ဦးတည္ရာမရွိလမ္းေလွ်ာက္မယ္။ ပန္းသီးေရာင္လမ္း ( ဟီရိုးစခိ ) ၆ ေနရာ ေပ်ာ္စရာနည္းလမ္း

ဦးတည္ရာမရွိလမ္းေလွ်ာက္မယ္။ ပန္းသီးေရာင္လမ္း ( ဟီရိုးစခိ ) ၆ ေနရာ ေပ်ာ္စရာနည္းလမ္း
ရွင္းအာအိုးမိုရိဘူတာမွ ဇိုင္းရိုင္းလိုင္းျဖင့္ ၃၀ မိနစ္ခန္ ့။ ပန္းသီးထြက္ရွိႏႈန္းပမာဏ ဂ်ပန္ နံပါတ္တစ္ျဖစ္တဲ့ အာအိုးမိုရိခရိုင္ ( ဟီရိုးစခိျမိဳ့ ) ။
ျမိဳ့ကို လမ္းေလွ်ာက္လိုက္ရင္ ေတြ ့ရမယ့္ ပန္းသီး စာတိုက္နဲ ့ေခတ္ေဟာင္း အေနာက္တိုင္းခန္းမေဆာင္ေတြကို အစျပဳျပီး ေလးရာသီပတ္လံုး လွပတဲ့ ဟီရိုးစခိရဲတိုက္လည္း ဆြဲေဆာင္မႈရွိပါတယ္။

ဒီတစ္ၾကိမ္က ဦးတည္ရာမရွိ လမ္းေလွ်ာက္ဖို ့သင့္ေတာ္တဲ့ ဟီရိုးစခိကို ေပ်ာ္ရြင္ခံစားနိုင္မယ့္ ၆ ခု နည္းလမ္းကို ေျပာျပပါမယ္။

ေပ်ာ္ရြင္ခံစားနိုင္မယ့္နည္လမ္း ၁ ။ နတ္သမီးပံုျပင္ထဲေရာက္သြားသလို ေခတ္ေဟာင္း ဥေရာပခန္းမေဆာင္လည္ပတ္ျခင္း။

