ဟခ်ိမန္းတိုင္း
ဟခ်ိမန္းတိုင္း
ဟခ်ိမန္းတိုင္း
ဟခ်ိမန္းတိုင္း
ဟခ်ိမန္းတိုင္း
ဟခ်ိမန္းတိုင္း
ဟခ်ိမန္းတိုင္း ဟခ်ိမန္းတိုင္း ဟခ်ိမန္းတိုင္း ဟခ်ိမန္းတိုင္း ဟခ်ိမန္းတိုင္း ဟခ်ိမန္းတိုင္း

ဆယ္လပိုင္း

(ႏွင္းလမ္း) ဟုေခၚၾကေသာ အၿမင့္ ၉ မီတာခန္ ့အထိ ႏွင္းမ်ားက ႏွစ္ဘက္လံုးကိုဝန္းရံထားေသာ ကားလမ္း၊ အိဝတဲေတာင္ကို ၾကီးမားေသာလြင္ၿပင္အေနနဲ ့ေမွ်ာ္ၾကည့္ႏိုင္ေသာ ေမွ်ာ္စင္ၿမင့္မ်ားက အထူးထင္ရွားသည္။ ေႏြရာသီအစတြင္ လန္းဆန္းေသာရြက္သစ္မ်ားက ေဆာင္းရာသီတြင္ ႏွင္းမ်ားဖံုးလႊမ္းေသာအေနအထားကလည္း လွပပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  -

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ၿမင့္မားေသာႏွင္းမ်ားက ဝန္းရံၿပီး၊ ေငြေရာင္ေလာကကိုၿဖတ္သန္းသြားႏိုင္ပါသည္။(ႏွင္းလမ္း) သည္ မၿဖစ္မေနၾကည့္သင့္ပါသည္။ ေဆာင္းရာသီသည္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမွုအတြက္ ပိတ္ထားသည့္အခ်ိန္မ်ားရွိသည့္အတြက္၊ ပိတ္ခ်ိန္ကို စစ္ေဆးၿပီးသြားသင့္ပါသည္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR Hanawaလိုင္း (Ōbukeiဘူတာ)တြင္ဆင္းပါ။ တကၠစီၿဖင့္ မိနစ္ ၂၅ မိနစ္ခန္ ့ေနရာတြင္ စကိတ္စီးသည့္ေနရာတစ္ဝိုက္ကိုလည္း သြားႏိုင္ပါသည္။

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ဟခ်ိမန္းတိုင္း၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၁~၁၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္