရွုခင္းေကာင္းကင္ၾကိဳးလိုင္းကို ၅ ခု ေရြးခ်ယ္တင္ျပပါမယ္။

၁ ။ ( ခါမဂေတာင္ထိပ္ ေကာင္းကင္ၾကိဳးလိုင္း ( နာဂါနို ) ) အျမင့္က ဂ်ပန္မွာ နံပါတ္တစ္ျဖစ္တဲ့ ဘူတာထိ ၾကီးမားတဲ့အကြာအေဝးရွိတဲ့ ေလထုမွာ လမ္းေလွ်ာက္မယ္

駒ケ岳ロープウェイ
ရွီရဘိဟဲအိဘူတာမွ ဂ်ပန္နံပါတ္တစ္ အျမင့္ရွိတဲ့ ဘူတာ ရဲ့ ဆမ္းေဂ်ာဂ်ိခိဘူတာထိကို ဆက္သြယ္ထားတဲ့ ( ခါမဂေတာင္ထိပ္ေကာင္းကင္ၾကိဳးလိုင္း ) ျဖစ္တယ္။ ဖူဂ်ီေတာင္ကို အစျပဳျပီး ေတာင္ဘက္ အက္စ္ေတာင္တန္း ၊ မီတာခဲေတာင္ ၊ နိုရီခူရေတာင္ ၊ ေျမာက္ဘက္အက္စ္ေတာင္တန္းေတြကို လွမ္းျမင္နိုင္တဲ့ ၇ မိနစ္ ၃၀ စကၠန္ ့ၾကာ ေလထဲမွာ လမ္းေလွ်ာက္ခံစားၾကည့္နိုင္ပါတယ္။

駒ケ岳ロープウェイ

ဆမ္းေဂ်ာဂ်ိခိဘူတာရဲ့ ပလက္ေဖာင္းကို ထြက္လိုက္ရင္ မ်က္စိေရွ ့မွာ ဆမ္းေဂ်ာဂ်ိခိ ေကြးေကာက္ေနတဲ့ ရွုခင္းက ေစာင့္ၾကိဳေနပါတယ္။ ဘူတာရဲ့ အျမင့္တင္မကပါဘူး ဘူတာၾကားက အျမင့္ကြာျခားမႈလည္း ဂ်ပန္အျမင့္ဆံုး အကြာအေဝးရွိတဲ့ ေကာင္းကင္ၾကိဳးလိုင္းျဖစ္ျပီး အလယ္ပိုင္းအက္စ္ေတာင္တန္းသဘာဝအလွတရားကို အျပည့္ခံစားၾကမယ္

【ေနရာ 】နာဂါနိုခရိုင္၊ ခါမဂျမိဳ့၊ အာခိုး ၇၅၉ - ၄၈၉
【ဝင္ေၾကး 】 လူၾကီး ( အသြားအျပန္ ) ၂၂၆၀ ယန္း ၊ ကေလး ( အသြားအျပန္ ) ၁၁၃၀ ယန္း
【အလုပ္ခ်ိန္ 】၉း၀၀ မွ ၁၆း၀၀ ( နိုဝင္ဘာလအစ မွ နိုဝင္ဘာလကုန္ ) ※ရာသီဥတုအရ ေျပာင္းလဲမႈရွိလို ့ HP မွာ အတည္ျပဳပါ။
【ပိတ္ရက္ 】 မရွိ ※ စစ္ေဆးခ်ိန္ ပိတ္သည္။
【ဝက္ဆိုဒ္ 】https://www.chuo-alps.com/

၂ ။ ( အာမနိုဟရွိတာတဲ ေကဘယ္ကား ( ကိ်ဳတို ) ) အတတ္က ေကဘယ္ကား၊ အဆင္းက ဓါတ္ေလွကားျဖင့္ ဂ်ပန္ အၾကီးဆံုးရွုခင္း နံပါတ္ ၃ ကို ခံစားေပ်ာ္ရွြင္မယ္။

天橋立ケーブルカー
က်ိဳတိုဖု မီယဇုျမိဳ့ ရဲ့ ဖူနာဂဘူတာ မွ ခါစမာစြတ္ဘူတာၾကားကို ဆက္သြယ္ထားတဲ့ အာမနိုဟရွိတာတဲ ေကဘယ္ကားျဖစ္တယ္။ ေကဘယ္ကားျဖင့္ ေနာက္ဆံုးမွတ္တိုင္ ခါစမာစြတ္ဘူတာထိ တက္္ျပီး ခါစမာစြတ္ပန္းျခံမွာ မတနိုဇိုးခိ ကို လုပ္ၾကည့္ၾကမယ္။

