တိုအိေနာ့အငူ
တိုအိေနာ့အငူ
တိုအိေနာ့အငူ
တိုအိေနာ့အငူ
တိုအိေနာ့အငူ
တိုအိေနာ့အငူ တိုအိေနာ့အငူ တိုအိေနာ့အငူ တိုအိေနာ့အငူ တိုအိေနာ့အငူ

ခုႏွစ္လပိုင္း ညေန

ေခ်ာက္ကမ္းပါးအငူၿဖစ္ၿပီး ေတာရိုင္း (ၿမင္းမ်ား မိဆခိအုမ) မ်ား၏ အပန္းေၿဖနားေနေသာေနရာအၿဖစ္ထင္ရွားသည္။ (ၿမင္းမ်ားႏွင့္တကြ စားက်က္ေၿမ) အၿဖစ္ ႏိုင္ငံ၏ သဘာဝသယံဇာတအၿဖစ္လည္း သတ္မွတ္ထားၾကသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  -

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  ေလးလပိုင္း, ငါးလပိုင္း, ေျခာက္လပိုင္း, ခုႏွစ္လပိုင္း, ရွစ္လပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

  က်ဴးရွုးတြင္ တစ္ခုတည္းေသာရွု ့ခင္းၾကည့္ႏိုင္ေသာ တိုအိမိဆခိတာဝါသည္ (ဂ်ပန္ရွိ တာဝါ ၅၀ခုထဲတြင္ ေရြးခ်ယ္ခံထားၿပီး နိခ်ိနန္းပင္လယ္ကမ္းနားထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေသာ ပန္းၿခံ၏ ေတာင္ဘက္အစြန္တြင္ရွိပါသည္။ ဖြင့္ခ်ိန္ ၉ း ၀၀ မွ ၁၆ း ၃၀ ။ (ဝင္ေၾကးေပးရပါမည္)

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR nichinan ( Kushima-ဘူတာ) မွ အမ်ားသံုးဘတ္စ္ (Toimisakiသို ့သြားေသာ) စီးပါက ၃၅ မိနစ္၊ ဂိတ္ဆံုးတြင္ဆင္းၿပီးေနာက္ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ၅ မွ ၁၅ မိနစ္

  အေဝးေၿပးလမ္း နံပါတ္ ၄၄၈ လိုင္းမွ မိယဇခိခရိုင္ နံပါတ္ Toimisakiလိုင္း သို ့ ( ခရိုင္လိုင္း နံပါတ္ ၃၆ သည္ ပ်မ္းမွ် ၄၀ မိနစ္)

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

တိုအိေနာ့အငူ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၉~၁၀လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္