ဒီလိုေနရာမွာ ဘုရားၾကီးက ? အာအိခ်ိခရိုင္ရဲ့ အလြန္ထူးျခားျပီး အရမ္းၾကီးမားတဲ့ ဘုရားၾကီး ၄ ဆူ

ဒီလိုေနရာမွာ ဘုရားၾကီးက  ? အာအိခ်ိခရိုင္ရဲ့ အလြန္ထူးျခားျပီး အရမ္းၾကီးမားတဲ့ ဘုရားၾကီး ၄ ဆူ
အံ့ၾသစြာျဖင့္ မသိခဲ့တာက အာအိခ်ိခရိုင္က ဂ်ပန္မွာ နံပါတ္တစ္ ဘုရားေက်ာင္းေတြ မ်ားတဲ့ ျပည္နယ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖစ္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ခရိုင္တြင္းမွာ ထူးဆန္းတဲ့ ရုပ္ပြားေတာ္နဲ ့ ပုန္းကြယ္ေနတဲ့ ရုပ္ပြားေတာ္ကို ျမင္နိုင္တဲ့ ေနရာေတြ မ်ားစြာ ရွိတယ္။

ဒီတစ္ၾကိမ္က အဲဒီထဲမွ အဲဒီအရြယ္အစားက မထင္မွတ္တဲ့ အံ့ၾသရေလာက္ေအာင္ၾကီးမားတဲ့ ဘုရားၾကီးကို မိတ္ဆက္ေပးပါမယ္။

၁ ။ တိုးဂန္းဘုရားေက်ာင္း နာဂိုယာဘုရားၾကီး

桃巌寺 名古屋大仏
နာဂိုယာျမိဳ့၊ ခ်ိတာနဲအပိုင္း၊ ပင္မဘုရားေက်ာင္းမွာ ရွိတဲ့ ဆဲတိုးရွဴးဗုဒၶဘာသာဘုရားေက်ာင္း ( တိုးဂန္းဘုရားေက်ာင္း ) ျဖစ္တယ္။ အိုဒါနိုဘူနာကစစ္ေသနာပတိ ရဲ့ ညီေတာ္ အိုဒါနိုဘူယူခိ က ဖခင္ နိုဘူစီဒဲရဲ့ ဘဝကူးေျပာင္းျခင္းအထိမ္းအမွတ္ဘုရားေက်ာင္းအျဖစ္ တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ ဘုရားေက်ာင္းျဖစ္ျပီး ဖြင့္လွစ္တာက တန္းဘြန္းကာလလို ့ေျပာၾကတယ္။
ဘုရားေက်ာင္း ပတ္ဝန္းက်င္က မိန္းကေလးေတြ ၾကိဳက္နွစ္သက္တဲ့ အေထြေထြကုန္ပစၥည္းဆိုင္နွင့္ ၾကီးမားတဲ့ လူေနအေဆာက္အဦး၊ တကၠသိုလ္ေတြရွိတဲ့ ေနရာျဖစ္တယ္။ ( နာဂိုယာဘုရားၾကီး ) က အဲဒီလို ျမဳ့ိေလးထဲမွာ ဘြားကနဲေပၚထြက္လာတဲ့ ပုံသ႑ာန္ျဖင့္ ေပၚထြက္ေနပါတယ္။
桃巌寺 名古屋大仏
ဒီဘုရားၾကီးရဲ့ အျမင့္ ၁၀ မီတာ၊ ပုလႅင္အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ၁၅ မီတာရွိပါတယ္။ ေဆာက္လုပ္ခဲ့တဲ့ ၁၉၈၇ ခုနွစ္အခ်ိန္အခါက ဒီလိုမ်ိဳး အေရာင္မဟုတ္ေပမယ့္ ၂၀၀၆ ခုနွစ္မွာ ျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံျပီးေနာက္မွာ တစ္ကိုယ္လံုး အစိမ္းေရာင္ ေျပာင္းလဲသြားပါတယ္။ ပုလႅင္မွာ ဆင္ ၁၀ ေကာင္ နွင့္ ဘုန္းၾကီး၊ သမင္ေတြက ရုပ္ပြားေတာ္ကို ေထာက္ပံ့ေပးထားသလို ျပဳလုပ္ထားပါတယ္။
桃巌寺 名古屋大仏
အရြယ္စားကို ၾကည့္ရွုရင္း တစ္ကိုယ္လံုး အစိမ္းေရာင္ရဲ့ စြမ္းအားေတြက ထင္ထားတာထက္ ပိုပါတယ္။ ေရွ ့မွာ ရပ္ၾကည့္လိုက္ရင္ အမွတ္မထင္ ေနာက္ဆုတ္သြားသလိုပါဘဲ။
တိုးဂန္းဘုရားေက်ာင္းက အျခားမွာလည္း ၊ လက္တစ္ဖက္ျဖင့္ ထိလိုက္ရင္ရံုျဖင့္ မေကာင္းမႈေတြ ေျပေပ်ာက္သြားတယ္လို ့ေျပာၾကတဲ့ အခ်င္း ၁ မီတာ ရွိတဲ့ သစ္သားငါး ( ဂ်ပန္ နံပါတ္တစ္ အၾကီးဆံုး ) နဲ ့နွစ္စဥ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ရက္ေန ့မွ ၅ ရက္ေန ့နွင့္ ေမလ ၇ ရက္ေန ့ ၊ ၈ ရက္ေန ့မွာ ထုတ္ေဖာ္ျပသတဲ့ အေရာင္ေသြးစံုလင္တဲ့ ( နယ္မူရိဘန္းတန္း ) စတဲ့ ၾကည့္စရာေတြ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။
ေအးေအးေဆးေဆး ေလ်ာက္သြားရင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွာေတြ ့လိမ့္မယ္ထင္တယ္။
【ေနရာ 】အာအိခ်ိခရိုင္ ၊ နာဂိုယာျမိဳ့၊ ခ်ိတနဲအပိုင္း၊ ေယာစြတ္ယဒိုရိ ၂ - ၁၆
【ဝင္ေၾကး 】အခမဲ့ ( နယ္မူရိဘန္းတန္းဝင္ေၾကး ၁၀၀၀ ယန္း )
【အလုပ္ခ်ိန္ 】ေႏြရာသီ ၉း၀၀ မွ ၁၈း၀၀ ၊ ေဆာင္းရာသီ ၉း၀၀ မွ ၁၇း၀၀
【ပိတ္ရက္ 】အရွိ
【လမ္းေၾကာင္】ေျမေအာက္ရထား တိုးစမ္းလိုင္း . မဲအိေဂ်ာလိုင္း ( မိတိုယာမ ) ဘူတာ မွ ၅မိနစ္ လမ္းေလွ်ာက္
【ဝက္ဆိုဒ္ 】https://www.aichi-now.jp/spots/detail/306/