天橋立ケーブルカー

အာမနိုဟရွိတာတဲက ေကာင္းကင္ကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးတဲ့ တံတားလိုမ်ိဳးျမင္ေတြ ့နိုင္တဲ့ ဆန္းျပားတဲ့ရွုခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။

天橋立ケーブルカー

ခါစမာစြတ္ဘူတာမွ ဖူနာဂဘူတာထိ အဆင္းက ေကဘယ္ကားနွင့္ ယွဥ္ေနတဲ့ ဓါတ္ေလွကားကို စီးေစခ်င္တယ္။ မ်က္စိေအာက္မွာ က်ယ္ျပန္ ့တဲ့ ဂ်ပန္အၾကီးဆံုးရွုခင္း နံပါတ္ ၃ ျဖစ္တဲ့ အာမနိုဟရွိတာတဲရဲ့ ရွုခင္းက တကယ့္ကို လွပတဲ့ ရွုခင္းျဖစ္တယ္။

【ေနရာ 】က်ိဳတိုဖု ၊ မိယဇုျမိဳ့၊ အိုဂခိ ၇၅
【အခေၾကးေငြ 】လူၾကီး ( အသြားအျပန္ ) ၆၆၀ ယန္း ၊ ကေလး (အသြားအျပန္ ) ၃၃၀ ယန္း
【အလုပ္အခ်ိန္ 】၈း၀၀ မွ ၁၇ း ၃၀ ( ေအာက္တိုဘာလ ) ※ရာသီဥတုအရ ေျပာင္းလဲမႈရွိလို ့ HP မွာ အတည္ျပဳပါ။
【ပိတ္ရက္ 】・အာမနိုဟရွိတာတဲေကဘယ္ကား ပိတ္ရက္မရွိ ※ စစ္ေဆးခ်ိန္ ပိတ္သည္။
( အာမနိုဟရွိတာတဲ ဓါတ္ေလွကား ဒီဇင္ဘာလ ၁ရက္မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္ထိ ပိတ္သည္။
【(ဝက္ဆိုဒ္ 】http://www.amano-hashidate.com/043footwork.html

၃ ။ ( ဂိုဇိုင္းေရွာ ေကာင္းကင္ၾကိဳးလိုင္း ( မီအဲ ) ) သံုးထပ္မိုမိဂ်ိနဲ ့ ပံုစံဆန္းေက်ာက္ေဆာင္ရဲ့ ေပါင္းစည္းမႈ

御在所
ကားေပၚမွ ၾကည့္ရွုရတဲ့ အေရာင္ေသြးၾကြယ္ဝတဲ့ မိုမိဂ်ိနဲ ့မ်က္စိေအာက္မွာ ထိုးထြက္ေနတဲ့ ထူးျခားတဲ့ ၾကီးမားတဲ့ေက်ာက္ေဆာင္၊ ပံုစံဆန္းေက်ာက္ေဆာင္ကို ၾကည့္ရွုရမယ့္ ဂိုဇိုင္းေရွာေကာင္းကင္ၾကိဳးလိုင္းျဖစ္တယ္။ ဂိုဇို္င္းေရွာေတာင္ထိပ္က မိုမိဂ်ိက ေအာက္တိုဘာလဘယ္ေလာက္မွာ ေတာင္ထိပ္မွ စတင္ျပီး တစ္လၾကာ ေတာင္ေျခထိ ဆင္းသက္လာပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ေအာက္တိုဘာလလယ္ မွ နိုဝင္ဘာလကုန္ထိ လည္ပတ္ခ်ိန္အလိုက္ ေတာင္ေပၚ၊ ေတာင္လယ္၊ ေရပူစမ္းျမိဳ့ဧရိယာေတြမွာ ေလွကားလိုမ်ိဳးမိုမိဂ်ိေတြ ေပၚထြက္လာပါ
御在所
▲စြမ္းအင္ေနရာအျဖစ္နာမည္ၾကီးတဲ့ ( ဂ်ိဇိုးေက်ာက္ေဆာင္ ) ။ အျခားမွာလည္း ဂိုဇိုင္းေရွာေတာင္ထိပ္မွာ ထူးျခားတဲ့ ပံုစံဆန္းေက်ာက္ေဆာင္ေတြ မ်ားစြာရွိတယ္။
ေတာင္ထိပ္မွာ ၾကည့္ရွုရာေေနရာ ေမွ်ာ္စင္ခ်ည္းဘဲ ၅ ေနရာရွိျပီး အျမင့္ ၁၂၁၂ မီတာ မွ ၾကည့္ရွုနိုင္တဲ့ ခမ္းနားတဲ့ ရွုခင္းကို စိတ္ၾကိဳက္ ခံစားနိုင္ပါတယ္။

