ဓာတ္ပံုရိုက္ၿပီး SNS ၿဖင့္ အာရံုစူးစိုက္မွုရွိလာေသာ ဟိုကိုင္းဒိုးတြင္ ေတြ ့ႏိုင္ေသာတိရိစၦာန္မ်ားက ခ်စ္စရာေကာင္းလြန္းေနပါသည္

ဓာတ္ပံုရိုက္ၿပီး SNS ၿဖင့္ အာရံုစူးစိုက္မွုရွိလာေသာ ဟိုကိုင္းဒိုးတြင္ ေတြ ့ႏိုင္ေသာတိရိစၦာန္မ်ားက ခ်စ္စရာေကာင္းလြန္းေနပါသည္

လည္ပတ္သည့္ေဒသအေနၿဖင့္ ထင္ရွားေသာ ဟိုကိုင္းဒိုး။ ႏွင္းပြဲမ်ား ဂုရုမဲမ်ားၿဖင့္ အာရံုစိုက္ၿခင္းခံေနရေသာ္လည္း တၿခားတြင္လည္း ၾကည့္စရာမ်ားရွိေနသည္ကို သိပါသလား။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ေၿမာက္ဘက္အက်ဆံုးေဒသ ဟိုကိုင္းဒိုးတြင္သာလွ်င္ ၿမင္ႏိုင္ေသာ အလြန္ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ တိရိစၦာန္မ်ား မ်ားစြာရွိေနပါသည္။ ယခုတစ္ၾကိိမ္မွာကေတာ့ ထိုအထဲမွ ၾကည့္ေစခ်င္ေသာအရာမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးပါမည္။
မ်က္လံုးဝိုင္းေလးမ်ားၿဖင့္ရွိေနသာအဲဇိုမိုမြန္ကာမ်က္လံုးၿပဴၿပဴးေလးက ဆြဲေဆာင္မဳွအၿပည့္ရွိေနေသာ အဲဇိုမိုမြန္ကာ။ ရုရွားမွ ဂ်ပန္ဟိုကိုင္းဒို္းအထိ အသက္ရွင္ေနပါသည္။ ထိုကဲ့သို ့ေသာ သူတို ့သည္ ဟိုကိုင္းဒိုး၏ သြားလာေရး IC ကဒ္ (Kitaca) (အေရွ ့ဂ်ပန္ suica ကဲ့သို ့ေသာ ကဒ္) ၏ ဇာတ္ေကာင္အၿဖစ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ လူၾကိဳက္မ်ားပါသည္။

ညဘက္သက္ရွိဟုဆိုၾကသည့္အတြက္ လက္ရွိတြင္ ေကာင္းစြာလွုပ္ရွားေနသည္မွာ ညေနပိုင္း မနက္မိုးလင္းစေသာအခ်ိန္အနည္းငယ္သာ။ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ သစ္ပင္ေပၚတြင္ ကုန္ဆံုးၿပီး ေၿမေပၚသို့ဆင္းလာၿခင္းက နည္းပါသည္။ဟိုကိုင္းဒိုးေဒသခံမ်ားကလည္း ရံဖန္ရံခါသာလွ်င္ေတြ ့ႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိန္မကိုက္ညီပါက အရိုင္းေကာင္မ်ားကို မေတြ ့ႏိုင္ပါ။ အလြန္ေတြ ့ခ်င္ပါက ဒီဘက္က တိရိစၦာန္ရံုကို သြားၾကည့္ရေအာင္။

ခုရွိေရာ့ တိရစၧာန္ရံု


အေသးစိတ္မွာဒီေနရာ

ဝင္ေရာက္ခြင့္:
ခုရွိေရာေလဆိပ္မွ (၇ ကီလိုမီတာ) တကၠစီ၊ အဌားကားၿဖင့္ ၁၁ မိနစ္
JR ခုရွိိေရာဘူတာမွ (၁၈ကီလိုမီတာ) တကၠစီ၊ အဌားကားၿဖင့္ ၂၇ မိနစ္
ဘတ္စ္ (အခန္းဘတ္စ္) ၿဖင့္ ၅၅ မိနစ္
အခန္းခိုဟန္း မွ (၅၈ကီလိုမီတာ) တကၠစီ၊အဌားကားၿဖင့္ ၆၀ မိနစ္

ဆာကိုေရာၿမိဳ ့ အန္းဇန္းတိရိစၦာန္ရံု အေသးစိတ္မွာဒီေနရာ

ဝင္ေရာက္ခြင့္:
ေၿမေအာက္ရထား (အန္းယာမပန္းၿခံဘူတာ) တြင္ဆင္းၿပီး၊ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ပ်မ္းမွ် ၁၅ မိနစ္
JR ဘတ္စ္တိရိစၦာန္ရံုလိုင္း (အန္း ၁၅) တိရိစၦာန္ရံုေရွ ့ဘူတာတြင္ဆင္းၿပီး ခ်က္ခ်င္း