၂ ။ ေဂ်ာဖူကုဘုရားေက်ာင္း ခါရိယာဒိုးဘုရားၾကီး

常福寺 刈宿(かりやど)の大仏
အာအိခ်ိခရိုင္၊ နိရွိအိုျမိဳ့မွာရွိတဲ့ ေဂ်ာဖူကုဘုရားေက်ာင္းက မိနမိုတိုနို မိစြတ္ခုနိက ကြယ္လြန္သြားတဲ့ မိခင္ရဲ့ ဘဝကူးေျပာင္းျခင္းအထိမ္းအမွတ္အတြက္ တည္ေဆာက္ခဲ့တာလို ့ေျပာၾကပါတယ္။ နွစ္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ သမိုင္းေၾကာင္းရွိတဲ့ ဘုရားေက်ာင္းျဖစ္တယ္။
常福寺 刈宿(かりやど)の大仏
အဲဒီ ေဂ်ာဖူကုဘုရားေက်ာင္းတြင္းမွာ ရွိတဲ့ ခါရိယာဒိုးဘုရားၾကီးက ေၾကးနီေရာင္ ဘိလပ္ေျမဘုရားၾကီးျဖစ္ျပီး ရုပ္ပြားေတာ္ရဲ့ အျမင့္ ၇ မီတာ ၊ ပုလႅင္အပါအဝင္ ၁၄ မီတာ ျဖစ္ပါတယ္
ေရွာဝဘုရင္ရဲ့ နန္းတတ္ျခင္း အထိမ္းအမွတ္နွင့္ တံငါသည္ေတြ ေဘးကင္းရန္ဆုေတာင္းျခင္း၊ ခင္ပြန္းသည္ ဇာပနေတြကို ရည္ရြယ္ျပီး ၁၉၂၈ ခုနွစ္မွာ ေဆာက္လုပ္ခ့ဲပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ပင္လယ္ကို စိုက္ၾကည့္ေနသလို ကိန္းဝပ္စံပါယ္ေတာ္မူေနျပီး ေဘးကင္းရန္ ဆုေတာင္းေနပါတယ္။
常福寺 刈宿(かりやど)の大仏
ဦးေခါင္းေတာ္ေနာက္ပိုင္းမွ ေက်ာလယ္ထိ လြတ္တင္ထားတဲ့ အဝိုင္း ၂ ဝိုင္းကို ထပ္ျပီး တန္ဆာဆင္ထားတာက ( ေရာင္ျခည္ေတာ္ ) လို ့ေခၚျပီး ဗုဒၶနွင့္ ရုပ္ပြားေတာ္ရဲ့ အသဲနွလံုးမွ ထြက္ေပၚလာတဲ့ အလင္းေရာင္ျခည္ေတာ္ကို သရုပ္ေဖာ္ထားတဲ့ အရာျဖစ္တယ္။
ဒီလိုမ်ိဳး ေရာင္ျခည္ေတာ္ ထြက္ေနတဲ့ ဘုရားၾကီးက အရမ္းကို ဆန္းျပားလွပါတယ္။ ရုပ္ပြားေတာ္ရဲ့ အတြင္းပိုင္းကို ၾကည့္နိုင္တဲ့ ဝမ္းတြင္းလည္ပတ္ျခင္းလည္း လုပ္နိုင္ျပီး အထဲမွာ အရိေမေတၱရဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္ကို တည္ထားကိုးကြယ္ထားပါတယ္။
【ေနရာ 】အာအိခ်ိခရိုင္၊ အိရွိအိုျမိဳ့၊ ခါရိယာဒိုးေခ်ာ ထြက္ေပါက္ ၅၀
【ဝင္ေၾကး 】အခမဲ့
【ပိတ္ရက္ 】မရွိ
【လမ္းေၾကာင္း 】မဲအိတဲစြတ္ အိရွိအိုလိုင္း ၊ ဖူကုခ်ိဘူတာ မွ အငွားကားျဖင့္ ၁၀ မိနစ္
【ဝက္ဆိုဒ္ 】http://nishiokanko.com/list/shop/jyoufukuji