【ေနရာ 】မိအဲခရိုင္ မိအဲျမိဳ့နယ္၊ ခိုမိုနိုေခ်ာ ၊ ယူးနိုယာမေရပူစမ္း
【အခေၾကးေငြ 】လူၾကီး ( အသြားအျပန္ ) ၂၁၆၀ ယန္း ၊ ကေလး ( အသြားအျပန္ ) ၁၀၈၀ ယန္း
【အလုပ္ခ်ိန္ 】ဧျပီလ ၁ရက္ေန ့မွ နိုဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန ့ ၉း၀၀ မွ ၁၇း၂၀ ( အဆင္းေနာက္ဆံုး )
 ※ရာသီဥတုအရ ေျပာင္းလဲမႈရွိလို ့HP မွာ အတည္ျပဳပါ။ 【ပိတ္ရက္ 】မရွိ ※ စစ္ေဆးခ်ိန္ ပိတ္သည္။
【ဝက္ဆိုဒ္ 】http://www.gozaisho.co.jp/

၄ ။ ( အြန္းဇမ္း ေကာင္းကင္ၾကိဳးလိုင္း ( နာဂါစခိ ) ) သႏာၱေက်ာက္တန္းလိုမ်ိဳး ဆန္းျပားတဲ့ မိုမိဂ်ိနဲ ့ေပြ ့ပိုက္ထားတဲ့ ၃ မိနစ္

雲仙ロープウェイ
နိုင္ငံရဲ့ သဘာဝကေပးတဲ့ လက္ေဆာင္အျဖစ္သတ္မွတ္ထားျပီး နွစ္စဥ္ တီဗြီအစီအစဥ္မွာလည္း ထုတ္လႊင့္ျပသရေလာက္ေအာင္ မ်ားစြာေသာ ၾကိဳက္နွစ္သက္မႈေတြ ရရွိထားတဲ့ ေမ်ာခန္းေတာင္ထိပ္က မိုမိဂ်ိျဖစ္တယ္။ အဲဒီေလာက္ေတာင္ လွပတဲ့ မိုမိဂ်ိကို မ်က္စိေအာက္မွာ နိတတိုးဂဲဘူတာ မွ ေမ်ာခန္းတာခဲဘူတာ ၾကားမွာ ၃ မိနစ္ခန္ ့ရွုခင္းကို ေလထဲလမ္းေလွ်ာက္ျပီး ၾကည့္မယ္။
雲仙ロープウェイ
▲ေျခနင္းခံုနားထိလည္း ျမင္ရနိုင္တဲ့ က်ယ္ဝန္းတဲ့ ျပတင္းေပါက္ရွိတဲ့ ကားက အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအျပည့္ပါဘဲ။
အစိမ္းေရာင္သစ္ရြက္ေတြၾကားမွာ အစုလိုက္ ေရာယွက္ပြင့္ေနတဲ့ မိုမိဂ်ိသစ္ပင္ေတြက ပင္လယ္ထဲမွာ ရွင္သန္ေနတဲ့ သႏာၱေက်ာက္တန္းေတြလိုပါဘဲ။ ဆန္းျပားတဲ့ ေမ်ာခန္းေတာင္ထိပ္က မိုမိဂ်ိက ေအာက္တိုဘာလကုန္မွ နိုဝင္ဘာလအစထိ ၾကည့္ခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။

【ေနရာ 】နာဂါစခိခရိုင္ ၊ အြန္းဇမ္းျမိဳ့၊ ခိုဟာမေခ်ာ ၊ အြန္းဇမ္း ၅၅၁
【အခေၾကးေငြ 】လူၾကီး ( အသြားအျပန္ ) ၁၂၆၀ ယန္း၊ ကေလး ( အသြားအျပန္ ) ၆၃၀ ယန္း
【အလုပ္ခ်ိန္ 】・ေႏြရာသီ ( ဧျပီလ ၁ရက္ မွ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ ) ၈း၃၁ မွ ၁၇း၂၃ ( အတတ္ေနာက္ဆံုးခ်ိန္ ၁၇း၀၃ )
ေဆာင္းရာသီ( နိုဝင္ဘာလ ၁ရက္ မွ မတ္လ ၃၁ ရက္ ) ၈း၃၁ မွ ၁၇း၁၁ ( အတတ္ ေနာက္ဆံုးခ်ိန္ ၁၆း၅၁ )
【ပိတ္ရက္ 】မရွိ ※ စစ္ေဆးခ်ိန္ ပိတ္သည္။
【ဝက္ဆိုဒ္ 】http://unzen-ropeway.com/

