အိုအုမိဂ်ိမ
အိုအုမိဂ်ိမ
အိုအုမိဂ်ိမ
အိုအုမိဂ်ိမ
အိုအုမိဂ်ိမ
အိုအုမိဂ်ိမ အိုအုမိဂ်ိမ အိုအုမိဂ်ိမ အိုအုမိဂ်ိမ အိုအုမိဂ်ိမ

ကိုးလပိုင္း

ဧရိယာ ၁၄ စတုရန္းကီလိုမီတာ၊ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ပ်မ္းမွ် ၄၀ ကီလိုမီတာရွိေသာ ဂ်ပန္ပင္လယ္တြင္ေပၚေနေသာ ကၽြန္း။ (ေရေပၚေတာင္တန္း)ဟု သီးၿခားနာမည္ေပးၿခင္းခံရၿပီး ဆန္ ့က်င္ဘက္ဆန္းဇခိဆိပ္ကမ္းမွ လာေရာက္လည္ပတ္ေသာသေဘၤာက ဆိုက္ေရာက္ၿပီး ကၽြန္းတစ္ဝိုက္ကို တစ္ပတ္ပတ္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Yamaguchi-ken Nagato-shi Oumijima Senzaki

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.visit-jy.com/en/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  ကၽြန္းတစ္ဝိုက္ကို မိနစ္၉၀ ၾကာ တစ္ပတ္ ပတ္ႏိုင္ေသာ အေပ်ာ္စီးသေဘၤာထဲတြင္ အိမ္သာလည္း ရွိပါသည္။ ၾကည့္ရွု ့စရာေနရာမွာ ညာဘက္တြင္ မ်ားသည့္အတြက္ ထိုင္မည္ဆိုပါက ညာဘက္တြင္ ထိုင္ပါ။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR San'inhonလိုင္း (Senzaki-ဘူတာ) မွ လမ္ေလွ်ာက္ပါက ၅ မိနစ္၊ အေပ်ာ္စီးသေဘၤာစီးသည့္ေနရာမွ သေဘၤာစီးပါက ( ၉၀ မိနစ္ )

  JR San'inhonလိုင္း ( nagatoshiekiဘူတာ) မွ ဘတ္စ္ကားၿဖင့္ (Oumijimaသဘာသုေတသနလမ္း) သို ့ မိနစ္ ၃၀

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

အိုအုမိဂ်ိမ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၀~၁၁လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္