Twitter တြင္လည္း ေခတ္စားေနေသာ အဲဇိုရိစုအေမႊးပြကဲ့သို ့ၿဖစ္ေနေသာ (အဲဇိုရိစု)။ ဂ်ပန္တြင္ ဟိုကိုင္းဒိုးတြင္သာ ေနထိုင္ပါသည္။ဗိုက္၏အေမႊးမ်ားကလည္း တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး အၿဖဴေရာင္ဆိုေသာ္လည္း တၿခားအစိတ္အပိုင္းကေတာ့ ေႏြရာသီတြင္ အညိဳေရာင္၊ ေဆာင္း၇ာသီတြင္ မီးခိုးေရာင္ၿဖစ္ပါသည္။ အဲဇိုရိစု၏ အေရာင္ထိန္းသိမ္းမွုသည္ အလြန္လွပၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ရွု့ခင္းမ်ားကလည္း ေပ်ာ္ဝင္ေနပါသည္။ မလွုပ္ရွားပါက မည္သူမဆို သတိမထားမိေသာ အေနအထားၿဖစ္ပါသည္။ဟိုကိုင္းဒိုးဧရိယာတြင္ အသက္ရွည္စြာေနထိုင္သည့္ အရိုင္းေကာင္ အဲဇိုရွဥ္ကေလးမ်ားကို ၿမင္ႏိုင္ပါသည္။ သို ့ေသာ္လည္း မၿမင္ခဲ့ရပါက အဲဇိုမိုမြန္းကာ ႏွင့္ အတူူတူ ခုရွိေရာၿမိဳ ့တိရိစၦာန္ရံုႏွင့္ ဆာပိုရိုအန္းယာမပန္းၿခံပံုရိပ္ကို ၿမင္ႏိုင္ပါသည္။တၿခားလည္း Twitter တြင္ အဓိကအေနၿဖင့္ ၿဖစ္ေနေသာ ဒီေနရာရွိ ေကာ္ဖီဆိုင္လည္း တိုက္တြန္းခ်င္ပါသည္။ ကြတ္ကီးရန့ံေလးမ်ား ရလာပါက ၿပတင္းေပါက္ကို ေခါက္ကာ ေပၚေပါက္လာပါသည္။

Momo café မိုမိုေကာ္ဖီဆိုင္ အေသးစိတ္မွာဒီေနရာ
လိပ္စာ ၀၅၉-၁၆၂၄ ဟိုကိုင္းဒိုး ယူးဖုစြတ္ဂြန္းအစြတ္မေခ်ာ တိုေယာ္မဆဝ ၄၉၆-၄
ဖုန္း ၀၁၄၅-၂၉-၇၀၂၀
ဖြင့္ခ်ိန္ ၁၁ း၀၀ မွ ေန ဝင္သည္အထိ
ပိတ္ရက္ အဂၤါ
ကားပါကင္ ရွိပါသည္
သြားလာေရး ဆာပိုရိုမွ ကားၿဖင့္ ပ်မ္းမွ် ၄၀ မိနစ္ မွ ၁ နာရီခြဲ


အလြန္ရွားပါးေသာ ေတြ ့ပါက ကံေကာာင္းေသာ အဲဇိုအိုခိုေဂ်ာအုိခိုေဂ်ာသည္ ယရာရွိအ ေၿမာက္ပိုင္း၊ ေၿမာက္ဘက္ေတာင္တန္းမ်ားတြင္လည္း ရွင္သန္ေနထိုင္ေသာ္လည္း ဟိုကိုင္းဒိုးတြင္ အသက္ရွင္သန္ေနသည္မွာ (အဲဇိုအိုခိုေဂ်ာ) ဟု ေခၚၾကပါသည္။ တကယ္ေတာ့ ေႏြရာသီတြင္ အေမႊးမ်ားက ေခ်ာကလက္ေရာင္ရွိေသာ္လည္း ေဆာင္းရာသီတြင္ ႏွင္းမ်ားကဲ့သို ့ၿဖဴေဖြးေနပါသည္

အလြန္ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ တိရိစၦာန္ၿဖစ္ေသာ တကယ္ေတာ့ အလြန္ၿပင္းထန္ေသာ အေနအထားမ်ိဳး။ ပံုမွန္ ၾကြက္မ်ား ပိုးေကာင္မ်ား ကို စားေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ေလမွာေတာ့ မိမိကို္ယ္တိုင္ထက္ၾကီးေသာ ယုန္မ်ားကို စားေနၾကပါသည္။အဲဇိုအိုခိုေဂ်ာသည္ တကယ့္ေတာ့ ပတ္ဝန္းက်င္ဌာနမွ ရဲဒိုရိဆုတို ( ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္းတြင္ မ်ိဳးတုန္းေပ်ာက္ကြယ္လုနီးၿဖစ္ေနေသာ အေနအထား အရိုင္းေကာင္မ်ားကို စုစည္းထားေသာ စာရင္း) ၿဖစ္ၿပီး (မ်ိဳးသုန္ရန္အႏၱရာယ္ရွိေသာ) အမ်ိဳးအစားၿဖစ္ေနၿပီး အလြန္ရွားပါးေသာ တိရိစၦာန္ၿဖစ္ပါသည္။ ဟိုကိုင္းဒိုး၏ ႏွင္းေတာင္မ်ားကို အစထားၿပီး ေတာင္ၿမင့္မ်ားတြင္ ရွင္သန္ေနထိုင္ႏိုင္သည့္အတြက္ ေတြ ့ရရန္မွာ အလြန္ခက္ခဲပါသည္။ ေတြ ့ခဲ့ပါက အလြန္ကံေကာင္းပါသည္။
ဟိုကိုင္းဒိုး၏ ႏွႈင္းရွုခင္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ေသးငယ္ေသာတိရိစၦာန္မ်ားသည္ ဘယ္လိုလဲ

ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ တိရိစၦာန္မ်ားကို ေတြ ့ခ်င္ပါက ဆက္ဆက္ လာလည္ေစခ်င္ပါသည္


ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

みんなで作る絶景ランキング

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၁~၁၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္