၃ ။ ရွဴးရာခုပန္းျခံ ရွဴးရာခုအန္းဘုရားၾကီး

 聚楽園(しゅうらくえん)大仏
၁၉၂၇ ခုနွစ္၊ ေရွာဝဘုရင္ရဲ့ ထိမ္းျမားျခင္း အထိမ္းအမွတ္ျဖင့္ ရည္စူးလွဴဒါန္းခဲ့တဲ့ ရွဴးရာခုအန္းဘုရားၾကီးျဖစ္တယ္။ ဒီိလို ဘုရားၾကီးျဖစ္တယ္။ နာဂိုယာရဲ့ နာမည္ၾကီးအျဖစ္လည္း သိထားၾကတဲ့ ( မိုရိဂူခ်ီဇြတ္ခဲ ) ရဲ့ တီထြင္သူ ယာမတဆိုင္းခိရွိေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့တာလို ့ေျပာၾကပါတယ္။
အျမင့္ ၁၈.၇၉ မီတာ ရွိျပီး ဂ်ပန္ပထမဆံုး ( အတြင္းပိုင္းအေခါင္းပါတဲ့ ဘုရားၾကီး ) အျဖစ္လည္း သိထားၾကပါတယ္။
聚楽園(しゅうらくえん)大仏
အနီးဆံုးဘူတာနဲ ့အနီးဝန္းက်င္လမ္းေတြက ဒီပံုသ႑ာန္ကို ဖူးျမင္နိုင္ေလာက္ေအာင္ ၾကီးမားျပီး ကမာကူရဘုရားၾကီးထက္ ၾကီးမားျပီး သြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ဖို ့ထိုက္တန္ပါတယ္။
【ေနရာ 】အာအိခ်ိခရိုင္၊ တိုးခိုင္းျမိဳ့၊ အာရအိုေခ်ာ နိရွိစာစမ ၂ - ၁
【ဝင္ေၾကး 】အခမဲ့
【အလုပ္ခ်ိန္ 】၉း၀၀ မွ ၂၁း၀၀
【ပိတ္ရက္ 】တနလၤာေန ့ ※ပြဲေတာ္ရက္ ဖြင့္ျပီး ေနာက္ရက္ ပိတ္သည္။
【လမ္းေၾကာင္】 မဲအိတဲစြတ္ရထား ( ရွဴးရာခုအန္းဘူတာ ) မွ ၅ မိနစ္ လမ္းေလွ်ာက္
【ဝက္ဆိုဒ္】https://www.aichi-now.jp/spots/detail/111/

