အခိေယာ္ရွိဒိုး
အခိေယာ္ရွိဒိုး
အခိေယာ္ရွိဒိုး
အခိေယာ္ရွိဒိုး
အခိေယာ္ရွိဒိုး
အခိေယာ္ရွိဒိုး အခိေယာ္ရွိဒိုး အခိေယာ္ရွိဒိုး အခိေယာ္ရွိဒိုး အခိေယာ္ရွိဒိုး

ေျခာက္လပိုင္း

ယာမဂုခ်ိခရိုင္၊ မိနဲခ်ိအေရွ ့ဘက္ပိုင္း အခိေယာ္ရွိတိုင္း၏ ေၿမေအာက္ မီတာ ၁၀၀မွ ၂၀၀ တြင္ရွိေသာ ဂ်ပန္တြင္ အၾကီးဆံုးေသာ ထံုးေက်ာက္ဂူ။ ဂူ၏မ်က္ႏွာက်က္တြင္ လင္းႏို ့မ်ားလည္း ေတြ ့ႏိုင္ပါသည္။ ထိုအထဲတြင္ အဖြဲ ့ႏွစ္ခုခြဲထားၿပီး ေလ့လာလည္ပတ္ရန္ေနရာမွာ ၁၀ခုေက်ာ္ခန္ ့ၾကည့္ရွု ့စရာမ်ား မ်ားစြာ။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Yamaguchi-ken Mine-shi Shūhō-chō Akiyoshi

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ၈ း ၃၀ မွ ၁၆ း ၃၀

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  https://akiyoshidai-park.com/en/spot/a...

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  ၁၉နာရီမွ အလင္းေရာင္ကိုပိတ္ထားၿပီး အေမွာင္ထုထဲတြင္ လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီးတစ္ေခ်ာင္းၿဖင့္ လမ္းေလွ်ာက္ေသာ ည၏ ရွာေဖြေရးအစီစဥ္မ်ားရွိပါသည္။ လမ္းညႊန္၏ေရွ့ေဆာင္လမ္းၿပမွုၿဖင့္ ဂူထဲကို လမ္းေလွ်ာက္ေသာေၾကာင့္ လွ်ိဳ ့ဝွက္သိပ္သည္းေသာ ရွု ့ခင္းမ်ားလည္း ခံစားရေစပါသည္။ ( လမ္းညႊန္သည္ဂ်ပန္ဘာသာတစ္ခုတည္းပဲရရွိႏိုင္ပါသည္)

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR (Shin'yamaguchi ဘူတာ) မွဘတ္စ္ကားကို စီးပါ (Shūhōdō) တြင္ဆင္းပါ။ (၄၀ မိနစ္ )
  JR (yamaguchiဘူတာ) မွ တရုတ္ဘတ္စ္ကားကို စီးပါ။ (Shūhōdō) တြင္ဆင္းပါ။( ၅၅ မိနစ္)

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

အခိေယာ္ရွိဒိုး၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၉~၁၀လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္