၅ ။ ( ခန္းခလွ်ိဳေျမာင္ ေကာင္းကင္ၾကိဳးလိုင္း ( ခါဂါဝ ) ) သီးျခားကၽြန္းမွာ ခံစားနိုင္မယ့္ ဂ်ပန္အၾကီးဆံုးလွ်ိဳေျမာင္ ၃ ခု အလွနွင့္ ပံုသ႑ာန္ဆန္းေက်ာက္ေဆာင္မ်ား

寒霞渓ロープウェイ
ခါဂါဝခရိုင္ရဲ့ တာကမာစြတ္ဆိပ္ကမ္းမွ ကူးတို ့ေလွျဖင့္ တစ္နာရီၾကာစီးရတဲ့ သီးျခားကၽြန္း ( အာဇုကၽြန္း ) ျဖစ္တယ္။ အဲဒီအာဇုကၽြန္းက ဂုဏ္ယူဝင့္ၾကြားရတဲ့ နာမည္ၾကီး ခန္းခလွ်ိဳေျမာင္က ဂ်ပန္အၾကီးဆံုးလွ်ိဳေျမာင္ ၃ ခု အလွမွာ ေရြးခ်ယ္ခံရေအာင္ လွပပါတယ္။ ခိုးအြန္းဘူတာ မွ ေတာင္ထိပ္ထိ ၅ မိနစ္ၾကာပါတယ္။ ထြက္ေပၚေနတဲ့ ပံုသ႑ာန္ဆန္းေက်ာက္ေဆာင္ေတြကုိ အနီးကပ္ခံစားၾကည့္ရွုရင္ နက္ရွိဳင္းတဲ့ လွ်ိဳေျမာင္ကို ျဖတ္သန္းသြားတဲ့ ထိတ္လန္ ့စိတ္လႈပ္ရွားရတဲ့ ေလဟာနယ္လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းကို ခံစားေပ်ာ္ရြင္နိုင္ပါတယ္။ ခန္းခလွ်ိဳေျမာင္ရဲ့ မိုမိဂ်ိ ၾကည့္ခ်ိန္က နိုဝင္ဘာလအစမွ နိုဝင္ဘာလကုန္ထိ။

【ေနရာ 】 ခါဂါဝခရိုင္ အာဇုရွိမေခ်ာ ခန္းခခဲဒိုရိအိုစြတ္ ၃၂၇ - ၁
【အေၾကးေငြ 】လူၾကီး ( အသြားအျပန္ ) ၁၄၇၀ ယန္း၊ ကေလး ( အသြားအျပန္) ၇၄၀ ယန္း။
【အလုပ္ခ်ိန္ 】၈း၃၀ မွ ၁၇ း၀၀ ( ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္ မွ နိုဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန ့ ) ※ရာသီဥတုအရ ေျပာင္းလဲမႈရွိလို ့HP မွာ အတည္ျပဳပါ။
【ပိတ္ရက္ 】မရွိ ※ စစ္ေဆးခ်ိန္ ပိတ္သည္။
【ဝက္ဆိုဒ္ 】http://www.kankakei.co.jp/ropeway.html

ဘယ္လိုလဲ။ ေကာင္းကင္ၾကိဳးလိုင္းက တစ္ခါတည္း ေတာင္ထိပ္ကို တန္းေရာက္သြားရင္ အမွတ္မထင္ ခ်မ္းေအးလာတာကို သတိျပဳမိနိုင္ပါတယ္။ ဒါက ျဖစ္တတ္တဲ့ သဘာဝဆိုေပမယ့္ ေနရာေပၚမွာ လည္း မူတည္ျပီး ေတာင္ထိပ္က ေတာင္ေျခထက္ အပူခ်ိန္ ၈ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္မွ ၁၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ထိ နိမ္ ့တဲ့ ေနရာေတြလည္း မ်ားစြာရွိပါတယ္။ အင္တာနက္စာမ်က္နွာမွာ လက္ရွိအပူခ်ိန္ကို စစ္ေဆးရင္း အသင့္ျပင္ဆင္ထားျပီး ကဲ ေဆာင္းဦးရဲ့ ေတာင္သို ့ထြက္လည္ၾကည့္ပါေနာ္။


ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၀~၁၁လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္