သိပၸံပညာျမိဳ့ေတာ္ကို ရည္ရြယ္ထားတဲ့ ဟီရိုးစခိျမိဳ့ျဖစ္တယ္
မဲအိဂ်ိေခတ္မွ အဂၤလိပ္ဘာသာပညာေရးအတြက္ မ်ားစြာေသာ နိုင္ငံျခားလူမ်ိဳးေက်ာင္းဆရာေတြကို ဖိတ္ေခၚျပီး အေနာက္တိုင္းယဥ္ေက်းမႈကို စိတ္အားထက္သန္စြာ ယူသြင္းလာတဲ့ အတြက္ မဲအိဂ်ိမွ တိုင္းေရွာေခတ္ထိ ေဆာက္လုပ္လာခဲ့တဲ့ ဥေရာပခန္းမေဆာင္ေတြ အမ်ားၾကီးက်န္ရွိပါတယ္။
レトロな洋館
▲အနီေရာင္ခန္းမေဆာင္ပံုသ႑ာန္ရဲ့ အမိုးနဲ ့အစိမ္းေရာင္ျပတင္းေပါက္၊ အျဖဴေရာင္နံရံရဲ့ ထင္ရွားမႈက လွပတဲ့ ဟီရိုးစခိအစိုးရပိုင္စာၾကည့္တိုက္。
【ေနရာ 】အာအိုးမိုရိခရိုင္ ၊ ဟီရိုးစခိျမိဳ့၊ ရွိမိုရွိရိုးဂနဲေခ်ာ ၂ -၁
【ဝင္ေၾကး 】အခမဲ့
【အလုပ္ခ်ိန္ 】၉း၀၀ မွ ၁၇း၀၀
【ဝက္ဆိုဒ္ 】http://www.hirosaki-kanko.or.jp/web/details.html?id=API00100000023
レトロな洋館
▲တစ္ေက်ာ့ျပန္ေခတ္စားလာတဲ့ ပံုစံျဖစ္တဲ့ ေခါက္ခ်ိဳးညီစတိုင္က ဆန္းၾကယ္တဲ့ အာအိုးမိုရိဘဏ္အထိမ္းအမွတ္ခန္းမေဆာင္။
【ေနရာ 】အာအိုးမိုရိခရိုင္ ၊ ဟီရိုးစခိျမိဳ့၊ မိုတိုနာဂေခ်ာ ၂ ၆
【ဝင္ေၾကး 】လူၾကီး ၂၀၀ ယန္း၊ မူလတန္း အလယ္တန္းေက်ာင္းသား ၁၀၀ ယန္း
【အလုပ္ခ်ိန္ 】 ၉း၃၀ မွ ၁၆း၃၀
【ဝက္ဆိုဒ္ 】http://aoginkinenkan59.ec-net.jp/contents/
レトロな洋館
▲ခရိုင္တြင္း အေစာဆံုး ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း၊ အေရွ ့ပိုင္းကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမွာ ဖိတ္ေခၚခဲ့တဲ့ အဂၤလိပ္ဘာသာဆရာေတြရဲ့ အေဆာင္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အေရွ ့ပိုင္းကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းေဟာင္း နိုင္ငံျခားသားဆရာမ်ားခန္္းမေဆာင္။
ပထမထပ္က ေကာ္ဖီဆိုင္မွာ မဲအိဂ်ိေခတ္ကို အခ်ိန္ေျပာင္းေရာက္ရွိသြားသလို ဂႏၱဝင္ဆန္တဲ့ ခန္းမမွာ တူျဖင့္ စားနိုင္တဲ့ ျပင္သစ္အစားအစာနဲ ့အခ်ိဳပြဲကို ခံစားသံုးေဆာင္နိုင္ပါတယ္ေနာ္။
【ေနရာ 】ဟီရိုးစခိျမိဳ့၊ ရွိမိုရွိရိုးယာနဲေခ်ာ ၂ - ၁
【ဝင္ေၾကး 】အခမဲ့
【အလုပ္ခ်ိန္ 】၉း၀၀ မွ ၁၈း၀၀ ( လက္ဖက္ရည္ဆိုင္က ၉း၃၀ မွ ၁၈း၀၀ )
【ဝက္ဆိုဒ္ 】http://www.hirosaki-kanko.or.jp/web/details.html?id=API00100000227/
ျမိဳ့ကို လမ္းေလွ်ာက္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဒီလိုမ်ိဳး ဓါတ္ပံုရိုက္လို ့လွတဲ့ ဥေရာပခန္းမေဆာင္ေတြ အျပည့္ဘဲ။ ရဲတိုက္ျမိဳ့ျဖစ္ေနေပမယ့္လည္း ေခတ္ေဟာင္းေခတ္ေပၚ ဥေရာပခန္းမေဆာင္ေတြ တန္းစီေနျပီး ၊ ဂ်ပန္ ဥေရာပေရာစပ္ထားတဲ့ ဟီရိုးစခိယဥ္ေက်းမႈကို ခံစားၾကည့္ရေအာင္။

ျမိဳ့ကို လမ္းေလွ်ာက္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဒီလိုမ်ိဳး ဓါတ္ပံုရိုက္လို ့လွတဲ့ ဥေရာပခန္းမေဆာင္ေတြ အျပည့္ဘဲ။ ရဲတိုက္ျမိဳ့ျဖစ္ေနေပမယ့္လည္း ေခတ္ေဟာင္းေခတ္ေပၚ ဥေရာပခန္းမေဆာင္ေတြ တန္းစီေနျပီး ၊ ဂ်ပန္ ဥေရာပေရာစပ္ထားတဲ့ ဟီရိုးစခိယဥ္ေက်းမႈကို ခံစားၾကည့္ရေအာင္။

りんごポスト
ျမိဳ့ကို လမ္းေလွ်ာက္သြားရင္ ပန္းသီးကို လုပ္ေဆာင္ထားတဲ့ ေျမေအာက္တြင္းဝင္ေပါက္အဖံုးနဲ ့လမ္းမွန္ေကြး စတဲ့ ၊ ဟီရိုးစခိပံုေပၚတဲ့ ပန္းသီးကို အသံုးျပဳထားတဲ့ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းေတြ ျမင္ေတြ ့နိုင္တာလည္း ဆြဲေဆာင္မႈတစ္ခုပါဘဲ။

