ကိုးယစန္း
ကိုးယစန္း
ကိုးယစန္း
ကိုးယစန္း
ကိုးယစန္း
ကိုးယစန္း ကိုးယစန္း ကိုးယစန္း ကိုးယစန္း ကိုးယစန္း

ဆယ္လပိုင္း

ဟဲအိအန္းေခတ္အစပိုင္းတြင္ ဂ်ပန္တြင္ေပၚေပါက္လာေသာ ၾကီးက်ယ္ၿမင့္ၿမတ္ေသာပုဂၢိဳလ္ဆရာ ကိုးဘုိးေၾကာင့္ ၿဖစ္ေပၚလာေသာ ဂ်ပန္ဗုဒၶဘာသာ၏ ၿမင့္ၿမတ္ေသာေနရာ၊ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွာ (ခိအိေတာင္ေပၚေဒသ၏နတ္ဘုရားမ်ား၏ ဝိညာဥ္မ်ားကိန္းေအာင္းရာေနရာ ႏွင့္ ဘုရားဖူးလမ္း) အေနၿဖင့္ ယူနက္စကို၏ ကမၻာအေမြအႏွစ္စာရင္းတြင္ မွတ္တမ္းတင္ၿခင္းခံရပါသည္။ တဖန္ မိရွု ့ရန္း ဂ်ပန္လမ္းညႊန္စာအုပ္တြင္ ၾကယ္သံုးပြင့္ရထားပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Wakayama ken Ito-gun Takano-chō Kōyasan

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ေတာင္ေပၚသို ့လြတ္လပ္စြာတက္ႏိုင္ပါသည္။ ဝင္ေၾကးေပးၿခင္းမွာ ၈ း ၃၀ မွ ၁၆ း ၃၀ ( ဝင္ခြင့္ကေတာ့ ၁၆ း ၀၀ အထိ)

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://eng.shukubo.net/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  ခိုယေတာင္ ဂ်င္းဂြန္းခ်ဴး ကြန္းေဂါ့ဘုဂ်ိကို နံပါတ္တစ္အေနၿဖင့္ တိုက္တြန္းေစခ်င္ပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ကေတာ့ ေတာေတာင္မ်ားက ဝန္းရံေနသည့္အတြက္ လမ္းေလွ်ာက္ရင္း ဘုရားေက်ာင္းမ်ားကို လွည့္ပတ္ၾကည့္ရွု ့ၿခင္း၊ ေတာင္တက္ၿခင္းမ်ားလည္း ရွိၿပီး ခံစားမွုအသစ္မ်ားႏွင့္လည္း ထိေတြ ့ခံစားႏိုင္ပါသည္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Nankaikōyasen `Gokurakubashiဘူတာ) တြင္းဆင္းပါ koyasan ေကဘလ္ကားၿဖင့္ ( koyasanဘူတာ) မွ လမ္းေလွ်ာက္ပါ တဖန္ ဘတ္စ္ၿဖင့္ လည္ပတ္ႏိုင္ပါသည္။

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ကိုးယစန္း၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၁~၁၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္