၄ ။ ခိုးနန္းျမိဳ့ ဟိုတဲအိဘုရားၾကီး

 布袋の大仏
ခႏၶာကိုယ္နွင့္ ယွဥ္ရင္ အနည္းငယ္ၾကီးေနတဲ့ ဦးေခါင္းေတာ္ရွိပါတယ္။ မထင္မွတ္တဲ့ ျပံဳးေနတဲ့ မ်က္နွာေတာ္ျဖစ္ေနတဲ့ ထူးျခားျပီး ေပ်ာ္ရြင္ေနတဲ့ မ်က္နွာေတာ္ရွိပါတယ္
ေဒသခံေတြက ( ဟိုတဲအိဘုရားၾကီး )လို ့ေခၚၾကတဲ့ ဒီဘုရားၾကီးက တရုတ္အပ္စိုက္ပညာရွင္ ျဖစ္တဲ့ ခို . မအဲဒဟိအဓနိုဘု ေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ထားတဲ့ ဘိလပ္ေျမ ျဖင့္ေဆာက္လုပ္တဲ့ဘုရားၾကီးျဖစ္တယ္။
ေရွးယခင္ကတည္းက ခႏၶာကိုယ္ အားနည္းျပီး မီတာခဲယာကုရွိေဆးကုသေပးတဲ့ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခဲ့တဲ့ မအဲဒရွိက ၄၃ နွစ္မွာ အိမ္မက္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျပီး ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခဲ့တဲ့ မီတာခဲယာကုရွိေဆးကုသေပးတဲ့ ဘုရားသခင္ကို ေဆာက္လုပ္ဖို ့စိတ္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။
ပိုင္ဆိုင္မႈကို စြန္ ့လႊတ္ျပီး ေျမအေနအထားျပဳျပင္ျခင္းနဲ ့ဘိလပ္ေျမနယ္ျခင္းေတြကို အားလံုးလက္ျဖင့္လုပ္ရင္ ေရွာဝ ၂၉ နွစ္ မတ္လ ၂၄ ရက္ ေန ့မွ ေရာင္ေတာ္ဖြင့္ခဲ့ပါတယ္။
၁၈ မီတာအျမင့္ရွိျပီး ကတိသစၥာျပဳရင္ ေရာဂါနဲ ့မေကာင္းတာေတြကို ေပ်ာက္ကင္းေစျပီး ဥာဏ္သစၥာလမ္းကို ညႊန္ျပေပးတယ္လို ့လည္း ေျပာၾကပါတယ္။
布袋の大仏
ေနာက္ထပ္ ဒီေနရာက လက္ရွိမွာ သားျဖစ္သူက လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ အရိုးအထူးကုေဆးခန္းကို တြဲဆက္ထားတဲ့ ပံုစံျဖင့္ေဆာက္လုပ္ထားျပီး ထူးဆန္းတဲ့ ေနအိမ္ပံုစံ ဘုရားၾကီးျဖစ္တယ္။
ဘုရားၾကီးရဲ့ ပတ္လည္မွာ ေနအိမ္နဲ ့အေဆာက္အဦးေတြ မ်ားစြာရွိျပီး ေနအိမ္ေခါင္မိုးနဲ ့အေဆာက္အဦးေတြၾကားမွာ ရထားေပၚမွ ဒီပံုသ႑ာန္နွင့္ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ မ်က္နွာေတာ္ကို ဖူးေမွ်ာ္နိုင္ပါတယ္။ ေရွးလူၾကီးေတြရဲ့ အသိပညာေတြကုိ အေမြဆက္ခံျပီး တစ္ျမိဳ့လံုးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေနတဲ့ ဘုရားၾကီးျဖစ္တယ္။
【ေနရာ 】အာအိခ်ိခရိုင္၊ ခိုးနန္းျမိဳ့၊ ခိဂေခ်ာ ဒိုင္းမြန္း ၁၃၂
【ဝင္ေၾကး 】အခမဲ့
【အလုပ္ခ်ိန္ 】 ပိတ္ရက္မရွိ
【လမ္းေၾကာင္း 】အီနုယာမလိုင္း ( ဟိုတဲအိဘူတာ ) ဆင္းျပီး ၁၅ မိနစ္ လမ္းေလွ်ာက္
【ဝက္ဆိုဒ္ 】http://www.konan-kankou.jp/kankouannnai/s16/
ဘယ္ဘုရားၾကီးျဖစ္ျဖစ္ လက္ေတြ ့မ်က္စိေရွ ့ မွာ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ စြမ္းအင္ေတြက ကြဲျပားပါတယ္။ အဲဒီလိုအံ့မခန္းေျပာင္ေျမာက္တဲ့ အရြယ္အစားေတြကို ဆက္ဆက္ သြားေရာက္ခံစားၾကည့္ပါေနာ္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၈~၉လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္