အတြင္းမွာလည္း ခန္ ့ညားထည္ဝါတဲ့ နီရဲေနတဲ့ ပန္းသီးကို တင္ထားတဲ့ စာတိုက္က အရမ္း ဆြဲေဆာင္မႈရွိတယ္ ! ဟီရိုးစခိဘူတာနဲ ့ဟီရိုးစခိရပ္ကြက္ရံုး၊ ပန္းသီးပန္းျခံ စတဲ့ ေနရာေတြမွာ ရွိတဲ့ ပန္းသီးစာတိုက္ကို ရွာေဖြျပီး ဆက္ဆက္ဓါတ္ပံုရိုက္ခဲ့ပါေနာ္။

ေပ်ာ္ရြင္ခံစားနိုင္မယ့္နည္းလမ္း ၃ ။ ေလးရာသီပတ္လံုး အံ့မခန္းလွပတဲ့ ( ဟီရိုးစခိပန္းျခံ ) ကို လမ္းေလွ်ာက္မယ္။

弘前公園
ေႏြဦးက ဆာကူရာ၊ ေႏြရာသီက ၾကာပန္း၊ ေဆာင္းဦးက မိုမိဂ်ိ၊ ေဆာင္းရာသီက နွင္းရွုခင္းေတြနွင့္ ေလးရာသီပတ္လံုး ေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ ဟီရိုးစခိပန္းျခံျဖစ္တယ္။ အဲဒီထဲမွာ ဟီရိုးစခိပန္းျခံက စိတ္အလႈပ္ရွားရဆံုးက ေႏြဦးဆာကူရာပန္းရာသီျဖစ္တယ္။ ဂ်ပန္ နံပါတ္တစ္လို ့ေျပာနိုင္တဲ့ ဟီရိုးစခိရဲ့ ဆာကူရာပန္း။ အဲဒီထူးျခားမႈက ပန္းေတြနဲ ့ဆက္စပ္ေနတဲ့နည္းလမ္းမွာ ရွိပါတယ္။ ပန္းဖူးတစ္ခုမွ မ်ားစြာေသာ ပန္းေတြ ပြင့္ျပီး အစုလိုက္ျဖစ္ေနတဲ့ စြမ္းအားေတြရွိတဲ့ ဆာကူရာက ၾကည့္ရတာတန္ဖိုးရွိပါတယ္။
弘前公園
အၾကည့္မလြဲနိုင္ေအာင္ျဖစ္ေနတာက ဟီရိုးစခိပန္းျခံအျပင္ က်ံဳးရဲ့ ပန္းေဖာင္။
ရွုခင္းေတြ ထုတ္ေဖာ္သူ၊ ကဗ်ာလက္ေရြးစင္ရဲ့ ( မေသခင္သြားခ်င္တယ္ ! ကမၻာရွုခင္းေတြ ) မွာ ေရြးခ်ယ္ခံထားရျပီး ေခါင္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ေနတဲ့ ဒီရွုခင္းပါ။ ဓါတ္ပံုမွာ ေတြ ့ဖူးတယ္ဆိုတဲ့ သူေတြ မ်ားတယ္ မဟုတ္လား။。
ဆာကူရာေကာ္ေဇာလို ့လည္းေခၚနိုင္တဲ့ ဒီရွုခင္းပါ။ က်ံဳးက ဆာကူရာပြင့္ဖတ္ေတြနဲ ့အျပည့္ဖုံးလႊမ္းေနတဲ့ ရွုခင္းက ( ေနာက္နွစ္လည္း လာဦးမယ္ ) လို ့ေတြးနိုင္ေလာက္ေအာင္ လွပါတယ္။
弘前公園
၂၀၁၈ ခုနွစ္ရဲ့ ဟီရိုးစခိဆာကူရာပြဲေတာ္က ဧျပီလ ၂၁ ရက္ေန ့မွ ေမလ ၆ရက္ေန ့ ၁၆ ရက္ၾကာ က်င္းပပါတယ္။
သက္တမ္း ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိျပီး အပင္ေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိတဲ့ စိုမဲအိေယာရွိနိုဆာကူရာပန္းေတြ ပြင့္ေနတဲ့ ဟရူးရန္းမန္းပန္းျခံတြင္းကို မုန္ ့ဆိုင္တန္းကို စားသံုးခံစားၾကည့္ရင္း လမ္းေလွ်ာက္ၾကည့္ပါေနာ္။

