ကိုးခ်ိေဂ်ာ
ကိုးခ်ိေဂ်ာ
ကိုးခ်ိေဂ်ာ
ကိုးခ်ိေဂ်ာ
ကိုးခ်ိေဂ်ာ
ကိုးခ်ိေဂ်ာ ကိုးခ်ိေဂ်ာ ကိုးခ်ိေဂ်ာ ကိုးခ်ိေဂ်ာ ကိုးခ်ိေဂ်ာ

ဆယ့္ႏွစ္လပိုင္း

ကိုးခ်ိလြင္ၿပင္၏ အလယ္ခန္ ့တြင္ရွိေသာ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာၿပင္အထက္ ၄၄.၄ မီတာရွိေသာ အိုအိုတကဆကရာမေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ရဲတိုက္။ တည္ေဆာင္ထားၿပီးေနာက္ ပ်မ္းမွ် ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀ခန္ ့ရွိေသာ သမိုင္းေၾကာင္းရွိသည္။ ေတာင္၏ေတာင္ဘက္ႏွင့္ ေၿမာက္ဘက္တြင္ စီးဆင္းေနေသာၿမစ္ကို ရဲတိုက္ရဲ့ အၿပင္ဘက္ခံတပ္အေနၿဖင့္ အသံုးၿပဳၾကပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ နာမည္ၾကီးေသာရဲတိုက္ ၁၀၀ထဲတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ၿဖစ္ေသာ နာမည္ၾကီး ရဲတိုက္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Kōchikenkōchishi Marunouchi 1 - 2 - 1

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  ၁၈ ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ ၄၂၀ ယန္း
  ၁၈ ႏွစ္ ႏွစ္ေအာက္ ( ေက်ာင္းသားကဒ္ကိုၿပသရပါမည္) ၃၃၀ ယန္း

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ၉ း ၀၀ မွ ၁၇ း ၀၀ (ဝင္ခြင့္လက္ခံမွုက ၁၆ း ၃၀ အထိ)

 • ပိတ္ရက္

  ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန ့မွ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  -

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  တနဂၤေႏြေန ့တိုင္းတြင္ JR (ကိုးခ်ိဘူတာ) မွ ကိုးခ်ိရဲတိုက္အထိလမ္း (ကိုးခ်ိၿမိဳ ့အိုးတဲ့စူးရွိ) တြင္ နိခ်ိေရာခ်ိက က်င္းပသည့္အတြက္ ေအးေဆးလမ္းေလွ်ာက္ၿခင္းလည္းလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ (လမ္းေလွ်ာက္ပါက ၂၅ မိနစ္) အဂၤလိပ္၊တရုတ္၊ ရိုးရာတရုတ္ ၊ကိုရီးယား ဘာသာမ်ားၿဖင့္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR Shikoku Dosanလိုင္း (kouchiဘူတာ) မွ To sa den kōtsū Inoလိုင္းကို စီးၿပီး၊ (ကိုးခ်ိရဲတိုက္အေရွ ့မွတ္တိုင္) တြင္ဆင္းပါ ( ၁၀ မိနစ္) လမ္းေလွ်ာက္ပါက ၅ မိနစ္

  JR (kouchiဘူတာ) မွ ၿမိဳ ့တြင္းသို ့သြားေသာဘတ္စ္ကို စီးပါ၊ (ပန္းၿခံလမ္း) သို ့မဟုတ္ (Kenchō mae) တြင္ဆင္းပါ (၁၀မိနစ္) လမ္းေလွ်ာက္ပါက ၁၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ကိုးခ်ိေဂ်ာ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္