ေပ်ာ္ရြင္ခံစားနိုင္မယ့္ နည္းလမ္း ၄ ။ တိုင္းေရွာေခတ္ စိတ္ကူးယဥ္အျပည့္ရွိတဲ့ စတားဘတ္မွာ ေကာ္ဖီေသာက္မယ္

スターバックス
ဟီရိုးစခိရဲတိုက္ေရွ ့မွာရွိတဲ့ စတားဘတ္ရဲ့ ( ကြန္းဆဲပုတိုစတိုး ) ။
ကြန္းဆဲပုတိုစတိုးဆိုတာက လက္ရွိ တစ္နိုင္ငံလံုးမွာ ၁၄ ေနရာရွိတဲ့ အျပင္ပံုပန္းသ႑ာန္နွုင့္ အတြင္းျပင္ဆင္မႈမွာ ထူးျခားခ်က္ေတြရွိတဲ့ ဆိုင္ေတြျဖစ္ျပီး အတြင္းမွာလည္း မွတ္တမ္းဝင္မေရြ ့မေျပာင္းနိုင္တဲ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအနွစ္အျဖစ္နဲ ့ဆိုင္ဖြင့္ထားတာ ဒီေနရာအပါအဝင္ ၃ ဆိုင္ဘဲရွိပါတယ္။

ဒီအေဆာက္အဦးက ၁၉၁၇ ခုနွစ္မွာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးရဲ့ အေဆာင္အျဖစ္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့တဲ့ သစ္သားအေဆာက္အဦးျဖစ္ျပီး ဂ်ပန္ ဥေရာပ ေရာစပ္ထားတဲ့ ဒီဇိုင္းက ထူးျခားပါတယ္။
တိုင္းေရွာေခတ္ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္မႈေတြ ဖံုးလႊမ္းေနတဲ့ ဆိုင္ျဖစ္ျပီး အျမဲတမ္း အနည္းငယ္ ကြဲျပားတဲ့ ေကာ္ဖီေသာက္ခ်ိန္ကို ကုန္ဆံုးမယ္။
【ေနရာ 】အာအိုးမိရိခရိုင္ ၊ ဟီရိုးစခိျမိဳ့၊ ခါမိရွိရိုးယာနဲေခ်ာ ၁ - ၁
【အလုပ္ခ်ိန္ 】၇း၀၀ မွ ၂၁ း၀၀
【ပိတ္ရက္ 】 ပံုမွန္ မရွိ
【ဝက္ဆိုဒ္】http://www.starbucks.co.jp/store/search/detail.php?id=1302

ေပ်ာ္ရႊင္ခံစားနိုင္မယ့္ နည္းလမ္း ၅ ။ ဆိုင္ရဲ့ ဂုဏ္ယူဝင့္ၾကြားရတဲ့ ပန္းသီးပိုင္းမုန္ ့ကို သြားစားမယ္။

ဂုဏ္ယူဝင့္ၾကြားရတဲ့ ပန္းသီးကို အသံုးျပဳထားတဲ့ မုန္ ့ဆိုင္ေတြ ေပါၾကြယ္ဝတဲ့ ဟီရိုးစခိျဖစ္တယ္။ အဲဒီထဲမွာမွ ပန္းသီးမုန္ ့က ဆိုင္ရဲ့ ထူးျခားမႈေတြ အျပည့္ရွိေနပါတယ္။ ပန္းသီးကုန္စည္ ပိုင္းမုန္ ့စားစရာ စတဲ့ တီထြင္ဆန္းသစ္ထားတဲ့ လွပတဲ့ မုန္ ့ေတြ မ်ားစြာ ရွိတယ္။
アップルパイ

ေပ်ာ္ရြင္ခံစားနိုင္မယ့္နည္းလမ္း ၆ ။ ပန္းသီးယာခင္းေတြ လည္ပတ္ျပီး ပန္းသီးအရက္ကို ျမည္းစမ္းၾကည့္မယ္။

အမွတ္မထင္ဆိုေပမယ့္ ပန္းသီးအရက္ကို သိၾကလား ?
ဟီရိုးစခိရဲ့ နာမည္ၾကီးထုတ္ကုန္လို ့ေျပာရင္ ပန္းသီးမဟုတ္လား။ ဒီလိုဆို ! ပန္းသီးအရက္ဆိုတာက အဲဒီပန္းသီးကို အခ်ဥ္ေဖာက္ျပီး ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ျပင္သစ္မူရင္းျဖစ္တဲ့ အရက္ျဖစ္ပါတယ္။
蘋果樹
ပန္းသီးပင္ေတြ ၾကားမွာ ရွိတဲ့ အျဖဴေရာင္သံုးေထာင့္အမိုးက ဟီရိုးစခိ ပန္းသီးအရက္အလုပ္ရံု kimori ျဖစ္တယ္။ ငယ္ရြယ္တဲ့ ပန္းသီးစိုက္ပ်ိဳးသူေတြက ကိုယ္တိုင္လက္ျဖင့္ ပန္းသီးအရက္ကို ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။

ဆိုင္တြင္းက ေအးေဆးထိုင္ဖို ့လုပ္ထားတဲ့ ပန္းသီးထိုင္ခံုနဲ ့ပန္းသီးသစ္ပင္ရဲ့ ထင္းကို အသံုးျပဳထားတဲ့ မီးလင္းဖို စတဲ့ ေရာက္တဲ့ေနရာမွာ အနည္းငယ္ထူးျခားခ်က္ေတြ ျပည့္ေနပါတယ္။
蘋果樹
ပန္းသီးအရက္ကို စမ္းေသာက္ၾကည့္ဖို ့က အဝေသာက္ ၃၀၀ ယန္းပါ။
ေနေရာင္ျခည္က်ေရာက္ေနတဲ့ ကိုင္းညြတ္ျပီး အသီးသီးေနတဲ့ ပန္းသီးပင္ကို ၾကည့္ရွုရင္း ေအးေအးေဆးေဆး အဝေသာက္ၾကမယ္။

ေနေရာင္ျခည္က်ေရာက္ေနတဲ့ ကိုင္းညြတ္ျပီး အသီးသီးေနတဲ့ ပန္းသီးပင္ကို ၾကည့္ရွုရင္း ေအးေအးေဆးေဆး အဝေသာက္ၾကမယ္။

ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ပန္းသီးလက္ေဆာင္ပစၥည္းေတြ ရွာေဖြရင္း ဥယ်ာဥ္တြင္းက အပင္ေပါင္း ၁၃၀၀ ေက်ာ္ရွိတဲ့ ပန္းသီးပင္ေတြကို ၾကည့္ဖို ့တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။
【ေနရာ 】ဟီရိုးစခိျမိဳ့ ၊ မီဇုတိုမိတ အာဇတဲရဆာဝ ၅၂ - ၃ ဟီရိုးစခိျမိဳ့ ပန္းသီးဥယ်ာဥ္တြင္
【အလုပ္ခ်ိန္ 】၉း၀၀ မွ ၁၇း၀၀
【ဝက္ဆိုဒ္ 】http://kimori-cidre.com/index.html
အထက္ေဖာ္ျပပါ ဟီရိုးစခိရဲ့ ေပ်ာ္ရြင္ခံစားနိုင္မယ့္နည္းလမ္း ၆ ကို ေျပာျပခဲ့ျပီးပါျပီ။ ဘာျဖစ္ျဖစ္ ေလွ်ာက္သြားရတာ ေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ ဟီရိုးစခိျဖစ္တယ္။ ဆက္ဆက္ ကင္မရာကို ယူလာျပီး ေလွ်ာက္သြားၾကည့္ပါေနာ္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၆~၇လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္